Tvar (časopis)

časopis

Tvar je časopis novinového formátu zaměřený především na současnou českou literaturu a literární kritiku. Publikuje původní poezii a prózu, rozhovory, kulturní publicistiku, literárněvědné a literárněhistorické studie, ročně přibližně 270 recenzí knih vydaných v češtině. Časopis Tvar byl založen v roce 1990 Pavlem Janouškem a Michalem Třeštíkem. V letech 19901993 vycházel každý týden (52 čísel ročně), od roku 1994 každých 14 dní s výjimkou července a srpna (21 čísel ročně). Podtitul časopisu v letech 19901993 zněl literární týdeník, od roku 1994 se změnil na literární obtýdeník.

Sídlo redakce Tvaru, Praha, Na Florenci 3

Za účelem vydávání Tvaru vznikl Klub přátel Tvaru. V první polovině 90. let 20. století se ukázalo, že z hlediska ekonomického i právního nejvýhodnějším vydavatelem nekomerčních časopisů jsou právě občanská sdružení. Tak kromě Klubu přátel Tvaru vznikla i Společnost pro Literární noviny, Spolek přátel vydávání časopisu Host a další.

Klub přátel Tvaru byl založen v dubnu 1993. Předsedové Klubu přátel Tvaru: Lubor Kasal (duben 1993 – prosinec 1993), Pavel Janoušek (od prosince 1993). Členy Klubu přátel Tvaru jsou básníci, spisovatelé, literární kritici, literární vědci a redaktoři, kteří se podílejí na tvorbě časopisu.


Rozsah časopisuEditovat

Období Počet stran
19901991 16
19921993 12
1994 – červen 2005 24 + 8 stran přílohy
od září 2005 24

VydavateléEditovat

Období Vydavatel
1990 – březen 1992 nakladatelství Scéna
duben 1992 – duben 1993 Michael Třeštík
od května 1993 občanské sdružení Klub přátel Tvaru

ŠéfredaktořiEditovat

Období Šéfredaktor
1990 – duben 1993 Michael Třeštík
květen 19932000 Lubor Kasal
2001 – březen 2005 Ondřej Horák
duben 20052012 Lubor Kasal
od ledna 2013 Adam Borzič

RedakceEditovat

Od roku 1990 různě dlouhou dobu pracovali ve Tvaru tito redaktoři: Anna Cermanová, Jana Červenková, Jana Hádková, Emil Hakl, Ondřej Hanus, Wanda Heinrichová, Ondřej Horák, Pavel Janáček, Michal Jareš, Roman Kanda, Lubor Kasal, Pavel Kosatík, Naděžda Macurová, Jan Nejedlý, Eva Němcová, Věra Pašková, Gabriel Pleska, Ilona Sánchezová, Ivo Slavík, Božena Správcová, Jakub Šofar, Hana Štěpánková, Štefan Švec.

Současná redakce: Adam Borzič, Svatava Antošová, Simona Martínková Racková, Milan Ohnisko, Michal Škrabal.

OdkazyEditovat