Wikipedie:WikiProjekt Chemie/Infoboxy

WikiProjekt Chemie
Základní program Články Hodnocení kvality článků Wikivyznamenání Účastníci projektu Obrázky Obrázky Obrázky Pod chemickou lípou
Program Články Hodnocení Vyznamenání Účastníci Obrázky Šablony Infoboxy Diskuse
základní program struktura článku stupně kvality článku seznam vyznamenání seznam účastníků seznam obrázků seznam šablon seznam infoboxů pod chemickou lípou

Infobox - chemická sloučeninaEditovat

Ethen
 

3D model

Obecné
Systematický název Ethen
Triviální název Ethylen
Sumární vzorec C2H4
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 28,05 g/mol
Teplota tání −169,1 °C
Teplota varu −103,7 °C
Hustota 0,001178 g/cm3 (plyn, 15 °C)
Rozpustnost ve vodě 25 ml/100 ml (0 °C)
12 ml/100 ml (25 °C)
Bezpečnost
Teplota vznícení 490 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Vpravo je ukázka části infoboxu pro ethen.

Tento infobox je určen pro sjednocení šablon používaných u článků anorganických a organických sloučenin. Jeho používání je vysvětleno na stránce o tomto infoboxu: Infobox - chemická sloučenina. Používání infoboxu je velmi jednoduché. Na stránce o něm je v parametrech šablony uveden kód, pomocí nějž se infobox do článků vkládá. Při použití tohoto kódu už poté stačí pouze za rovnítka dopsat hodnoty jednotlivých údajů a je hotovo.

Pokud v infoboxu nějaký údaj chybí, je nutné ho tam doplnit. Pro doplnění nelze použít nějaké jednoduché šablony, takže je nutnost vědět co a kam se píše. Pokud nemáte dost zkušeností na to, aby jste chybějící údaj do infoboxu doplnili, požádejte o to pod chemickou lípou. Opravdu pokud údaj neumíte doplnit, raději někoho požádejte, experimentování s infoboxem může vést až k jeho nefunkčnosti, což se projeví ve všech článcích, ve kterých je použit.

Pokud se vyskytne u infoboxu nějaká chyba, pokuste se nejprve zkontrolovat Vámi použitý zdrojový kód (jestli neobsahuje chyby). Případně jej porovnejte se zdrojovým kódem infoboxu v jiném článku, kde je infobox užit (např. ethen, …). V případě, že zdrojový kód souhlasí, ale infobox nefunguje jak má, vzneste dotaz pod chemickou lípou.

Infobox - chemický prvekEditovat

Železo
 
56 Fe
30
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název, značka, číslo Železo, Fe, 30
Cizojazyčné názvy lat. Ferrum
Skupina, perioda, blok 8. skupina, 4. perioda, blok d
Chemická skupina Přechodné kovy
Koncentrace v zemské kůře 4,7–6,2 ppm
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost 55,845(2)
I V (%) S T1/2 Z E (MeV) P

{{{izotopy}}}

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Mangan Fe Kobalt

Ru

Vpravo je ukázka části infoboxu pro železo.

Tento infobox je určen pro sjednocení šablon používaných u článků chemických prvků. Jeho používání je vysvětleno na stránce o tomto infoboxu: Šablona:Infobox - chemický prvek. Používání infoboxu je velmi jednoduché. Na stránce o něm je v parametrech šablony uveden kód, pomocí nějž se infobox do článků vkládá. Při použití tohoto kódu už poté stačí pouze za rovnítka dopsat hodnoty jednotlivých údajů a je hotovo.

Pokud v infoboxu nějaký údaj chybí, je nutné ho tam doplnit. Pro doplnění nelze použít nějaké jednoduché šablony, takže je nutnost vědět co a kam se píše. Pokud nemáte dost zkušeností na to, aby jste chybějící údaj do infoboxu doplnili, požádejte o to pod chemickou lípou. Opravdu pokud údaj neumíte doplnit, raději někoho požádejte, experimentování s infoboxem může vést až k jeho nefunkčnosti, což se projeví ve všech článcích, ve kterých je použit.

Pokud se vyskytne u infoboxu nějaká chyba, pokuste se nejprve zkontrolovat Vámi použitý zdrojový kód (jestli neobsahuje chyby). Případně jej porovnejte se zdrojovým kódem infoboxu v jiném článku, kde je infobox užit (např. železo, …). V případě, že zdrojový kód souhlasí, ale infobox nefunguje jak má, vzneste dotaz pod chemickou lípou.

Infoboxy skupin prvkůEditovat

Kovy alkalických zemin
  ns2
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
IUPAC skupina 2
CAS skupina II. A
Typická elektronová konfigurace ns2
Počet valenčních elektronů 2
2. perioda
  2sa 2pb
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecná elektronová konfigurace 2sa 2pb
Nekovy
 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               

Vpravo je ukázka tří infoboxů skupin prvků.

Tyto infoboxy jsou určeny pro sjednocení šablon používaných u článků skupin chemických prvků. Jejich používání je vysvětleno na stránkách o těchto infoboxech: Šablona:Infobox - skupina periodické tabulky, Šablona:Infobox - perioda periodické tabulky a Šablona:Infobox - skupina chemických prvků. Používání infoboxů je velmi jednoduché. Na stránce o nich je v parametrech šablony uveden kód, pomocí nějž se infoboxy do článků vkládají. Při použití tohoto kódu už poté stačí pouze za rovnítka dopsat hodnoty jednotlivých údajů a je hotovo.

Pokud v infoboxech nějaký údaj chybí, je nutné ho tam doplnit. Pro doplnění nelze použít nějaké jednoduché šablony, takže je nutnost vědět co a kam se píše. Pokud nemáte dost zkušeností na to, aby jste chybějící údaj do infoboxů doplnili, požádejte o to pod chemickou lípou. Opravdu pokud údaj neumíte doplnit, raději někoho požádejte, experimentování s infoboxy může vést až k jejich nefunkčnosti, což se projeví ve všech článcích, ve kterých jsou použity.

Pokud se vyskytne u infoboxu nějaká chyba, pokuste se nejprve zkontrolovat Vámi použitý zdrojový kód (jestli neobsahuje chyby). Případně jej porovnejte se zdrojovým kódem infoboxu v jiném článku, kde je infobox užit (např. Lanthanoidy, …). V případě, že zdrojový kód souhlasí, ale infobox nefunguje jak má, vzneste dotaz pod chemickou lípou.

Infobox - slitinaEditovat

Nikelin
SloženíCu (67 %), Ni (30 %), Mn (3 %)
Barva a odleskbělavá barva
Fyzikální vlastnosti
Hustota8,8 g/cm3
Rezistivita0,4 µΩ⋅m
Teplotní součinitel odporu1,1×10−4 K−1 (pro 0 až 100 °C)
Bod tání1180 °C
Nejvyšší provozní teplota500 °C
Měrná tepelná kapacita0,40 kJ⋅kg−1⋅K−1 (při 20 °C)
Chemické vlastnosti
Odolnost proti korozinekoroduje
Technologické vlastnosti
Využitíelektrotechnika

Vpravo je ukázka části infoboxu pro nikelin.

Tento infobox je určen pro sjednocení šablon používaných u článků slitin. Jeho používání je vysvětleno na stránce o tomto infoboxu: Šablona:Infobox - slitina. Používání infoboxu je velmi jednoduché. Na stránce o něm je v parametrech šablony uveden kód, pomocí nějž se infobox do článků vkládá. Při použití tohoto kódu už poté stačí pouze za rovnítka dopsat hodnoty jednotlivých údajů a je hotovo.

Pokud v infoboxu nějaký údaj chybí, je nutné ho tam doplnit. Pro doplnění nelze použít nějaké jednoduché šablony, takže je nutnost vědět co a kam se píše. Pokud nemáte dost zkušeností na to, aby jste chybějící údaj do infoboxu doplnili, požádejte o to pod chemickou lípou. Opravdu pokud údaj neumíte doplnit, raději někoho požádejte, experimentování s infoboxem může vést až k jeho nefunkčnosti, což se projeví ve všech článcích, ve kterých je použit.

Pokud se vyskytne u infoboxu nějaká chyba, pokuste se nejprve zkontrolovat Vámi použitý zdrojový kód (jestli neobsahuje chyby). Případně jej porovnejte se zdrojovým kódem infoboxu v jiném článku, kde je infobox užit (např. nikelin (slitina), …). V případě, že zdrojový kód souhlasí, ale infobox nefunguje jak má, vzneste dotaz pod chemickou lípou.

Požadované infoboxyEditovat