Státní ústav radiační ochrany

Na tento článek je přesměrováno heslo SÚRO. Možná hledáte: SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů).

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. (zkratka SÚRO) je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činnosti je výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu, a to v oblastech bezpečnostního výzkumu, výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření (zejména z jaderných zařízení), výzkumu lékařské expozice a výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření.

Státní ústav
radiační ochrany, v. v. i.
hlavní sídlo SÚRO, v.v.i v  Praze
hlavní sídlo SÚRO, v.v.i v  Praze
Právní forma Veřejná výzkumná instituce
Sídlo Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Bartoškova 1450/28, Praha 4 - Nusle, 140 00
Souřadnice
Ředitel RNDr. Zdeněk Rozlívka
Mateřská organizace Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Oficiální web www.suro.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) byl založen v roce 1995. SÚRO byl do roku 2011 rozpočtovou organizací zřízenou rozhodnutím předsedy SÚJB ze dne 26. 5. 1995 s účinností od 1. 7. 1995. Převážná část ústavu vznikla delimitací z Centra hygieny záření Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze, na jehož dlouholetou činnost navazuje. Základními funkcemi SÚRO jsou zajištění odborné, metodické, vzdělávací, informační a výzkumné činnosti související s výkonem státní správy v ochraně před ionizujícím zářením na území České republiky. Obsah činnosti je podrobně upraven statutem z 15. 11. 1995, který vychází z úloh státu jako garanta přiměřené radiační ochrany. Ředitel ústavu byl přímo podřízen předsedovi SÚJB, který jej jmenuje a odvolává. Od 1. 1. 2011 se SÚRO stal veřejnou výzkumnou institucí.[1]

ČinnostEditovat

Hlavní činnosti SÚRO lze rozdělit do několika oblastí:

 • monitorování obsahu a distribuce umělých radionuklidů v životním prostředí a v potravních řetězcích v souvislosti s provozem jaderně-energetických zařízení, problematika vnitřní kontaminace;
 • lékařské expozice, tj. používání zdrojů ionizujícího záření v radiodiagnostice a radioterapii; včetně zajištění činnosti;
 • přírodní zdroje, tj. sledování a hodnocení ozáření obyvatelstva z přírodních radionuklidů (zejména radonu) a hodnocení radiačních rizik.

Organizační schéma ústavu[2]Editovat

Úsek řediteleEditovat

- ředitel RNDr. Zdeněk Rozlívka

Úsek ekonomicko-technického náměstkaEditovat

- ekonomicko – technický náměstek, zástupce ředitele Ing. Vladislav Huňa

 • ekonomické oddělení
 • technické oddělení

Úsek náměstka pro výzkum a vývojEditovat

- náměstek pro výzkum a vývoj Ing. Jiří Hůlka

 • oddělení radiačních rizik
 • knihovna, organizační a finanční řízení výzkumu

Úsek náměstka pro další a jinou činnostEditovat

 • oddělení monitorování umělých radionuklidů
 • pracoviště Plzeň
 • pracoviště České Budějovice
 • pracoviště Ústí nad Labem

Organizační odborEditovat

 • vedoucí organizačního odboru, manažer kvality Ing. Milan Buňata, CSc.

Odbor monitorováníEditovat

- vedoucí odboru monitorování RNDr. Petr Rulík

 • oddělení spektrometrie
 • oddělení radiochemie
 • oddělení vnitřní kontaminace

Odbor lékařských expozicEditovat

- vedoucí odboru lékařských expozic Ing. Ivana Horáková, CSc.

 • oddělení radioterapie a rentgenové laboratoře
 • oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice

Odbor přírodních zdrojůEditovat

- vedoucí odboru přírodních zdrojů Mgr. Aleš Froňka

 • oddělení radonového průzkumu budov
 • oddělení pro radon a NORM
 • oddělení radonové a thoronové laboratoře

Odbor havarijní připravenostiEditovat

- vedoucí odboru havarijní připravenosti Ing. Irena Češpírová

 • oddělení SVZ a analytické expertní skupiny
 • oddělení mobilní skupiny

Samostatná odděleníEditovat

 • oddělení dozimetrie

Pobočka Hradec KrálovéEditovat

- vedoucí pobočky Hradec Králové Ing. Zdeněk Borecký

 • oddělení dozimetrie a radiochemie
 • oddělení informačních a komunikačních technologií

Pobočka OstravaEditovat

- vedoucí pobočky Ostrava Ing. Jiří Rada

 • oddělení radiodiagnostiky a spektrometrie
 • oddělení radiochemie

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat