František Korbel

český právník

Mgr. František Korbel, Ph.D. (* 29. února 1976 Tábor) je český právník a politik.

František Korbel
FrantisekKorbel (cropped).jpg
Narození 29. února 1976 (44 let)
Tábor
Alma mater Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotEditovat

Po absolvování gymnázia v Táboře vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1995–2000), kde získal i doktorát (Ph.D.) obhajobou disertační práce na téma Právo na informace. Studoval též sociologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a právo na stážích na právnických fakultách v Německu a Rakousku (Saarbrucken, Salzburg, Leipzig).

V letech 1997-1998 působil na Ústavním soudu, v letech 1999-2001 byl právníkem Městského úřadu Tábor, 2001–2004 byl advokátním koncipientem a 2004–2007 advokátem. Od roku 2002 je členem zastupitelstva a v letech 2002–2007 byl radním města Tábor. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. V letech 2007-2013 byl náměstkem ministrů spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, JUDr. Pavla Blažka a Mgr. Marie Benešové.

Na Ministerstvu spravedlnosti vedl po celou dobu svého působení legislativní sekci. Podílel se na přijímání nového občanského zákoníku a jeho implementaci v rámci projektu Nové soukromé právo, nového trestního zákoníku, zákona o obětech trestných činů, zákona o výkonu zabezpečovací detence, zákona o mediaci, reformy doručování a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, velkých novelách občanského soudního řádu, trestního řádu, exekučního řádu, zákona o soudech a soudcích, zákona o vyšších soudních úřednících, insolvenčního zákona a dalších. V roce 2013 získal čestné uznání Bílého kruhu bezpečí za osobní nasazení při prosazování zákona o obětech trestných činů.

Od roku 2010 řídil též projekt eJustice, prosadil zveřejňování judikatury nižších soudů (sám si u Ústavního soudu vymohl zrušení části zákona o svobodném přístupu k informacím, která bránila zveřejňování nepravomocných rozsudků soudů, nález 123/2010 Sb.), stál u zrodu elektronického soudního spisu. Po dokončení projektu nového občanského zákoníku se rozhodl dobrovolně odejít z funkce náměstka ministra spravedlnosti a vrátit se do advokacie, od podzimu 2013 působí jako partner největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Odborně se věnuje zejména legislativě, správnímu soudnictví, e-Governmentu a právu na informace, které přednáší a vyučuje jako odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V oboru publikoval řadu článků, dvě vydání komentáře k informačním zákonům (Linde Praha 2004, 2005) a soubor judikatury ve věcech práva na informace (Wolters Kluwer, 2013). Je členem redakční rady časopisu Správní právo, pravidelně přispívá aktualitami do časopisu Soudní rozhledy.

Se svou výškou 205 cm je nejvyšším českým politikem vůbec.

DíloEditovat

 1. Korbel, F. a kol.: Právo na informace : zákon o svobodném přístupu k informacím : zákon o právu na informace o životním prostředí: komentář. Praha. Linde, 2004 a 2005
 2. Štenglová, I., Drápal, L., Púry, F., Korbel, F.: Obchodní tajemství. 1. Vydání. Praha. LINDE Praha, a. s., 2005
 3. Černý, P., Dohnal, V., Korbel, F., Prokop, M.: Průvodce novým správním řádem. Praha. Linde Praha, a. s., 2006
 4. Holländer, P., Korbel, F. a kol.: Einführung in das tschechische Recht, C.H.Beck. Mnichov, 2009
 5. Korbel, F. a kol.: Současný stav správy justice a pokusy o jeho reformu, sborník Česká justice – otázky správy a nezávislosti. Transparency International Česká republika, 2010
 6. Korbel, F. a kol.: Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a ZMSP 2014. Ostrava. Sagit, 2012
 7. Eliáš, K, Korbel, F.: Úvod k občanskému zákoníku, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava, Sagit, 2012
 8. Korbel, F.: Přehled judikatury ve věcech práva na informace. Praha. Wolters Kluwer, 2013
 9. Ryšávková, V., Benátčanová, P., Prudíková, D., Korbel, F.: Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Grada Publishing. Praha, 2014
 10. Korbel, F. in Melzer, F., Tégl, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. Svazek III. Praha. Leges, 2013, 2014
 11. Korbel, F. in Jirsa, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Praha. Wolters Kluwer, 2013, 2016
 12. Ištvánek, F., Simon, P., Korbel, F.: Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Komentář. Praha. Wolters Kluwer, 2017

Externí odkazyEditovat