Státní zastupitelství (časopis)

časopis

Státní zastupitelství je odborný právnický měsíčník věnovaný převážně otázkám trestního právastátního zastupitelství. Vychází od roku 2003, kdy byl jeho vznik iniciován skupinou státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství v čele s tehdejším náměstkem nejvyšší státní zástupkyně Jaroslavem Fenykem. Časopis původně vydávalo nakladatelství ORAC s.r.o., od srpna 2004 nakladatelství LexisNexis CZ s.r.o. a od roku 2009 jej vydává Novatrix s.r.o. Vydávání časopisu řídí jeho redakční rada. Od ročníku 2009 je časopis zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. Má ISSN 1214-3758.

Členové redakční rady

editovat
 • JUDr. Petr Aulický: 2011
 • doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Slovensko): 2009–dosud
 • doc. Dr. Ivan Halász, PhD. (Maďarsko): 2009–dosud
 • JUDr. Alena Kristková: 2011-dosud, tajemnice 2008-dosud
 • doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.: 2007–dosud, předseda 2008–dosud
 • JUDr. Daniela Kovářová: 2009–dosud
 • JUDr. Kateřina Krejčiříková: 2008–dosud, tajemnice 2008–11
 • prof. JUDr. Karel Marek, CSc.: 2007–dosud
 • Mgr. Tomáš Palovský, Ph.D.: 2006–dosud
 • JUDr. Jiří Pospíšil: 2007–dosud
 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.: 2009–dosud
 • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.: 2003–dosud
 • JUDr. Karel Šabata: 2006–dosud
 • Mgr. Jan Záruba: 2003–dosud
Bývalí členové
 • JUDr. Petr Cigánek: 2007–08
 • JUDr. Petr Coufal: 2007–09, předseda 2007–08
 • JUDr. Lumír Crha: 2003–07, předseda 2006–07
 • doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.: předseda 2003–06
 • JUDr. Roman Hájek: 2006–07
 • Mgr. František Korbel, Ph.D.: 2007–09
 • JUDr. Jan Lata, Ph.D.: 2009
 • JUDr. Jaroslav Mádr: 2003–09
 • JUDr. Radek Ondruš: 2003–05
 • JUDr. Přemysl Polák, Ph.D.: 2006–07
 • Mgr. Margareta Šrámková: 2007–09
 • JUDr. František Vondruška: 2003–07

Externí odkazy

editovat