Galoisova grupa

Galoisova grupa je pojem z algebry. Je to grupa definována pro těleso a jeho konečné rozšíření. Studium rozšíření těles pomocí Galoisovy grupy souvisí s Galoisovou teorií, která vznikla jako nástroj pro popis řešení polynomiálních rovnic. Historicky stál u zrodu této teorie Évariste Galois, který je považován za zakladatele teorie grup.

DefiniceEditovat

Nechť   je rozšíření tělesa   (zapisuje se jako  ). Automorfizmus   je takový automorfizmus   tělesa  , který zachovává všechny prvky  , t.j.   pro každé  . Množina všech automorfizmů   spolu s operací skládání tvoří grupu, která se nazývá Galoisova grupa. Značí se  , anebo  .

PříkladyEditovat

  •   obsahuje dva prvky: identitu a komplexní sdružení.
  • Nechť   je těleso racionálních čísel a  . Pak   obsahuje identitu a zobrazení  .
  • Nechť   je prvočíslo a   je Galoisovo těleso o   prvcích,   jeho nejmenší podtěleso. Pak   je cyklická grupa řádu  .
  • Nechť   je ireducibilní polynom s racionálními koeficienty stupně  ,   jeho rozkladové těleso a nechť   má v   právě dva nereálné kořeny. Pak   (někdy se také nazývá Galoisova grupa polynomu  ) je izomorfní symetrické grupě  . Její prvky permutují kořeny polynomu  .

VlastnostiEditovat

Fundamentální věta Galoisovy teorie tvrdí, že podgrupy Galoisovy grupy odpovídají mezitělesům  .[1] Tato korespondence přiřadí podgrupě   podtěleso  , které je fixováno touto podgrupou.

V případě nekonečného rozšíření   uvažujeme v této korespondenci pouze uzavřené podgrupy vůči tzv. Krollově topologii.

Galoisovy grupy se začaly zkoumat v souvislosti se snahou řešit polynomiální rovnice vyššího stupně pomocí sčítání, odečítávání, násobení, dělení a odmocnin racionálních čísel a koeficientů daného polynomu. Takové řešení existuje právě když Galoisova grupa polynomu je řešitelná.

ReferenceEditovat

  1. ROTMAN, Joseph J. Galois theory. [s.l.]: Birkhäuser, 1998. 157 s. ISBN 9780387985411. S. 83–84. (anglicky)