Soupis památek, plným názvem Soupis památek historických a uměleckých v království Českém (německy Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im Königreiche Böhmen, později Soupis památek historických a uměleckých v Republice československé) byla edice, kterou vydávala „Archaeologická kommisse“ při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (1897–1918), později Archaeologická kommisse při České akademii věd a umění (1921–1937).

Typická obálka Soupisů

Po roce 1989 vyšly některé díly v reprintu (Prachatice). Dále se podařilo dodatečně vydat nedokončené díly (Karlovy Vary (německy), Pardubice – Holice – Přelouč, Ledeč nad Sázavou, Frýdland, Litoměřice, Město Český Krumlov).

Vydané tituly:

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMĚLECKÝCH
A. ZEMĚ ČESKÁ.
Hlavní město Praha.
číslo název autoři rok vydání poznámka
1. Metropolitní chrám sv. Víta Antonín Podlaha, Kamil Hilbert 1906 přístupné online
2. a Poklad svatovítský Eduard Šittler, Antonín Podlaha 1903 vyšlo také německy, přístupné online
2. b Knihovna kapitulní Antonín Podlaha 1903 vyšlo také německy, přístupné online
3. Korunovační klenoty království Českého Karel Chytil, Antonín Podlaha, Karel Vrba 1912 vyšlo také německy, přístupné online
Venkovské okresy.
1. Kolín Karel Boromejský Mádl 1897 vyšlo také německy, přístupné online
2. Louny Bohumil Matějka 1897 vyšlo také německy, přístupné online
3. Sedlčany Eduard Šittler, Antonín Podlaha 1898 vyšlo také německy, přístupné online
4. Roudnice I. Okres Bohumil Matějka 1898 vyšlo také německy, přístupné online
5. Milevsko Antonín Podlaha, Eduard Šittler 1898 vyšlo také německy, přístupné online
6. Mělník Antonín Podlaha 1899 vyšlo také německy, přístupné online
7. Klatovy Ferdinand Vaněk, Karel Hostaš,
František Adolf Borovský
1899 vyšlo také německy, přístupné online
8. Budějovice I. Okres Josef Braniš 1900 přístupné online
9. Rokycany Antonín Podlaha 1900 vyšlo také německy, přístupné online
10. Třeboň František Mareš, Jan Sedláček 1900 vyšlo také německy, přístupné online
11. Chrudim Karel Chytil 1900 přístupné online
12. Sušice Karel Hostaš, Ferdinand Vaněk 1900 přístupné online
13. Příbram Antonín Podlaha 1901 vyšlo také německy, přístupné online
14. Jindřichův Hradec Josef Novák 1901 přístupné online
15. Karlín Antonín Podlaha, Eduard Šittler 1901 přístupné online
16. Vysoké Mýto Zdeněk Wirth 1902 přístupné online
17. Domažlice Ferdinand Vaněk, Karel Hostaš 1902 přístupné online
18. Pelhřimov Josef Soukup 1903 přístupné online
19. Hradec Králové Antonín Cechner 1901 vyšlo také německy, přístupné online
20. Slaný Ferdinand Velc 1904 přístupné online
21. Mladá Boleslav František Bareš 1905 přístupné online
22. Polička Zdeněk Wirth 1906 vyšlo také německy, přístupné online
23. Chotěboř Zdeněk Wirth 1906 přístupné online
24. Český Brod Antonín Podlaha 1907 vyšlo také německy, přístupné online
25. Přeštice Karel Hostaš, Ferdinand Vaněk 1907 přístupné online
26. Kladno Zdeněk Wirth 1907 přístupné online
27. Roudnice II. Zámek roudnický Max Dvořák, Bohumil Matějka 1907 vyšlo také německy, přístupné online
28. Vinohrady Antonín Podlaha 1908 vyšlo také německy, přístupné online
29. Litomyšl Bohumil Matějka, Josef Štěpánek (historik), Zdeněk Wirth 1908 přístupné online
30. Stříbro Jaroslav Kamper, Zdeněk Wirth 1908 vyšlo také německy, přístupné online
31. Nová Paka Antonín Cechner 1909 přístupné online
32. Turnov Josef Vítězslav Šimák 1909 přístupné online
33. Písek Josef Soukup 1910 přístupné online
34. Náchod Zdeněk Wirth, František Machát 1910 vyšlo také německy, přístupné online
35. Benešov Antonín Podlaha 1911 vyšlo také německy, přístupné online
36. Rakovník I. Hrad Křivoklát Antonín Cechner 1911 vyšlo také německy, přístupné online
37. Kralovice Antonín Podlaha 1912 přístupné online
38. Prachatice František Mareš, Jan Sedláček 1913 vyšlo také německy, fotoreprint 1995 ISBN 80-238-0141-4, přístupné online
39. Rakovník II. Okres Antonín Cechner 1913 přístupné online
40. Jáchymov Richard Schmidt 1913 vyšlo také německy, přístupné online
41. Krumlov I. Okres František Mareš, Jan Sedláček 1918 dostupné on-line
42. Kaplice Antonín Cechner 1921 vyšlo také německy www.academia.edu/3703176/
43. Loket Anton Gnirs 1927 Vydala Německá společnost věd
a umění pro ČSR v Praze

www.academia.edu/3789901/

44. Čáslav Alžběta Birnbaumová, Libuše Jansová 1929 www.academia.edu/4983021/
45. Broumov Antonín Cechner 1930 www.academia.edu/3703183/
46. Mnichovo Hradiště I, Okres Josef Vítězslav Šimák 1930 www.academia.edu/3745238/
47. Lanškroun Josef Cibulka, Jan Sokol 1935 www.academia.edu/3745248/
48. Dvůr Králové Emanuel Poche 1937 www.academia.edu/3745254/
49. Plzeň I. Město Plzeň Kamil Hilbert, Ladislav Lábek, Zdeněk Wirth Připraveno k tisku, nevyšlo
50. Teplá a Mariánské Lázně Anton Gnirs 1932 Vydala Německá společnost věd
a umění pro ČSR v Praze www.academia.edu/3789904/
51. Liberec Karl Friedrich Kühn 1934 Vydala Německá společnost věd
a umění pro ČSR v Praze
www.academia.edu/3745257/
https://kramerius.svkhk.cz/view/uuid:5b5a367a-339f-44cf-a4be-1ba6dd2f26c7
SOUPIS PAMÁTEK ČESKOSLOVENSKÉHO LIDU.
1. Lid na Hlinecku Karel Václav Adámek 1900

Dodatečné vydání nedokončených dílů soupisu editovat

Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz. Teil II, Bezirk Leitmeritz : Edition des Manuskripts / Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice. Díl II, Okres Litoměřice : edice rukopisu. Praha: Artefactum, 2019. 898 s. ISBN 978-80-882-8323-2. (česky, německy) 

Odkazy editovat

Reference editovat

Článek je zpracován na základě dobové inzerce a údajů z databáze Národní knihovny České republiky.

Literatura editovat

 • DOMANICKÁ, Jana. Až vydáme soupis... Osudy Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Plzeňském. Zprávy památkové péče. 2010, roč. 70, čís. 1, s. 51–52. ISSN 1210-5538. 
 • HŮRKOVÁ, Ludmila; PRIX, Dalibor. Soupisy památek v českých zemích. Monument revue. 2017, roč. 6, čís. 1, s. 18–25. ISSN 1338-807X. 
 • MAREŠOVÁ, Jana. Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti. Zprávy památkové péče. 2010, roč. 70, čís. 1, s. 48–51. ISSN 1210-5538. 
 • MAREŠOVÁ, Jana; MEZIHORÁKOVÁ, Klára; UHLÍKOVÁ, Kristina. Akademické soupisy uměleckých památek. Praha: Academia, 2014. 19 s. (Věda kolem nás. Prostory společné paměti). Dostupné online. ISBN 978-80-200-2458-9. [nedostupný zdroj]
 • MAREŠOVÁ, Jana; UHLÍKOVÁ, Kristina. Ediční praxe při vydávání rukopisů Soupisů památek historických a uměleckých. In: ROHÁČEK, Jiří; UHLÍKOVÁ, Kristina. Věda minulosti a dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů. Praha: Artefactum, 2017. ISBN 978-80-868-9012-8. S. 43–52.
 • PRIX, Dalibor. Soupisy památek nedokončené a nezačaté. In: ROHÁČEK, Jiří; UHLÍKOVÁ, Kristina. Věda minulosti a dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů. Praha: Artefactum, 2017. ISBN 978-80-868-9012-8. S. 87–95.
 • SEKYRA, Tomáš. Nové edice starých Soupisů památek. Jak, proč a pro koho?. In: ROHÁČEK, Jiří; UHLÍKOVÁ, Kristina. Věda minulosti a dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů. Praha: Artefactum, 2017. ISBN 978-80-868-9012-8. S. 103–106.
 • UHLÍKOVÁ, Kristina. Antonín Podlaha a Archeologická komise České akademie věd a umění. In: Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017. ISBN 978-80-741-5167-5. S. 95–112.
 • UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth a soupisy památek. 1. díl Zapojení Z. Wirtha do soupisového projektu Archeologické komise v období před 1. světovou válkou. Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2008, roč. 68, čís. 2, s. 145–151. ISSN 1210-5538. 
 • UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth a soupisy památek. 2. díl Topografický projekt Archeologické komise v období první republiky. Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2008, roč. 68, čís. 3, s. 233–237. ISSN 1210-5538. 
 • UHLÍKOVÁ, Kristina. První publikované uměleckohistorické topografie v Čechách. Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2010, roč. 70, čís. 1, s. 44–48. ISSN 1210-5538. 
 • UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878 1939). Praha: Národní památkový ústav, 2010. 302 s. ISBN 978-80-871-0460-6. 
 • UHLÍKOVÁ, Kristina. Zapojení německy píšících badatelů do dvou projektů soupisů památek v českých zemích. Práce z dějin Akademie věd. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2013, roč. 5, čís. 1, s. 25–46. ISSN 1803-9448. 
 • UHLÍKOVÁ, Kristina. Uměleckohistorický soupisový projekt Archeologické komise České akademie věd a umění a Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. In: ROHÁČEK, Jiří; UHLÍKOVÁ, Kristina. Věda minulosti a dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů. Praha: Artefactum, 2017. ISBN 978-80-868-9012-8. S. 67–85.

Související články editovat

Externí odkazy editovat