Alternující grupa

Alternující grupa je pojem z teorie grup, kterým se označuje grupa sudých permutací na konečné množině. Je dána počtem prvků dané množiny a pro n-prvkovou množinu ji označujeme . Má n!/2 prvků.

Platí, že je komutativní pouze pro .