Archeologické rozhledy

časopis

Archeologické rozhledy jsou odborné periodikum se zaměřením na archeologii.

Archeologicke rozhledy

Historie editovat

Časopis vychází od roku 1949, vydavatelem byla Československá akademie věd v Nakladatelství ČSAV (později Academia), od roku 1991 Archeologický ústav ČSAV/AV ČR Praha. Založen byl jako fórum pro široké spektrum archeologické problematiky k prezentaci nových archeologických nálezů, teoretické studie, drobné zprávy z terénu, recenze, personálie aj.

Současnost editovat

Časopis, v současné době recenzovaný, je zaměřen na starší dějiny člověka (pravěk a raný středověk) a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i současné trendy archeologické disciplíny především v rámci střední Evropy. Jeho obsahem jsou (zásadně původní) studie, příspěvky a polemiky, recenze odborné literatury domácí i zahraniční.

Vedoucí redaktoři editovat

Literatura editovat

  • Karel Sklenář, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, str. 704

Externí odkazy editovat