Seznam českých časopisů

seznam na projektech Wikimedia

Tento neúplný seznam obsahuje tištěné časopisy vydávané v Česku. Časopisy, které zanikly nebo už nevycházejí v tištěné podobě, jsou uvedené v seznamu českých zaniklých periodik.

Pokud chcete do seznamu přidat časopis bez samostatného článku na Wikipedii, měl by mít prokazatelnou encyklopedickou významnost (časopis je např. archivován některou knihovnou), ideálně by na něj měl také odkazovat jiný článek na Wikipedii.

název vydavatel rok založení periodicita webové stránky poznámky
100+1 zahraniční zajímavost Extra Publishing, s. r. o. 1964 čtrnáctideník [1] nevycházel od léta 2010 do listopadu 2011
21. století RF Hobby, s. r. o. 2003 měsíčník [2]
A2 A2, o.p.s. 2005 dvouměsíčník [3] do roku 2008 vycházel jako týdeník
ABC Czech News Center 1957 čtrnáctideník [4]
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae Národní muzeum 2013 [5]
Acta onomastica Ústav pro jazyk český AV ČR 1960 [6]
Acta Universitatis Carolinae. Theologica Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 2010 [7]
Acta Veterinaria Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2013 [8]
Ad notam Notářská komora České republiky 1994 dvouměsíčník [9]
AeroHobby Aeromedia, a.s. 2003 dvouměsíčník [10]
Aktuality-Setkání Diecéze českobudějovická 1990 měsíčník [11]
Analogon Sdružení Analogonu 1993 [12]
Applications of Mathematics Matematický ústav AV ČR 1956 dvouměsíčník [13]
Archeologické rozhledy Archeologický ústav AV ČR, Praha 1949 čtvrtletník [14]
Archiv orientální Orientální ústav AV ČR 1929 [15]
Archivní časopis Archivní správa MV ČR 1951 čtvrtletník [16]
Astropis Společnost Astropis 1995 [17]
ATM Aeromedia, a.s. 2001 měsíčník [18]
Auspicia Vysoká škola evropských a regionálních studií 2004 čtvrtletník [19]
Automa Automa-časopis pro automatizační techniku, s.r.o. 1994 měsíčník [20]
Babylon Studentský spolek BABYLON 1993 [21]
Bezděz Okresní archiv, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Vlastivědný spolek Českolipska 1930 [22] nevycházel mezi lety 1938–1945, 1948–1989
Biomedical Papers Univerzita Palackého v Olomouci 2001 [23]
Blesk HOBBY Czech News Center 2005 měsíčník [24]
Blesk magazín Czech News Center 1992 týdeník [25] příloha deníku Blesk
Blesk pro ženy Czech News Center 2003 týdeník [26]
Blesk zdraví Czech News Center 2007 měsíčník [27]
Bobří stopa Sdružení přátel Jaroslava Foglara 1993 [28]
Brána Církev bratrská 1925 měsíčník [29] Českobratrská rodina (1925–1951), Bratrská rodina (1969–2001), CB 2000 (2001–2005)
Bulletin of Geoscience Český geologický ústav 1925 čtvrtletník [30] český název Věstník Českého geologického ústavu
Ceramics-Silikáty VŠCHT Praha a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1957 [31]
Cinepur Sdružení přátel Cinepuru 1991 [32] dřívější název Cinemapur (do roku 1997)
Communio: Mezinárodní katolická revue Starokatolická církev 2011 [33]
Cornova Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR 2011 [34]
Cosmopolitan MAFRA 1997 měsíčník [35]
CREW2 CREW 1996 nepravidelně [36] do roku 2003 název CREW
Čas Masarykovo demokratické hnutí 1886 [37] obnoven v roce 1993
Časopis FOTO Spolek přátel časopisu FOTO z.s. 2002 dvouměsíčník [38]
Časopis Matice moravské Matice moravská 1969 [39]
Časopis Národního muzea. Řada historická Národní muzeum 1827 čtvrtletník [40]
Časopis pro moderní filologii Vydavatelství FFUK 1990 [41]
Časopis pro technickou a informační výchovu Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 2009 [42]
Časopis Společnosti přátel starožitností Společnosti přátel starožitností 1893 čtvrtletník [43]
ČD pro Vás České dráhy 1994 [44]
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Ambit Media, a.s. 1938 dvouměsíčník [45]
Československý časopis pro fyziku Fyzikální ústav AV ČR 1951 dvouměsíčník [46] vznikl roku 1951 rozdělením Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky
Československý šach Přibylová Růžena 1906 měsíčník [47]
Český bratr Českobratrská církev evangelická 1924 měsíčník [48]
Český časopis historický Historický ústav AV ČR 1895 čtvrtletník [49]
Český lid Etnologický ústav AV ČR 1891 čtvrtletník [50]
Český zápas Ústřední rada Církve československé husitské 1920 týdeník [51]
Čigoligo Pražská Dvojka 1929
Čtenář Středočeská vědecká knihovna v Kladně 1948 [52]
Čtyřlístek Čtyřlístek s.r.o. 1969 nepravidelně [53]
Dějiny a současnost Nadace pro podporu časopisu Dějiny a současnost 1959 měsíčník [54] 1959–1969, obnoven 1990
Dějiny - teorie - kritika Univerzita Karlova 2004 [55]
Dělnické listy Dělnická strana sociální spravedlnosti 1872 čtvrtletník [56] Zanikl v roce 1934. V roce 2003 navázala Dělnická strana.
Dingir DINGIR s.r.o. 1998 čtvrtletník [57]
Divadelní revue Institut umění - Divadelní ústav 1990 [58]
DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy 1999 [59]
dTest Občanské sdružení spotřebitelů TEST 1992 měsíčník [60]
Dvacáté století Vydavatelství FFUK 2004 půlročník [61] liché číslo vychází vždy v českém jazyce, sudé číslo vždy v anglickém jazyce
Ekonom Economia 1957 týdeník [62]
Ekonomika Management Inovace (EMI) Moravská vysoká škola Olomouc 2009 [63]
Elektro FCC Public s.r.o. 1991 měsíčník [64]
Elle Burda Praha 1994 měsíčník [65]
Enigma RF Hobby, s. r. o. 2007 měsíčník [66]
Epocha RF Hobby, s. r. o. 2005 čtrnáctideník [67]
Esquire MAFRA 1996 měsíčník [68]
Euro Mladá fronta 1998 týdeník [69]
Extra historie: kauzy Extra Publishing, s. r. o. 2011 čtvrtletník [70]
Extra PC Extra Publishing, s. r. o. 2006 měsíčník [71]
Filosofický časopis Filozofický ústav AV ČR 1953 dvouměsíčník [72]
Finmag Partners media 2008 [73] mezi lety 2010 a 2015 nevycházel tištěně
Fórum sociální práce Vydavatelství FFUK 2010 půlročník [74]
Fotograf Fotograf 07 o.s. 2002 [75]
Gender a výzkum / Gender and Research Sociologický ústav AV ČR 2000 půlročník [76]
Getsemany SÍŤ, spol. s.r.o., ekumenické nakl. a vydav. 1992 [77]
H aluze H_aluze, o. s. 2007 nepravidelně [78]
Harper´s Bazaar MAFRA 1996 měsíčník [79]
Heroine Partners media 2019 dvouměsíčník [80]
Historica Olomucensia Univerzita Palackého v Olomouci 2009 [81]
Historické války Extra Publishing, s. r. o. 2014 dvouměsíčník [82]
Historie - Otázky - Problémy Vydavatelství FFUK 2009 půlročník [83]
History revue RF Hobby, s. r. o. 2008 měsíčník [84]
Hlas pravoslaví Pravoslavná církev v českých zemích 1945 měsíčník [85]
Host Spolek přátel vydávání časopisu HOST 1921 měsíčník [86]
Hrot 2020 týdeník [87]
Husita Pražská diecéze Církve československé husitské 1996 dvouměsíčník [88]
Chemické listy Česká společnost chemická 1876 [89]
Chip Burda Praha 1991 měsíčník [90]
Chvilka pro tebe MAFRA 1996 týdeník [91]
Immaculata Konvent minoritů v Brně 1992 dvouměsíčník [92]
In! In s.r.o. 2005 [93]
Instinkt Empresa Media 2002 týdeník [94]
Jiskra Benešov [95]
Journal of The National Museum. Natural History Series Národní muzeum 1827 čtvrtletník [96] přírodovědná řada se osamostatnila v roce 1914
Judaica Bohemiae Židovské muzeum v Praze 1965 půlročník [97]
Junior RF Hobby, s. r. o. 2007 měsíčník [98]
Kamarádi Spolek Zaedno 2012 nepravidelně [99]
Katka Burda Praha 1995 týdeník [100]
Katolický týdeník Katolický týdeník, s. r. o. 1990 týdeník [101]
Komenský Masarykova univerzita 1873 čtvrtletník [102]
Kontexty Centrum pro studium demokracie a kultury 2009 dvouměsíčník [103]
Kostnické jiskry Kostnická jednota 1914 [104] Součást Evangelického týdeníku
Kreativ – Praktická žena Vltava Labe Media 1949 dvouměsíčník [105] Archivováno 22. 2. 2020 na Wayback Machine. dříve Praktická žena
Krkonoše – Jizerské hory Správa Krkonošského národního parku 1968 měsíčník [106] do března 2002 jako Krkonoše
KROK – Kulturní revue Olomouckého kraje Vědecká knihovna v Olomouci 2004 čtvrtletník [107]
Křesťanská revue OIKUMENE–Akademická YMCA 1927 čtvrtletník [108] Archivováno 5. 9. 2019 na Wayback Machine.
Kulturní studia z.s. Kulturní studia 2013 půlročník [109]
Kvasný průmysl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 1873 [110]
Květy Vltava Labe Media 1951 týdeník [111]
Legalizace Legal Publishing 2010 dvouměsíčník [112]
Lesnická práce Lesnická práce, s.r.o. 1922 [113]
Letectví a kosmonautika Aeromedia, a.s. 1921 měsíčník [114]
Level Naked Dog, s.r.o. 1994 měsíčník [115]
Lidé a Země CN Invest a.s. 1952 měsíčník [116]
Linguistica Pragensia Vydavatelství FFUK 1990 [117]
Listy Burian a Tichák, s.r.o. 1971 dvouměsíčník [118]
Listy svatohostýnské Matice svatohostýnská 1997 [119]
Lógr magazín 2010 čtvrtletník [120]
Loutkář Sdružení pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ 1912 dvouměsíčník [121]
Magazín Práva Borgis 1993 týdeník [122] sobotní příloha deníku Právo
Marketing & Media Economia 2000 týdeník [123]
Marketing Journal Focus Agency, s.r.o. 2003 [124]
Maskil Bejt Simcha 2001 měsíčník [125]
Mateřídouška CN Invest a.s. 1945 měsíčník [126]
Mediaevalia Historica Bohemica Historický ústav Akademie věd ČR 1990 [127] vyčleněn ze staršího periodika Folia Historica Bohemica
Mezinárodní vztahy Ústav mezinárodních vztahů 1992 čtvrtletník [128] Archivováno 31. 10. 2017 na Wayback Machine.
Milujte se! Milujte se!, z.s. 2007 čtvrtletník [129]
Mladá pravda Krajča Milan 1995 měsíčník [130]
Mladý svět A 11 s.r.o. 1959 měsíčník [131] nevycházel mezi lety 2005-2021
Mozaika, toulky časem a krajinou Kájovska Obec Kájov 2019 3x ročně [132]
Muni Masarykova univerzita 2005 měsíčník [133]
Museologica Brunensia Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 2012 půlročník [134]
NaCestu Vlastivědný ústav, z.ú. 2017 měsíčník [135] První číslo 1/2017 vyšlo 21.12.2016
Naše příroda Naše příroda o.s. 2007 dvouměsíčník [136]
Naše řeč Ústav pro jazyk český AV ČR 1916 [137]
National Geographic Vltava Labe Media 2002 měsíčník [138]
Notitiae Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 1965 měsíčník
Nová čeština doma a ve světě Vydavatelství FFUK 1993 půlročník [139]
Nový Orient Orientální ústav AV ČR 1945 [140]
Nový Prostor Nový Prostor, občanské sdružení 1999 čtrnáctideník [141] dřívější název Patron (do roku 2001)
Obecní noviny Židovská obec v Praze 2004 [142]
Obrana a strategie Univerzita obrany 2001 [143]
Od Ještěda k Troskám 1922 nevycházel po roce 1938, v roce 1994 obnovený
Ochrana přírody Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1946 dvouměsíčník [144]
Okruh a střed Obec křesťanů 1998 čtvrtletník [145]
Opus musicum OPUS MUSICUM, o.p.s. 1969 dvouměsíčník [146]
Orer Informační Centrum Kavkaz – Východní Evropa 1999 dvouměsíčník [147]
Oriens Aliter Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2014 půlročník [148]
Památky archeologické Archeologický ústav AV ČR, Praha 1854 [149]
Památky středních Čech Národní památkový ústav 1985 [150]
Paměť a dějiny Ústav pro studium totalitních režimů 2007 čtvrtletník [151]
Pandora Nad Labem o.s. 1998 [152]
Parrésia Pavel Mervart 2007 [153]
Pařát Říha Petr 2000 dvouměsíčník [154]
Pevnost Kristina Nowakowska 2002 měsíčník [155]
Physiological Research Fyziologický ústav Akademie věd České republiky [156]
Plav Občanské sdružení Splav! 2005 měsíčník [157]
Playboy Playpress 1990 měsíčník [158]
Počítač pro každého Burda Praha 1998 čtrnáctideník [159]
Pojistný obzor Česká asociace pojišťoven 1922 čtvrtletník [160]
Politologický časopis Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity 1995 [161]
Porohy Ukrajinská iniciativa v České republice 1994 měsíčník [162]
Porta Balkanica Porta Balkanica, o.s. 2009 půlročník [163]
Prague Economic and Social History Papers Vydavatelství FFUK 1994 půlročník [164] do roku 2008 jako sborník
Prague Papers on the History of International Relations Vydavatelství FFUK 1997 půlročník [165]
Praktická elektronika - Amatérské rádio 1952 [166]
Právník – teoretický časopis pro otázky státu a práva Ústav státu a práva AV ČR 1861 měsíčník [167]
Právo a bezpečnost AMBIS vysoká škola, a. s. 2017 nepravidelně [168]
Pražské egyptologické studie Vydavatelství FFUK 2002 půlročník [169]
Probuďte se! [170]
Průzkumy památek Národní památkový ústav 1994 [171]
Příroda Extra Publishing, s. r. o. 2008 nepravidelně [172]
Přítel – Przyjaciel SCEAV 1948 měsíčník [173]
Přítomnost Stránský Martin MUDr. 1924 [174] od roku 2010 pouze v elektronické podobě
Psí víno 1997 [175]
Psychologie dnes Portál 1995 měsíčník [176]
Reflex Czech News Center 1990 týdeník [177]
Reflexe. Časopis pro filosofii a teologii ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ 1985 půlročník [178]
Regenerace 1992 měsíčník [179]
Religio: Revue pro religionistiku Česká společnost pro religionistiku 1993 půlročník [180]
Report REPORT media s.r.o. 1991 [181]
Reportér Reportér magazín, s.r.o. 2014 měsíčník [182]
Respekt Economia 1989 týdeník [183]
Revolver revue Společnost pro Revolver Revue 1992 čtvrtletník [184]
Revue Politika Centrum pro studium demokracie a kultury 1994 [185] od roku 2009 pouze v elektronické podobě
Rock & All ROCK & all s.r.o. 2015 měsíčník [186]
Rock & Pop One & One Company, s. r. o. 1990 měsíčník [187]
Roverský Kmen Tiskové a distribuční centrum Junáka 2000 [188]
Rytmus života MAFRA 1996 týdeník [189]
Salve: Revue pro teologii, duchovní život a kulturu Krystal OP, spol. s r. o. 1991 čtvrtletník [190]
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší soud České republiky 1949 [191]
Sbírka zákonů ČR Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o. 1918 [192]
Sborník archivních prací Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR 1951 [193]
Score Omega Publishing Group, s. r. o. 1997 měsíčník [194]
Security magazín FAMily media, spol. s r. o. 1994 dvouměsíčník [195]
Sedmá generace Hnutí DUHA – Sedmá generace 1991 dvouměsíčník [196]
Sedmička (týdeník) Empresa Media 2012 týdeník [197]
Silva Gabreta Správa Národního parku a CHKO Šumava 2014 [198]
Skaut Tiskové a distribuční centrum Junáka 1990 [199]
Slezský sborník Slezské zemské muzeum 1878 [200]
Slovanský přehled Historický ústav AV ČR 1898 nepravidelně [201]
Slovo a slovesnost Ústav pro jazyk český AV ČR 1935 čtvrtletník [202]
Slovo a smysl Vydavatelství FFUK 2004 [203]
Sluníčko CN Invest a.s. 1968 měsíčník [204]
Sociál Občanské sdružení Sociál 2004 [205]
Sociální studia Masarykova univerzita 1996 čtvrtletník [206]
Sokol Česká obec sokolská 1871 [207] časopis nevycházel mezi lety 1915–1990
Sorry A 11 s.r.o. 1992 měsíčník [208]
Soudobé dějiny Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1993 čtvrtletník [209]
Souvislosti Sdružení pro Souvislosti 1993 čtvrtetník [210]
Spark SPARK Rock s.r.o. 1992 měsíčník [211]
Sport magazín Czech News Center 2008 týdeník [212] příloha deníku Sport
Staletá Praha Národní památkový ústav 1965 půlročník [213]
Statistika : Statistics and Economy Journal Český statistický úřad 1964 [214]
Státní zastupitelství různí 2003 měsíčník [215] Archivováno 6. 11. 2017 na Wayback Machine.
Strážná věž [216]
Střední Morava Nakladatelství a vydavatelství Memoria Olomouc 1995 [217]
Studia Ethnologica Pragensia Vydavatelství FFUK 2009 půlročník [218]
Studia Hercynia Vydavatelství FFUK 1997 půlročník [219]
Studia Mediaevalia Bohemica Filozofický ústav AV ČR 2009 [220]
Studia paedagogica Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2009 [221] navazuje na Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Studia theologica Univerzita Palackého v Olomouci 1999 čtvrtletník [222]
Studie z aplikované lingvistiky Vydavatelství FFUK 2009 půlročník [223]
Svět a divadlo spolek Svět a divadlo 1990 dvouměsíčník [224]
Svět literatury Vydavatelství FFUK 1990 [225]
Světlo (katolický týdeník) Matice cyrilometodějská 1993 týdeník [226]
Světlo (technický časopis) FCC Public s.r.o. 1997 dvouměsíčník [227]
Světýlko Tiskové a distribuční centrum Junáka 1995 [228]
Sylvia Česká společnost ornitologická 1936 [229]
Tajemství české minulosti Extra Publishing, s. r. o. 2010 měsíčník [230]
Taneční zóna Sdružení pro podporu revue současného tance 1997 čtvrtletník [231]
Tarsicius Občanské sdružení Tarsicius 1997 měsíčník [232]
Te Deum AMDG, s.r.o. 2006 dvouměsíčník [233]
Tempus Medicorum Česká lékařská komora měsíčník [234]
Teologické texty Poláková Jolana 1978 [235]
Terezínské listy Památník Terezín 1970 ročenka [236]
Těšínsko Muzeum Těšínska 1957 čtvrtletník [237]
Texty Knihkupectví Malina, Vsetín 1999 čtvrtletník [238]
Tina MAFRA 1992 týdeník [239]
TO LRC media s.r.o. 2023 měsíčník [240]
ToP (tlumočení-překlad) Jednota tlumočníků a překladatelů 1990 čtvrtletník [241]
Travel Digest 1. Distribuční společnost, s.r.o. 1996 měsíčník [242]
Trestní právo různí 1996 čtvrtletník [243]
Turista Lidé&Hory, s. r. o. 1889 nepravidelně [244]
Tvar Klub přátel Tvaru 1988 [245]
Tvořivá dramatika Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 1990 [246]
Týden Empresa Media 1994 týdeník [247]
Týdeník Echo Echo Media a.s. 2014 týdeník [248]
Učitelské noviny Vydavatelství Gnosis, spol. s r.o. 1883 týdeník [249]
Universum Česká křesťanská akademie 1989 čtvrtletník [250]
Válka Revue Extra Publishing, s. r. o. 2009 měsíčník [251]
Vesmír Vesmír, spol. s r. o. 1871 měsíčník [252]
Vexilologie Česká vexilologická společnost 1972 čtvrtletník [253]
Vlasta Vltava Labe Media 1947 týdeník [254]
Vlastivědný věstník moravský Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o.s. 1946 čtvrtletník [255]
Východočeské listy historické Univerzita Hradec Králové 1996 [256]
Weles Občanské sdružení Weles 1996 [257]
XB-1 Konektor XB-1 s.r.o. 2010 měsíčník [258]
Záhorská kronika Středomoravská agentura rozvoje venkova 1891
Zákupský zpravodaj Zákupy 1974 měsíčník [259] Archivováno 25. 4. 2017 na Wayback Machine.
Zdislava Biskupství litoměřické 1995 [260]
Země světa GeoBohemia 2002 měsíčník [261]
Zlatá stezka Prachatické muzeum 1994 ročenka [262]
Zora Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 1917 [263]
Zprávy památkové péče Národní památkový ústav 1991 [264]
ZVUK Zlínského Kraje 1990 půročník [265]
Zwrot Polský kulturně-osvětový svaz v České republice 1949 měsíčník [266]
Železničář České dráhy 1994 čtrnáctideník [267]
Živa – Časopis pro biologickou práci Academia 1853 dvouměsíčník [268] nevycházel mezi lety 1868–1891 a 1915–1953
Živá historie Extra Publishing, s. r. o. 2008 nepravidelně [269]
Živel Kubík Dalibor 1995 [270]
Život víry Křesťanská misijní společnost 1990 měsíčník [271]

Související články editovat

Externí odkazy editovat