Křesťanská akademie Řím

Křesťanská akademie Řím patří mezi nejstarší česká exilová nakladatelství.

HistorieEditovat

Počátky spadají do konce května 1950. Byla ustavena jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské ligy, nedlouho předtím založené v Londýně. Duchovním otcem vydavatelství byl prof. Karel Vrána. Křesťanská akademie sídlila v Nepomucenu v Římě. Jádro vydavatelské činnosti spočívalo ve dvou edičních řadách - Vigilie (od 1953 dosud, do roku 1989 70 sv.) a Studium (od 1951 dosud, v roce 2011 vyšel 195. svazek). Množství svazků knižnic Studium a Vigilie vyšla ve spolupráci s dalšími exilovými nakladatelstvími a spolky (CCC Haarlem, Kruh přátel českého baroka, Opus Bonum, Speranza, Stojanov).

Další ediční řady: „modrá řada“ (1960–1968, zjištěno 9 sv.); Druhý vatikánský sněm (1967–1988, 11 sv.); Sůl země (1967–1989, 13 sv.); náboženská edice (název vždy uváděn s malým začátečním písmenem, 1967–1990, 100 sv.); Katechetická edice (1968–1971, 8 sv., většinou určena dětem); Skála (1976–1986, 14 sv.).

Křesťanské akademie sídlila na adrese Via Concordia č. 1 v Římě. Do roku 1989 vydala celkem cca 280 publikací. Náklad se obvykle pohyboval mezi 400 a 1000 výtisků. Nejčastěji spolupracovala s tiskárnou Pontificia Universita Gregoriana (P. U. G.) v Římě, později též s PRO v Římě a s tiskárnou Prostampa.

Od devadesátých let se vydavatelská činnost Křesťanské akademie omezila na koprodukci s nakladatelstvími, která do svých edičních plánů zařazují jednotlivé svazky dvou základních knižnic Křesťanské akademie a rámcově respektují jejich programové vymezení.[1] Přenesla do Česka postupně veškeré své aktivity a v roce 2006 pod názvem Křesťanská akademie Řím přijala právní formu občanského sdružení se sídlem v Praze.

Edice VigilieEditovat

Edice, ve které vyšlo do roku 1989 70 svazků, byla určena pro původní exilovou i domácí básnickou a prozaickou tvorbu.

 • 1. Svatý Václav, sborník, 1953
 • 2. Zdrávas Maria, sborník, 1954
 • 3. Jan Čep, Květinové dni, 1953
 • 4. Věra Srárková, Kniha samoty, 1954
 • 5. Petr Den, Dva essaye z Počitadla, 1954

Edice StudiumEditovat

Edice (v letech 1951 - 1988 vyšlo 36 svazků, do r. 2008 193 sv.) byla určena převážně pro díla filozofická a esejistická.

 • 1. Viktor White, Jak studovat, 1951
 • 2. Křesťanství a obnova společenského řádu, sborník 1953
 • 3. Jan Čep, O lidský svět, 1953
 • 4. Ladislav Radimský, Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku, 1959

Náboženská ediceEditovat

Různorodé náboženské tituly (liturgická i katechetická díla, církevní dějiny, modlitby, homiletika, katolická dogmatika, životopisy svatých) byly zahrnuty do náboženské edice); název je vždy uváděn s malým začátečním písmenem (v letech 1967–1990 vyšlo 100 svazků). Součástí edice byly tematická řada Druhý vatikánský sněm (1967–1988, 11 svazků) a hagiografická knižnice Sůl země (1967–1989, 13 svazků).

 • 1. Nový zákon (překlad O. M. Petrů)
 • 2. Římský misál na neděle a významnější svátky
 • 3. Život v Kristu, Katechismus pro dospělé, 1968
 • 4. F. Joly, Co znamená věřit, 1967
 • 5. M. Quoist, Setkání, 1967
 • 6. A. Krchňák, Čechové na basilejském sněmu
 • 7. Se znamením kříže, 1967
 • 8. S.C.Lorit, Vypravování o životě papeže Jana, 1967
 • 9. R. Guardini, Modlitba Páně, 1967
 • 15. T. Merton, Hora sedmi stupňů, 1968
 • 24. M. Luňáčková, Velká mše (Životopis kardinála Josefa Berana), 1970
 • 43. T. Špidlík, Otčenáš, 1973
 • 48. Jakub Loew, Ježíš nazývaný Kristus, 1975

Edice Sůl zeměEditovat

 • 1. F. Dvorník, Svatý Vojtěch: druhý pražský biskup, 1967.
 • 2. J. Kadlec, Svatý Prokop: český strážce odkazu cyrilometodějského, 1968.
 • 3. F. Dvorník, Svatý Václav: dědic České země, 1968.
 • 4. Z. Kalista, Blahoslavená Zdislava z Lemberka
 • 5. B. Zlámal, Blahoslavený Jan Sarkander, moravský mučedník, 1969.
 • 6. J. Polc, Jan Nepomucký, 1-2, 1972.
 • 7. J. Beran, Blahoslavená Anežka Česká, 1974.
 • 8. T. Říha, Svatý Norbert a jeho dílo, 1971.
 • 9. B. Zlámal, Antonín Cyril Stojan. Apoštol křesťanské jednoty, 1973.
 • 10. Z. Kalista, Ctihodná Marie Elekta Ježíšova. Po stopách španělské mystiky v českém baroku, 1975.
 • 11. H.-I. Marrou, Svatý Augustin. Augustin a Augustiáni v českých zemích, I-II, 1979.
 • 12. B. Zlámal, Svatí Cyril a Metoděj, 1985.
 • 13. J. Heinzmann, Svatý Klement Maria Hofbauer, 1989

Katechetická ediceEditovat

 • 1. Návrat k Otci. Příprava ke svátosti pokání, 1968
 • 2. Chléb života. Příprava k prvnímu svatému přijímání, 1969
 • 3. Přijď, Duchu svatý. Příprava k svátosti biřmování, 1970
 • 4. Mluv, Pane. Několik myšlenek o volbě povolání. 1970
 • 5. Jsme děti Boží. Omalovánky. Kresby sester Benediktinek z Cockfosters.
 • 6. Mše svatá. Omalovánky. Kresby sester Benediktinek z Cockfosters.
 • 7. Kristus Pán. Omalovánky. Kresby sester Benediktinek z Cockfosters.
 • 8. H. Hollander, Katechetika. Metodologie náboženské výuky. 1971

Edice Druhý vatikánský sněm. DokumentyEditovat

 • 1. II. Vatikánský sněm. Příprava a průběh, 1966

Edice SkálaEditovat

V letech 1976 - 1986 vyšlo 14 svazků. V edici vycházely papežské encykliky, projevy a oficiální vatikánské dokumenty.

 • 1. Radujte se. Apoštolská exhorta, 1976
 • 2. Dialog s nevěřícími. Dokument Sekretariátu pro nevěřící, 1976
 • 3. O některých otázkách pohlavní etiky. Prohlášení Posvátné kongregace pro nauku víry, 1976
 • 4. O mariánské úctě. Apoštolská exhorta Pavla VI., Marialis cultus, 1977
 • 5. PAULUS PP. VI., Hlásání evangelia, 1978
 • 6. Vydávat svědectví radosti a lásky, Kristus - střed srdcí. Projevy Pavla VI., 1978
 • 7. 33 dní úsměvu a pravdy. 26. 8. 1978 - 29. 9. 1978. Projevy Jana Pavla I., 1979, (Spoluvydavatel Velehrad)
 • 8. Vykupitel člověka. Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis. 1979, (Spoluvydavatel Velehrad)
 • 9. Důstojnost lidské osoby je základem lidské spravedlnosti a míru. - Pravda je silou míru. - Projev a poselství Jana Pavla II., 1980 Obálkový název: Základ spravedlnosti a míru, (Spoluvydavatel Velehrad)
 • 10. Kněžství a eucharistie. Dary Boží lásky. Dopisy Jana Pavla II. kněžím, 1981, (Spoluvydavatel Velehrad)
 • 11. Katecheze v církvi. Apoštolská exhorta Jana Pavla II., Catechesi tradendae. Katecheze v církvi, 1982, (Spoluvydavatel Velehrad)
 • 12. List mladým. Apoštolsky list Sv. Otce Jana Pavla II. mladým lidem celého světa u příležitosti Mezinárodního roku mládeže. 1985, (Spoluvydavatel Velehrad)
 • 13. Apoštolé Slovanů. Encyklika Jana Pavla II. Slavorum Apostoli. 1985, (Spoluvydavatel Velehrad)
 • 14. K Zelenému čtvrtku 1986. Dopis Jana Pavla II. všem kněžím církve. 1986, (Spoluvydavatel Velehrad)

ReferenceEditovat

DOLEŽAL, Miloš. Křesťanská akademie Řím (pokus o portrét jednoho exilového nakladatelství). Praha: Souvislosti č. 1, 2002. 

ZACH, Aleš. Kniha a český exil 1949-1990 (Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic). Praha: Torst, 1995. 

 1. krestanska-akademie-rim. scriptum.cz [online]. [cit. 2019-11-30]. Dostupné online.