Středočeská vědecká knihovna

knihovna v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace (SVKKL) je krajská knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Jejím zřizovatelem je Středočeský kraj. Od roku 1954 sídlí knihovna v budově bývalého Okresního domu postavené v letech 1909–1910 podle projektu architektů Josefa Maříka a Karla Šidlíka. Budova je památkově chráněna a interiéry prošly v roce 2010 rekonstrukcí dle návrhu kladenského architekta Jana Červeného.

Středočeská vědecká knihovna
StátČeskoČesko Česko
Polohagen. Klapálka 1641, Kladno, 272 01, Česko (Okresní dům)
Souřadnice
Další informace
Webové stránkysvkkl.cz
SiglaKLG001
IČO00069892 (VR)
Kód památky27598/2-4037 (PkMISSezObrWD)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie

editovat

Knihovna byla založena v roce 1897 původně jako spolková s názvem Lidová knihovna na Kladně. Později byla knihovnou městskou (tuto funkci plnila až do roku 2002), od roku 1952 byla Okresní lidovou knihovnou, od roku 1960 knihovnou krajskou a jejím zřizovatel byla Krajský národní výbor v Praze. Po zrušení těchto úřadů se jejím zřizovatelem od roku 1990 stalo Ministerstvo kultury. Od vzniku krajů je jejím zřizovatelem od roku 2002 Středočeský kraj.

Knihovní fond

editovat

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je příjemcem povinných výtisků neperiodických publikací vydaných vydavateli se sídlem na území Středočeského kraje a povinných výtisků periodik, tj. časopisů a novin z celé České republiky. Středočeská vědecká knihovna v Kladně vytváří univerzální knihovní fond. Knihovní fond činil v roce 2021 více než 735 000 knihovních jednotek, tj. knih, novin a časopisů, hudebnin, audiovizuálních a elektronických zdrojů. Trvale uchovává konzervační a historický fond:

  • konzervační fond obsahuje publikace získané jako povinné výtisky na základě příslušných právních předpisů
  • historický fond tvoří fond vzácných a vybraných dokumentů (staré tisky, unikáty, bibliofilská vydání, rukopisy, další dokumenty zasluhující zvláštní péči)
  • součástí univerzálního knihovního fondu je speciální fond regionálních dokumentů se vztahem ke Středočeskému kraji, včetně souborů autorit, regionálních osobností, památek a místopisu, jejichž vyhledávání je možné také na internetových stránkách knihovny

Knihovna poskytuje přístup k domácím a zahraničním elektronickým informačním zdrojům a vytváří vlastní databáze s bibliografickými a faktografickými informacemi zaměřenými na Středočeský kraj. Poskytuje také rešeršní služby, je centrem meziknihovních služeb, poskytuje veřejný internet, pořádá kurzy (mj. Univerzitu 3. věku), školení, přednášky a koncerty pro všechny věkové kategorie uživatelů a návštěvníků. Pořádá výstavy v Malé galerii.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně nakupuje knihovní dokumenty do výměnného fondu, které jsou prostřednictvím pěti pověřených knihoven (Městská knihovna Benešov, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Městská knihovna Kutná Hora, Městská knihovna Mladá Boleslav, Knihovna Jana Drdy Příbram) zapůjčovány městským a obecním knihovnám ve Středočeském kraji. Od roku 2012 každoročně pět obecních knihoven získává ocenění Středočeský Kramerius.

Knihovna je zakládajícím členem Sdružení knihoven České republiky (1993) a kolektivním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Od roku 1993 je knihovna vydavatelem celostátního knihovnického měsíčníku Čtenář. V roce 2008 uzavřela partnerské smlouvy o spolupráci s Vojvodskou veřejnou knihovnou Emanuela Smolki v Opole a Zemským knihovnickým centrem Porýní-Falc v Koblenzi. V roce 2015 bylo zřízeno digitalizační pracoviště Středočeského kraje sloužící pro potřeby paměťových institucí Středočeského kraje.

Literatura

editovat
  • Mika, Jiří – Švorcová, Vladimíra. Středočeská vědecká knihovna trojím pohledem : sborník k 120. výročí. Středočeská vědecká knihovna, Kladno 2017, s. 65–169. ISBN 978-80-85191-53-0

Externí odkazy

editovat