Hnutí DUHA

česká nevládní environmentální organizace
Možná hledáte: Duha (spolek).

Hnutí DUHA je česká environmentální nevládní organizace, jedna z nejaktivnějších v České republice.[1] Hnutí bylo založeno v roce 1989. Je českým členem největší mezinárodní federace ekologických organizací Friends of the Earth a mezinárodní sítě CEE Bankwatch Network.

Hnutí DUHA
Právní formaspolek
Založenozáří 1989
AdresaÚdolní 33, 602 00 Brno
Souřadnice sídla
IČO15547779
Další informace
Webhnutiduha.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie

editovat

Hnutí DUHA je spolek založený v září 1989 v Brně. Oproti jiným environmentálním organizacím, formujícím se v té době, je pro tuto typické, že se zabývá nejen důsledky, ale i systémovými příčinami ekologických problémů.

Vedení organizace sídlí v Brně, kancelář je i v Praze. Organizace vzešla z dobrovolnického hnutí vytvořeného během Sametové revoluce, což mu dodalo silný morální základ a odhodlání. Vedla kampaně proti rozšíření těžby uhlí, za lepší zateplování domů, zachování a rozšíření divočiny v Národním parku Šumava, změnu hospodaření v lesích nebo hospodaření na zemědělské půdě.

Činnost

editovat

Spolek se zabývá ochranou životního prostředí a související legislativou. Prosazuje různá ekologická řešení a od roku 1991 vydává dvouměsíčník Sedmá generace. Mezi nejznámější aktivity hnutí patří kampaň proti kácení stromů v bezzásahových zónách Národního parku Šumava, nebo proti prolomení územních ekologických limitů těžby uhlí v severních Čechách.

V současnosti je Hnutí DUHA aktivním a významným hráčem v oblasti ochrany přírody, zemědělství a energetiky. Jeho práce má vliv na formování českých zákonů a dalších pravidel pro řešení změny klimatu, čistší vzduch, pestřejší krajinu a ochranu divoké přírody.

Energetika

editovat

Tento program se věnuje například odklonu od uhlí, rozvoji obnovitelných zdrojů energie či lepšímu nakládání s odpady.

Hnutí dlouhodobě navrhuje řešení, která prosazují diverzifikování energetických zdrojů v České republice a snížení závislosti na fosilních palivech. Organizace pomohla prosadit zákon o obnovitelných zdrojích energie a hájí takzvané územní limity těžby v severních Čechách. Účastnila se přípravy zelené daňové reformy, která má průmyslové podniky motivovat k úsporám a efektivním inovacím.

Krajina

editovat

Tento program pokrývá témata jako zlepšení hospodaření v lesích nebo v zemědělství či ochranu divoké přírody v národních parcích.

Do povědomí lidí se dostala hlavně ochrana Národního parku Šumava. Hnutí usiluje o to, aby několik ostrůvků v české krajině bylo ponecháno divoké přírodě[1] tak, že se lidské zásahy omezí pouze na turistické stezky a související zařízení. Proto se trvale vyjadřuje proti agrotechnickým zásahům v NP Šumava a pro ponechání podstatných částí národního parku pouze divoké přírodě a návštěvníkům. Prosazuje také, aby v národním parku nevznikaly nové velké stavební projekty, jako jsou lanovky, sjezdovky, hotely nebo apartmánové domy. Účastní se proto mnoha rozepří o koncepci správy NP Šumava.

Dalším projektem je například vznik Adresáře farmářů. V komplexním adresáři českých biozemědělců si lze podle zvoleného kraje a produktu najít nejbližšího farmáře. Cílem projektu je podpořit místní potraviny, českou ekonomiku a snižování exhalací z kamionů, které běžně dovážejí i v České republice běžně pěstované potraviny.[2]

Od roku 2018 organizace vede kampaň Zachraňme lesy, kterou upozorňuje na nedostatečnou legislativu v oblasti ekologického zacházení s lesy. Hnutí DUHA poukázalo mj. na neudržitelné vysazování smrkových monokultur.[3][4]

Rysí a vlčí hlídky

editovat

Od roku 2005 místní skupina Hnutí DUHA Šelmy organizuje tzv. rysí a vlčí hlídky, což jsou speciálně vycvičení dobrovolníci, kteří se během zimy přímo v terénu snaží chránit rysy a vlky ohrožené pytláky. Rysí hlídky jsou organizovány ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Šumava a zahrnují horské oblasti mezi Volary, Prachaticemi a Českým Krumlovem.[5] Vlčí hlídky se pak odehrávají ve všech dalších oblastech výskytu velkých šelem, především vlků v oblasti Krušných hor, Ralska, Broumovska, Jeseníků a historicky nejdéle v Beskydech.

Úspěchy

editovat

1993 Hnutí DUHA prosadilo zákon zakazující škodlivé freony ničící ozonovou vrstvu

1995 Hnutí DUHA přesvědčilo ministerstvo, aby nesouhlasilo s odstřelem vzácných rysů a chránilo je před nelegálním odstřelem

1999 Díky občanské blokádě uchránilo Hnutí DUHA divoký Trojmezenský prales na Šumavě před vykácením

2000 Dle návrhu Hnutí DUHA zákon zakázal těžbu zlata jedovatým kyanidem

2003 Plán odpadového hospodaření mělo cíl recyklovat 50 % komunálních odpadů. Hnutí DUHA rozjelo recyklaci v 35 českých městech

2004 Hnutí DUHA přimělo stát, aby nedovolil dovoz odpadků z ciziny ke spálení

2006 Hnutí DUHA pomohlo vytvořit pravidla zdravého hospodaření v lesích

2007 Vláda díky kampani Hnutí DUHA potvrdila ochranu severočeských obcí před rozšiřováním uhelných dolů

2011 Hnutí DUHA zabránilo rozsáhlému ničení divočiny na Šumavě díky úspěšné měsíční blokádě nelegálního kácení u Ptačího potoka, jíž se zúčastnilo kolem 400 lidí z celé ČR

2012 Vláda vyčlenila podle návrhu Hnutí DUHA prostředky na pokračování Zelené úsporám

2013 Poslanci se dle návrhu Hnutí DUHA  postavili proti Rusnokově úřednické vládě, která chtěla prolomit limity těžby uhlí na Mostecku

2014 Senátorský návrh, který by znamenal likvidaci Národního parku Šumava, byl zastaven díky Hnutí DUHA s podporou desítek tisíc lidí

2016 Nespravedlivý a neekologický návrh účtování elektřiny byl zastaven díky Hnutí DUHA a tisícům zapojených lidí. Díky apelu na Evropskou komisi pak byla zastavena finanční podpora stavby nových zbytečných spaloven

2017 Spolu s 55 tisíci lidmi zachránilo Hnutí DUHA národní parky před zničením kvůli senátorskému návrhu zákona.

2019 Změny lesního a mysliveckého zákona, které pomohou ke změně devastujícího hospodaření v českých lesích, prosadilo Hnutí DUHA s 62 000 lidmi

2020 Po mnoha letech se podařilo dotáhnout nový odpadový zákon a zavedení tzv. třídící slevy pro obce - klíčový moment pro rozvoj cirkulární ekonomiky v Česku, který do budoucna znemožní, aby cenné materiály končily na skládkách.

Organizace byla součástí Uhelné komise, díky čemuž se podařilo prosadit odklon od uhlí do roku 2033, což je na hony vzdálené situaci, kdy se debatovalo nejdřív o roce 2050.[2]

2021 Přes milion lidí z Evropy včetně tisíců Čechů podepsaly iniciativu Save Bees and Farmers na podporu včel, ekozemědělců, druhově bohaté krajiny a snižování pesticidů

2022 Hnutí DUHA rozjelo projekt Živý region, který na Tišnovsku a Podbrněnsku podporuje kvalitu lokální produkce a lokální spotřeby ekologických potravin  

Reference

editovat
  1. Fagan, Adam, Jehlička, Petr: Contours of the Czech Environmental Movement: a comparative analysis of Hnuti Duha (Rainbow Movement) and Jihoceske matky (South Bohemian Mothers). Environmental Politics, 2003, 12 (2), s. 61.(anglicky)
  2. "Bioadresář online"
  3. České lesy hynou! Zasaďte se o jejich záchranu. Zachraňme české lesy. 2018-04-04. Dostupné online [cit. 2018-04-06]. 
  4. Místo oslav Mezinárodního dne lesů varování: V roce 2060 bude až 80 % smrkových lesů ohrožených kolapsem. Hnutí DUHA. Dostupné online [cit. 2018-04-06]. 
  5. Daniela Bicková Hlídky brání rysy před pytlákyČeskobudějovický deník, 20.10.2008

Externí odkazy

editovat