Spin

kvantová vlastnost elementárních částic
Další významy jsou uvedeny na stránce Spin (rozcestník).

Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, jejíž ekvivalent klasická fyzika nezná. Jde o vnitřní moment hybnosti částice v tom smyslu, že spiny částic přispívají k celkovému momentu hybnosti soustavy. Jeho velikost je pro každou částici přesně daná, nelze ji nijak měnit. Může nabývat celých nebo polocelých násobků redukované Planckovy konstanty . Hodnoty spinu proto značíme např. 0, 1/2, 1, 3/2, …

Částice podle velikosti spinu a statistického chování rozdělujeme na

Operátory

editovat

Operátor celkového spinu se označuje S, operátory projekce spinu do jednotlivých os pak Sx, SySz, nebo také Si. Splňují komutační relaci

 .

  je Levi-Civitův symbol. Obdobně, jako u momentu hybnosti, pro vlastní čísla operátorů S2Si platí

 
 

Dále jsou definovány zvyšující a snižující operátory jako  . Lze ukázat, že platí

 

Operátory projekce spinu lze realizovat např. maticově. Uvážíme-li spin  , pak lze reprezentovat

  ,
  ,
  .

Dále

 ,
 ,
 ,

kde  ,    jsou Pauliho matice. Výše uvedené vektory jsou ortonormální (tj. každé dva vektory na sebe jsou kolmé a norma každého je rovna jedné) a platí pro ně relace úplnosti.

Reference

editovat
  1. BRADLER, Kamil: Does Anyon know? Aneb o topologickém kvantovém počítání. OSEL.cz, 6. květen 2008. Dostupné online
  2. LINDLEY, David. Focus: Anyon There?. Physical Review Focus [online]. 2. listopad 2005. Svazek 16, čís. 14. Dostupné online. ISSN 1943-2879. DOI 10.1103/PhysRevFocus.16.14. (anglicky) 
  3. RAO, Sumathi. An Anyon Primer [online]. v3. vyd. 4. červen 2001. S. 1–88. Dostupné online. arXiv:hep-th/9209066v3. (anglicky) 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat