Veřejná výzkumná instituce

právní forma výzkumné instituce v Česku

Veřejná výzkumná instituce (zkratka za názvem v. v. i.) je veřejnou výzkumnou institucí, právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství.

Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem; jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky.

Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu. Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním systému výzkumu a vývoje a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce.

Instituce Akademie věd ČR

editovat

Akademie věd České republiky (AV ČR) zahrnuje přes 50 vědeckých ústavů rozdělených do tří oblastí a celkem devíti sekcí:

Oblast věd o neživé přírodě

editovat

Sekce matematiky, fyziky a informatiky

editovat

Sekce aplikované fyziky

editovat

Sekce věd o Zemi

editovat

Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

editovat

Sekce chemických věd

editovat

Sekce biologických a lékařských věd

editovat

Sekce biologicko-ekologických věd

editovat

Oblast humanitních a společenských věd

editovat

Sekce sociálně-ekonomických věd

editovat

Sekce historických věd

editovat

Sekce humanitních a filologických věd

editovat

Ostatní

editovat

Instituce Ministerstva dopravy ČR

editovat

Instituce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

editovat

Instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

editovat

Instituce Ministerstva zahraničních věcí ČR

editovat

Instituce Ministerstva zemědělství ČR

editovat

Instituce Ministerstva životního prostředí ČR

editovat

Instituce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

editovat

Instituce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

editovat

Instituce Jihomoravského kraje

editovat

Instituce Karlovarského kraje

editovat

Instituce Královéhradeckého kraje

editovat

Instituce Ústeckého kraje

editovat

Instituce Statutárního města Liberce

editovat

Instituce Obce Mšené-lázně

editovat

Externí odkazy

editovat