Veřejná výzkumná instituce

právní forma výzkumné instituce v Česku

Veřejná výzkumná instituce (zkratka za názvem v. v. i.) je veřejnou výzkumnou institucí, právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství.

Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem; jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky.

Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu. Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním systému výzkumu a vývoje a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce.

Instituce Akademie věd ČR editovat

Akademie věd České republiky (AV ČR) zahrnuje přes 50 vědeckých ústavů rozdělených do tří oblastí a celkem devíti sekcí:

Oblast věd o neživé přírodě editovat

Sekce matematiky, fyziky a informatiky editovat

Sekce aplikované fyziky editovat

Sekce věd o Zemi editovat

Oblast věd o živé přírodě a chemických věd editovat

Sekce chemických věd editovat

Sekce biologických a lékařských věd editovat

Sekce biologicko-ekologických věd editovat

Oblast humanitních a společenských věd editovat

Sekce sociálně-ekonomických věd editovat

Sekce historických věd editovat

Sekce humanitních a filologických věd editovat

Ostatní editovat

Instituce Ministerstva dopravy ČR editovat

Instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR editovat

Instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR editovat

Instituce Ministerstva zahraničních věcí ČR editovat

Instituce Ministerstva zemědělství ČR editovat

Instituce Ministerstva životního prostředí ČR editovat

Instituce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního editovat

Instituce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost editovat

Instituce Jihomoravského kraje editovat

Instituce Karlovarského kraje editovat

Instituce Královéhradeckého kraje editovat

Instituce Ústeckého kraje editovat

Instituce Statutárního města Liberce editovat

Instituce Obce Mšené-lázně editovat

Externí odkazy editovat