Česká křesťanská akademie

občanské sdružení v Praze od roku 1990

Česká křesťanská akademie (ČKA, 19901993 Křesťanská akademie Praha) je občanské sdružení pro křesťanský dialog. Vzniklo roku 1990 v Praze jako jedna z prvních svobodných institucí bezprostředně po listopadu 1989, navazuje na dřívější bytové semináře pořádané k různým tématům.

Česká křesťanská akademie
Informační cedule ČKA na budově Emauzského opatství
Informační cedule ČKA na budově Emauzského opatství
Vznik8. října 1990
Právní formaspolek
SídloVyšehradská 320/49, Praha, 128 00, Česká republika, Česko
Souřadnice
Oficiální webwww.krestanskaakademie.cz
Datová schránka8pnzk6k
IČO15887472 (VR)
Map
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Poslání

editovat

Česká křesťanská akademie je registrována jako zájmové sdružení, vzdělávací spolek, otevřený křesťanům všech církví a každému, kdo cítí odpovědnost za šíření a prosazování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. ČKA vytváří prostor pro dialog mezi církvemi a společností, pro setkávání víry a kultury a podporuje rozvoj vědy, umění a vzdělání v České republice. Její program je zakotven ve stanovách z roku 2014.[1] Česká křesťanská akademie nemá přímou nástupnickou návaznost na Křesťanskou akademii v Praze (Academia christiana Pragensis), činnou v letech 1875–1953, ani na její praktickou působnost.

Česká křesťanská akademie je jedním z největších spolků v České republice. V současné době má zhruba 1 800[zdroj?] individuálních členů, sdružených většinou v některé ze 76 místních skupin. Síť místních skupin v jednotlivých městech pokrývá prakticky celé území České republiky. Kolektivními členy ČKA jsou Asociace kolegií katolických lékařů, Společnost pro církevní právo, Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Křesťanské sdružení ve Vsetíně a Vysokoškolské katolické hnutí Praha.    

Odborné sekce a místní skupiny ČKA

editovat

Odborné sekce, činné především v Praze:

ekologická, historická, literární, pedagogická (sociální a výchovná), politologicko-ekonomická, právní, přírodovědná a technická, psychoterapeutická, teologická, uměnovědná a mediální.

V letech 1990–2009 vznikly postupně místní skupiny ČKA v těchto městech:

Mimo území Česka vznikla místní skupina na žádost Jaroslava Pavlíčka na české polární stanici na ostrově Nelson u břehů Antarktidy a v Bruselu.

Hlavní cíle ČKA

editovat
 • dialog mezi církvemi
 • vnitrocírkevní dialog
 • ekumenický a mezináboženský dialog
 • vzdělávání a další vzdělávání
 • vytváření intelektuálních center v regionech
 • poradní, expertní a konzultační činnost pro církve
 • mezinárodní spolupráce s analogickými křesťanskými institucemi ve světě
 • prezentace současných teologických a filozofických směrů
 • péče o duchovní a intelektuální rozvoj
 • zprostředkování stipendií pro studenty
 • výzkum a vytváření předpokladů pro výzkumnou činnost
 • ediční činnost a knihovnictví
 • česko-německý dialog

Struktura ČKA

editovat

Nejvyšším orgánem ČKA je Valná hromada všech členů, která se koná každé tři roky. Řídícími orgány jsou Akademický výbor a Prezidium. Valná hromada volí nejvyšší představitele ČKA, prezidenta (na 6 let) a dva viceprezidenty (na 3 roky). Prezident jmenuje ředitele ČKA. Akademický výbor volí dva členy prezidia, za odborné sekce a místní skupiny (na 2 roky).

Prezidentem ČKA je od roku 1990 prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD. Ředitelkou České křesťanské akademie je od května 2013 Ilona Trnková.

1. viceprezidentem ČKA je doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. a 2. viceprezidentem doc. Pavel Hošek, ThD.

Členkou prezidia zastupující odborné sekce je PhDr. Petra Oulíková, PhD. a členem prezidia zastupujícím místní skupiny je akad. arch. Aleš Brotánek.

Ústředí České křesťanské akademie, které sídlí v klášteře Emauzy v Praze, administrativně zajišťují Štěpánka Havlínová a Libuše Beránková.

Další činnost ČKA

editovat

ČKA se věnuje především vzdělávání. Tento úkol akademie naplňuje pravidelnou přednáškovou činností v jednotlivých sekcích a místních skupinách. Pro širokou veřejnost jsou pořádány jak přednáškové cykly, tak i přednášky k aktuálním tématům. ČKA pořádá od r. 1997 tematicky zaměřená odborná kolokvia pod názvem "Laboratoř dialogu". K celovečerním diskusním setkáním zve kromě představitelů církví vždy asi dvacet osobností kompetentních v dané problematice.

Česká křesťanská akademie vydává čtyři periodika:

Reference

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat