Blok s periodické tabulky prvků se skládá ze dvou skupin: alkalické kovy a kovy alkalických zemin včetně vodíku, helia, beryllia a hořčíku.

Blok s
 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               

Tyto prvky mají elektrony s nejvyšší energií (tzv. valenční elektrony) umístěny v orbitalech s. S výjimkou helia tyto elektrony velmi ochotně předávají za vzniku kationtů. Helium patří mezi vzácné plyny, neznáme od něj téměř žádné sloučeniny.

Ostatní prvky bloku s jsou velmi reaktivní, jedná se o silná redukční činidla. Reagují prudce s vodou (kromě hořčíku a beryllia) za vzniku vodíku a příslušného hydroxidu. Proto musí být uchovávány pod vrstvou inertního uhlovodíku nebo pod argonem. Dříve se běžně uchovávaly v petroleji.

Související článkyEditovat