Přechodné kovy

skupina chemických prvků

Jako přechodné kovy (přechodové kovy, tranzitivní kovy, tranzitivní prvky) jsou podle doporučení IUPAC označovány všechny prvky d-bloku periodické tabulky prvků, včetně zinku, kadmia, rtuti a kopernicia, tj. skupin 3-12.[1] IUPAC ve svém platném doporučení připouští, že někdy se do přechodných prvků nezahrnuje skupina 12. Také předběžně navrhované doporučení nového názvosloví anorganické chemie již definuje jako přechodné prvky pouze prvky skupin 3-11 a výslovně již zahrnuje i lanthanoidy a aktinoidy, tedy vnitřně přechodné prvky.[2]

Přechodné kovy
 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               

Název "přechodné" či „přechodové“ vyjadřuje postavení těchto prvků v periodické tabulce prvků. V každé z period, ve kterých se vyskytují, vykazují tyto prvky postupné přidávání elektronů do atomových orbitalů d. Přechodné prvky tak představují přechod mezi skupinou „2“ kovů alkalických zemin (vápníkem, stronciem, baryem) a skupinou „13“ (galium, indium, thalium).

Seznam přechodných kovůEditovat

(včetně skupiny 12)

Skupina 3 (III B) 4 (IV B) 5 (V B) 6 (VI B) 7 (VII B) 8 (VIII B) 9 (VIII B) 10 (VIII B) 11 (I B) 12 (II B)
4. perioda Sc 21 Ti 22 V 23 Cr 24 Mn 25 Fe 26 Co 27 Ni 28 Cu 29 Zn 30
5. perioda Y 39 Zr 40 Nb 41 Mo 42 Tc 43 Ru 44 Rh 45 Pd 46 Ag 47 Cd 48
6. perioda * Hf 72 Ta 73 W 74 Re 75 Os 76 Ir 77 Pt 78 Au 79 Hg 80
7. perioda ** Rf 104 Db 105 Sg 106 Bh 107 Hs 108 Mt 109 Ds 110 Rg 111 Cn 112

Lanthanoidy(*) a aktinoidy(**) se označují jako vnitřně přechodné prvky

VlastnostiEditovat

Přechodné kovy vykazují vysokou pevnost v tahu, hustotu, teplotu tání a varu. Tyto i jiné vlastnosti jsou u přechodových kovů způsobeny schopností jejich d elektronů delokalizovat se v prostředí kovové mřížky. U kovových látek je kov tím pevnější, čím více elektronů je společných – sdílených mezi atomovými jádry (kovová vazba).

Typické vlastnosti přechodných kovůEditovat

Vnitřně přechodné prvkyEditovat

V analogii k přechodovým prvkům je používán také výraz vnitřně přechodné prvky, kterým se označují prvky f-bloků periodické tabulky prvků. Jedná o lanthanoidy (prvky s atomovým číslem 57-71) a aktinoidy (prvky s atomovým číslem 89-103).[1]

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat