Wikipedista:Mirodragan/Pískoviště3

OsobnostiEditovat

Gregorio Ricci-Curbastro Gregorio Ricci-Curbastro (en)
Elwin Bruno Christoffel Elwin Bruno Christoffel (en)
Pierre Ossian Bonnet Pierre Ossian Bonnet (en)
Gaspare Mainardi Gaspare Mainardi (en)
Delfino Codazzi Delfino Codazzi (en)
Oswald Veblen Oswald Veblen (en)
Thomas Callister Hales Thomas Callister Hales (en)
Frigyes Riesz Frigyes Riesz (en)
Edmond Bonan Edmond Bonan (en)
Jeff Cheeger Jeff Cheeger (en)
Jean-Louis Koszul Jean-Louis Koszul (en)
Richard Hamilton (matematik) Richard Hamilton (mathematician) (en)
Luigi Bianchi Luigi Bianchi (en)


Kategorie:Riemannova geometrieEditovat

Riemannova geometrie (pahýl) Riemannian geometry (en)
Riemannův prostor (pahýl)
Riemannova varieta (přesměrovává na Riemannův prostor) ... Riemannian manifold (en) ... Pískoviště
Riemannův povrch Riemann surface (en)
Zariski–Riemannův prostor Zariski–Riemann space (en)

Neeukleidovská geometrie (pahýl) Non-Euclidean geometry (en)
Absolutní geometrie Absolute geometry (en)
Hyperbolická geometrie (pahýl) Hyperbolic geometry (en)
Eliptická geometrie Elliptic geometry (en)

Křivost ... vede na rozcestník, kde v cizojazyčných wiki je nějaká vesnice Curvature (en)
Křivost Riemanovy variety Curvature of Riemannian manifolds (en)
Zakřivený prostor (pahýl) Curved space (en)

Poloměr křivosti Radius of curvature (en)
Rovinná křivka (předměrováno na Křivka) Plane curve (en)
Hlavní křivost Principal curvature (en)
Gaussova křivost Gaussian curvature (en)
Střední křivost Mean curvature (en)
Geodetická křivost Geodesic curvature (en)
Ricciho křivost nebo Ricciho tenzor křivosti Ricci curvature (en)
Skalární křivost Scalar curvature (en)
Sekční křivost Sectional curvature (en)

Invariant křivky Curvature invariant (en)
Gaussovo zobrazení Gauss map (en)
Hodgeova dualita Hodge dual (en)
Izometrie (přesměrovává na Izometrické zobrazení)
Laplace–Beltramiho operator Laplace–Beltrami operator (en)
Weylův tenzor Weyl tensor (en)

Christoffelovy symboly Christoffel symbols (en)

Kategorie:Konexe (matematika) (kategorie chybí)Editovat

Konexe (pahýl) Connection (mathematics) (en)
Afinní konexe (pahýl) Affine connection (en)
Levi-Civitova konexe (pahýl) Levi-Civita connection (en)
Hermitovská konexe Hermitian connection (en)
Metrická konexe Metric connection (en)

Kategorie:VarietyEditovat

Varieta (matematika) Manifold (en)

Diferencovatelná varieta Differentiable manifold (en)

Varieta G2 G2 manifold (en)
Hermitovská varieta Hermitian manifold (en)
Symplektická varieta (pahýl) Symplectic manifold (en)
Plochá varieta Flat manifold (en)

Hermitovský symetrický prostor Hermitian symmetric space (en)
Spinorové pole Spinor field (en)
Symetrický prostor Symmetric space (en)

Atlas (matematika) ... přesměrováno na ... Varieta (matematika) na neexistující #Mapy a atlasy ... Atlas (topology) (en)

Kategorie:Vektorové bandly (katgorie chybí)Editovat

Vektorový bandl Vector bundle (en)
Tečný bandl Tangent bundle (en)
Kotečný bandl Cotangent bundle (en)
Kanonický bandl Canonical bundle (en)
Fibrovaný bandl Fiber bundle (en)
Holomorfní vektorový bandl Holomorphic vector bundle (en)
Přímkový bandl Line bundle (en)
Normálový bandl Normal bundle (en)

Kategorie: Teorie grupEditovat

Grupa
Triviální grupa
Jednoduchá grupa
Obecná lineární grupa,Lineární grupa en:General linear group
Speciální lineární grupa en:Special linear group
Lieova grupa en:Lie group
Lorentzova grupa en:Lorentz group
Eukleidova grupa
Ortogonální grupa
Unitární grupa
Algebraická grupa
Symplektická grupa
Afinní grupa
Cyklická grupa
Galoisova grupa
Fundamentální grupa
Abelova grupa
Faktorová grupa
Kvaternionová grupa
Projektivní grupa
Symetrická grupa
Dihedrální grupa
Alternující grupa
Topologická grupa

Reprezentace (grupa) en:Group representation
Klasifikace jednoduchých konečných grup
Generování grupy

Podgrupa
Normální podgrupa
Cartanova podgrupa en:Cartan subgroup

Pologrupa

Homomorfismus
Automorfismus en:Automorphism
Izomorfismus


Polopřímý součin en: Semidirect product


OstatníEditovat

Směrová derivace Directional derivative (en)
Kovariantní derivace (pahýl) Covariant derivative (en)
Kalibrace kovariantní derivace
Lieova derivace Lie derivative (en)
Lieova závorka (pahýl) Lie bracket of vector fields (en)
Paralelní přenos (geometrie) Parallel transport (en)
Tenzor torze Torsion tensor (en)
Tok (matematika) Flow (mathematics) (en)
Kalibrační invariance (pahýl) Gauge theory (en)
Kontrakce tenzoru nebo Úžení tenzoru Tensor contraction (en)


  • Vnější a vnitřní vektorový součin
  • Tenzorový součin