Posvátná místa Království českého

soupis památek

Posvátná místa Království českého : dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v Království českém byla nedokončená série soupisů, které zpracoval biskup Antonín Podlaha a kterou vydal v edici Dědictví Svatojanské spolek Dědictví sv. Jana Nepomuckého v letech 1907–1913.

Vydané díly editovat

číslo vikariáty rok vydání číslo svazku
Knih Dědictví Svatojanského
počet stran
I Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký. 1907 97 319
II Berounský, Bystřický a Plzeňský 1908 101 373
III Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský 1909 107 363
IV Kolínský a Rokycanský 1910 113 319
V Libocký 1911 118 172
VI Sedlčanský a Votický 1912 123 227
VII Slanský 1913 127 350

Externí odkazy editovat