Otevřít hlavní menu

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce se sídlem v Praze, zřízená Akademií věd České republiky s cílem provádět vědecký výzkum české literatury, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat výzkumnou infrastrukturu. Jeho činnost zahrnuje literární historii a teorii, lexikografii, editologii, textologii, bibliografii a další literárněvědné disciplíny. Vydává časopis Česká literatura, provozuje knihovnu a několik internetových databází (Slovník české literatury po roce 1945 on-line, Česká elektronická knihovna, Digitalizovaný archiv časopisů, Bibliografie české literární vědy aj.) Je pokračovatelem Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd a umění, vzniklého v září 1948.

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Zkratka ÚČL AV ČR
Vznik 1946
Právní forma veřejná výzkumná instituce
Sídlo Na Florenci 3/1420
110 00 Praha 1
Souřadnice
Ředitel Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
Mateřská organizace Akademie věd České republiky
Oficiální web www.ucl.cas.cz
IČO 68378068 (OR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Obsah

Činnost a posláníEditovat

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. je vědecký ústav, který zajišťuje základní výzkum české literatury od počátků do současnosti.[1] Podle platné zřizovací listiny z 28. června 2006 byl zřízen s cílem uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti české literatury, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.[2] Věnuje se literární historii a teorii, literárněvědné lexikografii, editologii, textologii, bibliografii a jiným oborům literární vědy.[1]

Podle výroční zprávy za rok 2010 je jediným neuniverzitním pracovištěm v ČR, které provádí základní literárněvědný výzkum. Je hlavní institucí literárněvědné bohemistiky ve světovém měřítku.[3]

Služby pro veřejnostEditovat

ÚČL vedle vědecké činnosti zřizuje a udržuje informační zdroje, přístupné pro širokou veřejnost. Patří k nim:

PublikaceEditovat

ÚČL vydává dvouměsíčník Česká literatura. Ročníky 1953-2000 jsou přístupné prostřednictvím projektu Kramerius AV ČR. Vydává rovněž knižní publikace v několika edicích (Edice K, Dokumenty, Theoretica & historica, Varianty)[7]

HodnoceníEditovat

Na konci roku 2010 byl ÚČL jedním z patnácti předních českých vědeckých ústavů, zahrnutých do Mezinárodního auditu vědy, výzkumu a inovací v ČR vedeného společností Technopolis. Výsledná zpráva zmínila unikátní a fundamentální roli ÚČL ve výzkumu české literatury a literární kultury. Ocenila velké úsilí, které ústav věnuje zpřístupnění získaných znalostí elektronicky prostřednictvím internetu, jako unikátní a vynikající z hlediska kvality a rozsahu. Na závěr uvedla, že ÚČL je střediskem mimořádného významu jak pro Českou republiku, tak pro zahraniční bohemisty.[8]

HistorieEditovat

Založení výzkumného ústavu pro českou literaturu se začalo připravovat na půdě Československé akademie věd a umění v roce 1946, krátce po založení Ústavu pro jazyk český. Organizační řád byl schválen v červnu 1947, Ústav pro českou literaturu začal pracovat 1. září 1948. Roku 1953 byl začleněn do Československé akademie věd a v roce 1993 do Akademie věd České republiky.[9]

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat