Bibliografie (z řeckého βιβλιογραφία, bibliographia, doslovně „psaní knihy“) je v praxi akademické studium knih. V podobném smyslu se používá také pojem bibliologie (z řeckého -λογία, -logia). Celkově se bibliografie nezabývá obsahem knih, nýbrž metodami jejich evidence a práce s nimi.

Regály v univerzitní knihovně ve Štýrském Hradci

Původně v prvních třech stoletích našeho letopočtu, bylo slovo bibliografie chápáno jako ruční kopírování knih. Ve 12.  století se začal tento pojem používat pro promyšlené skladování knih a od 17. století jde již o systém knižní evidence.

Produktem praktické bibliografie je bibliografie jakožto vedení systematického seznamu knih a dalších děl, určeného k novinářské a spisovatelské činnosti. Bibliografie je seznam knih, z něhož autor čerpal při psaní vlastního díla, je obvykle uváděna na konci knihy, také se ale může jednat o zcela samostatnou publikaci věnující se seznamu knih a jiných děl. Tyto samostatné bibliografické publikace jsou například papírové i elektronicky zpracované katalogy knihoven. Bibliografické práce jsou téměř vždy považovány za terciární zdroje.

Bibliografické práce se liší v množství detailů v závislosti na účelu a lze je obecně rozdělit do dvou kategorií: enumerativní bibliografie a analytická bibliografie.

V dřívějších dobách se bibliografie výhradně věnovala knihám, dnes může bibliografie zahrnovat časopisy, audionahrávky, filmy, obrazy i internetové stránky.

Odborný pracovník vykonávající bibliografickou činnost je bibliograf, bibliografka.

Enumerativní bibliografie editovat

Enumerativní bibliografie (též systematická, nebo kompilativní bibliografie) vede přehled v dané kategorii. Bibliografie je seznam spisů, které sdílejí společný faktor, tím může být jazyk, časové období, autor nebo jiné téma. Seznam může být kompresní, nebo selektivní. Jedním z příkladů je seznam použitých zdrojů, uváděný za prací, někdy též nazývaný reference.

Knižní bibliografie by měla obsahovat:

 1. Jméno autora
 2. Název díla
 3. Místo vydání
 4. Jméno nakladatelství
 5. Rok vydání
 6. ISBN
 7. Rozsah dokumentu (počet stran)
 8. Pořadí vydání
 9. V případě citace z knihy i číslo stránky, odkud bylo citováno

Příklad:

 • ČORNEJ, Petr. Tajemství Českých kronik. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 456 s. ISBN 80-7185-590-1

Odkaz na citaci:

Bibliografie mohou být uspořádány podle autora, tématu, nebo nějakého jiného systému. Bibliografie může být komentovaná, tedy obsahující i autorův komentář k danému dílu. Tyto popisy, obvykle několik vět dlouhé, poskytují přehled zdroje a popisují jeho význam. Tento typ bibliografie se liší od katalogů knihoven tím, že zahrnuje pouze konkrétní díla, nikoli soupis všech položek v knihovně.

Analytická bibliografie editovat

Analytická bibliografie (též kritická bibliografie) studuje produkci knih. Kritickou studii literatury lze rozdělit na popisnou (též fyzickou), historickou a textovou bibliografii. Popisná bibliografie se věnuje pečlivému posouzení knihy jako fyzického objektu (velikost, formát, vazba atd.), zatímco historická bibliografie má širší pohled na souvislosti, v nichž se kniha vyrábí, zejména tisk a vydavatelství. Textová bibliografie je jiný název pro textovou kritiku.

Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) je termínem analytická bibliografie označována taková bibliografie, která zpracovává obsahově ucelené a formálně oddělené části dokumentu, jakými jsou stati ve sbornících, kapitoly z knih, a především články z periodik. Příbuzným termínem v TDKIV je článková bibliografie, tedy bibliografie článků z jednotlivých periodik.

Obdobné typy bibliografie editovat

Systematické seznamy jiných než knižních médii se mohou podmínkami lišit, ale tvoří se obdobně jako klasická bibliografie:

Odkazy editovat

Odkazy na bibliografie editovat

Literatura editovat

 • DRTINA, Jaroslav. Česká bibliografie. 1. vyd. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1944. 30 s. 
 • LUGS, Jaroslav. Bibliografie české knihovědy. 1. vyd. Praha: Ústřední spolek českých knihovníků, 1944. 56 s. 
 • DRTINA, Jaroslav. Bibliographischer Katalog. Praha: Zemská a univ. knihovna, 1944. 722 s. (německy) 

Oborové bibliografie editovat

Externí odkazy editovat