Univerzita Hradec Králové

česká výzkumná organizace

Univerzita Hradec Králové (zkratka UHK, anglicky University of Hradec Králové, latinsky Universitas Reginaegradecensis) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu a je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí východočeského regionu. Předchůdcem Univerzity Hradec Králové byl od roku 1959 Pedagogický institut, který se v roce 1992 přejmenoval na Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové (VŠP). Jméno Univerzita Hradec Králové instituce nese od roku 2000. Současným rektorem je od roku 2016 prof. Kamil Kuča. Sídlem školy je statutární město Hradec Králové.

Univerzita Hradec Králové
latinsky Universitas Reginaegradecensis
Logo univerzity
Logo
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
ZkratkaUHK
Rok založení1992
Typ školyveřejná
Vedení
Rektorprof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
KvestorIng. Aleš Klicnar
KancléřMgr. Soňa Došková
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnostprof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
Prorektor pro studium a spolupráci s praxídoc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.
Prorektor pro zahraniční vztahyMgr. Leona Stašová, Ph.D.
Prorektor pro strategii a rozvojMgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Předseda akademického senátudoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2019[1])
Bakalářských studentů4 169
Magisterských studentů1 956
Doktorandů219
Akademických pracovníků344
Další informace
Počet fakult4
SídloHradec Králové
AdresaRokitanského 62/26, Hradec Králové, 500 03, Česko
Zeměpisné souřadnice
KampusNa Soutoku
http://www.uhk.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Univerzita Hradec Králové

Univerzita je tvořena čtyřmi fakultami: Pedagogickou fakultou, Fakultou informatiky a managementu, Filozofickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou.

V současnosti studuje na univerzitě více než 6 500 studentů. Univerzita nabízí téměř 150 akreditovaných studijních programů.


HistorieEditovat

 
Kampus UHK

Příprava budoucích učitelů má v Hradci Králové dlouhou tradici sahající až do roku 1775. Roku 1959 byl založen Pedagogický institut, který připravoval studenty na výuku na obou stupních základní školy. V srpnu 1964 byla zřízena samostatná Pedagogická fakulta v Hradci Králové sloučením Pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích. Příprava na výuku žáků na všech stupních škol zde začala až po roce 1976 na základě vysokoškolské reformy.

Po sametové revoluci se na školu vrátili někteří pracovníci ze šedesátých let a škola navázala mnoho zahraničních kontaktů s jinými univerzitami. 1. července 1992 ze samostatné pedagogické fakulty vznikla nová vysoká škola s názvem Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové,[2] 15. února 1993 přibyla další fakulta, Fakulta řízení a informační technologie, která se roku 2000 přejmenovala na Fakultu informatiky a managementu, a 1. září 2000 se název celé vysoké školy změnil na Univerzita Hradec Králové.[3] 1. září 2005 zahájila činnost Filozofická fakulta, původně jako Fakulta humanitních studií, a škola se tak stala třífakultní univerzitou. O pět let později, 1. září 2010, po transformaci Pedagogické fakulty vznikla Přírodovědecká fakulta. K 1. lednu 2011 vznikl Ústav sociální práce, nově zaštiťující sociální obory, vyučované dříve na Pedagogické fakultě. 1. září 2017 se stal z Ústavu sociální práce UHK Ústav sociální práce Filozofické fakulty UHK.

Už dříve přitom započala stavba nové budovy společné výuky (kampus Na Soutoku) poblíž soutoku Labe s Orlicí. Finanční náklady na tuto stavbu činily 250 milionů Kč a stavba probíhala v letech 1995–1997. V celostátní architektonické soutěži získala budova titul „Stavba roku 1998“. Objekt společné výuky doplnila na jaře roku 2008 dokončená moderní budova s celkovou investicí 360 mil. Kč, ve které sídlí Fakulta informatiky a managementu. Budova Přírodovědecké fakulty UHK byla postavena za rekordních 21 měsíců a její výstavba spolu s vybavením vyšla na 450 milionů Kč, na podzim roku 2016 tak doplnila a uzavřela střed vznikajícího areálu. Od roku 2020 probíhá rekonstrukce Filozofické fakulty za téměř 200 milionů Kč. Filozofická fakulta je prozatím přesunuta na budovu E v ulici Víta Nejedlého. Oprava druhé budovy, kde sídlí Pedagogická fakulta, by měla začít v roce 2021.

V roce 2019 byl prostor uvnitř kampusu Na Soutoku slavnostně pojmenován náměstí Václava Havla.

Od roku 2010 zavedla univerzita profesionální jednotný vizuální styl, který ji prezentuje jako moderní a dynamickou instituci.

Symboly univerzityEditovat

  • Rektorské žezlo (podle návrhu MgA. Jana Háska) má tvar lipového květu, v jehož středu je umístěna lesklá zlatá koule. Na vrchu stojí stříbrný hradecký lev. Žezlo bylo darováno univerzitě městem Hradec Králové.
  • Statutární znak tvoří ve středu umístěný korunovaný český lev hledící heraldicky doleva a držící v předních tlapách velké „G“ (figura je také součástí znaku města Hradce Králové). V opisu znaku je uveden plný název školy v latinském jazyce.

FakultyEditovat

V současné době univerzitu tvoří čtyři hlavní součásti:

 
Pedagogická fakulta UHK

Pedagogická fakultaEditovat

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (PdF) je nejstarší součástí Univerzity Hradec Králové, vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích. Zaměřuje se především na humanitní, pedagogické, sociální, tělovýchovné a další oblasti učitelského i neučitelského studia. Kromě toho jsou součástí studia na fakultě i programy celoživotního vzdělávání, které využívá přes 1700 účastníků. Jejím předchůdcem byl Pedagogický Institut, který byl založen již roku 1959. Na PdF působí kolem 180 akademických pracovníků, kteří vzdělávají okolo 3000 studentů ročně, z nichž cca 600 každý rok úspěšně absolvuje.

Budova fakulty na náměstí Svobody je už od roku 1981 chráněna jako kulturní památka.

Děkan doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Fakulta informatiky a managementuEditovat

 
Fakulta informatiky a managementu UHK

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM) vznikla v roce 1993 jako Fakulta řízení a informační technologie a v roce 2000 se transformovala do nynější FIM. Nabízí vzdělání v oborech informatika, ekonomie, management a cestovní ruch. Fakulta zaznamenává velké množství zahraničních výjezdů, až 25% absolventů má zkušenost se studiem v cizině. V roce 2020 má fakulta okolo 1500 studentů a až 50% studijních programů v cizím jazyce, v nichž studuje až 250 zahraničních studentů. Od roku 2008 sídlí v kampusu Na Soutoku.

Děkan prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

Filozofická fakultaEditovat

 
Filozofická fakulta UHK

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (FF) doplnila 2 stávající fakulty v roce 2005, tehdy s původním názvem Fakulta humanitních studií. Hlavním posláním FF je zajišťovat vzdělání v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru (historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie). Od akademického roku 2017/2018 je součástí FF UHK i Ústav sociální práce. V současné době na fakultě studuje okolo 1000 studentů. Původní budova FF ležící na Tylově nábřeží se od roku 2020 rekonstruuje a fakulta je proto přesunuta do budovy E v ulici Víta Nejedlého.

Děkan Mgr. Jan Prouza, Ph.D

Přírodovědecká fakultaEditovat

 
Přírodovědecká fakulta UHK

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové (PřF) je čtvrtou a nejmladší fakultou Univerzity Hradec Králové, která vznikla v roce 2010. Moderně vybavená budova poskytuje vzdělání 650 studentům v oblastech přírodních věd, ekologie, toxikologie nebo učitelství. V současné době jsou zaměstnanci i studenti fakulty zapojeni do 20 prestižních vědecko-výzkumných národních i mezinárodních projektů. V roce 2017 se slavnostně otevřela budova S, která doplňuje kampus Na Soutoku.

děkan doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

Další součásti univerzityEditovat

Při univerzitě dále působí studentské spolky:

ReferenceEditovat

  1. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2019 [online]. Univerzita Hradec Králové [cit. 2021-03-21]. S. 79, 88. Dostupné online. 
  2. § 2 zákona č. 375/1992 Sb., o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Dostupné online
  3. Čl. I zákona č. 210/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Dostupné online

Externí odkazyEditovat