Organizační složka státu (Česko)

právní forma státních institucí bez vlastní právní subjektivity v Česku
(přesměrováno z Organizační složka státu)

Organizační složka státu je v Česku organizační útvar, který v určité vymezené oblasti veřejné správy zastupuje stát a který nakládá se státním majetkem, ačkoli nemá vlastní právní osobnost. Jedná se o zvláštní typ instituce, který vznikl roku 2001 na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, přičemž stávající státní rozpočtové organizace byly na organizační složky státu přeměněny.

Je sice často samostatnou účetní jednotkou (mívá přiděleno konkrétní IČO), ale není právnickou osobou, protože tou je v právních vztazích přímo stát. Přímo státu také vznikají závazky, ačkoli jeho jménem jedná daná organizační složka, resp. právní úkony jménem státu činí vedoucí dané organizační složky.[1] Tento vedoucí, případně jím pověřený zaměstnanec, také stát zastupuje v řízení před soudy[2] a správními úřady, pokud jde o řízení, v němž daná organizační složka státu vystupuje.[3] V oblasti pracovněprávní jsou „její“ zaměstnanci zaměstnanci státu.[4]

Podobné postavení jako organizační složky státu mají kanceláře Poslanecké sněmovny a Senátu.[1]

Pokud nezisková státní organizace zřízená zákonem, vládou nebo ústředním orgánem státní správy má vlastní právní subjektivitu, jedná se o státní příspěvkovou organizaci, nikoliv o organizační složku státu.

Některé organizační složky České republiky

editovat

Další organizační složky jsou zřízeny na základě zákona nebo rozhodnutím ministerstva jako jejich zřizovatele.

Související články

editovat

Reference

editovat
  1. a b § 3, 6, 7 a 38 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
  2. § 21a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  3. § 30 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  4. § 9 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce