Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

profesní a stavovská organizace

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (zkráceně SKIP) je dobrovolná profesní a stavovská organizace knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Logo Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Vznik1990
Právní formaspolek
SídloMariánské náměstí 190/5, Praha, 110 00, Česko (Klementinum)
Tržby92 465 € (2020)
Oficiální webwww.skipcr.cz a www.skipcr.cz
Datová schránkayfd9ihi
IČO40765407 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Činnost SKIP editovat

SKIP se podílí na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy, účastní se odborné přípravy specialistů a přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí, spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. Vydává 4× ročně svazové periodikum Bulletin SKIP a další odborné publikace.

SKIP rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací (en:International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA), účastní se evropských projektů, např. CERTIDoc. Zastupuje knihovny v jednání s ochrannými autorskými organizacemi. Organizuje společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky. Věnuje se propagaci a podpoře četby / čtenářství, knižní kultury a knihoven.

Členství a organizační struktura SKIP editovat

SKIP sdružuje na 1500 členů a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce, kluby a komise.

Sekce, kluby a komise SKIP editovat

 • Český komitét Modrý štít
 • Ediční komise
 • Frankofonní klub
 • Klub dětských knihoven
 • Klub školních knihoven
 • Klub vysokoškolských knihovníků
 • Klub lékařských knihoven
 • Klub tvořivých knihovníků
 • Knihovnická asociace Asociace muzeí a galerií
 • Komise pro zahraniční styky
 • Sekce knihovníků trenérů paměti
 • Sekce služeb osobám se specifickými potřebami
 • Sekce veřejných knihoven
 • Sekce vzdělávání
 • Zaměstnavatelská sekce

Z pravidelných akcí SKIP editovat

 • Noc s Andersenem
 • Kde končí svět – akce podporující dětské čtenářství
 • Březen - měsíc čtenářů - akce podporující a propagující četbu
 • Biblioweb - soutěž o nejlepší webové stránky knihoven
 • Knihovnická dílna - setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven
 • Světový den knihy a autorských práv
 • Kamarádka knihovna - soutěž o nejlepší knihovnu pro děti
 • Týden knihoven - propagační akce
 • Knihovny současnosti - celostátní konference (spolupořadatel)
 • Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě - konference o kooperaci paměťových institucí
 • Den pro dětskou knihu
 • Už jsem čtenář

Literatura editovat

Bulletin SKIP: Spolku knihovníků a informačních pracovníků ČR. 1969-1970,1992-. Dostupné online. ISSN 1210-0927. 

Externí odkazy editovat