Křesťanská akademie Řím

Křesťanská akademie Řím patří mezi nejstarší česká exilová nakladatelství.

Křesťanská akademie Řím
ZakladatelKarel Vrána
Vznik1950
Právní formaobčanské sdružení
Účelnakladatelství
MístoPraha
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie editovat

Počátky Křesťanské akademie Řím spadají do konce května 1950. Byla ustavena jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské ligy, nedlouho předtím založené v Londýně. Duchovním otcem vydavatelství byl prof. Karel Vrána. Křesťanská akademie sídlila v Nepomucenu v Římě. Jádro vydavatelské činnosti spočívalo ve dvou edičních řadách – Vigilie (od 1953 dosud, do roku 1989 vydáno 70 svazků) a Studium (od 1951 dosud, v roce 2011 vyšel 195. svazek). Množství svazků knižnic Studium a Vigilie vyšlo ve spolupráci s dalšími exilovými nakladatelstvími a spolky (CCC Haarlem, Kruh přátel českého baroka, Opus Bonum, Speranza, Stojanov).

Další ediční řady: „modrá řada“ (1960–1968, zjištěno 9 svazků); Druhý vatikánský sněm (1967–1988, 11 svazků); Sůl země (1967–1989, 13 svazků); náboženská edice (název vždy uváděn s malým začátečním písmenem, 1967–1990, 100 svazků); Katechetická edice (1968–1971, 8 svazků, většinou určena dětem); Skála (1976–1986, 14 svazků).

Křesťanská akademie sídlila na adrese Via Concordia č. 1 v Římě. Do roku 1989 vydala celkem cca 280 publikací. Náklad se obvykle pohyboval mezi 400 a 1000 výtisků. Nejčastěji spolupracovala s tiskárnou Pontificia Universita Gregoriana (P. U. G.) v Římě, později též s PRO v Římě a s tiskárnou Prostampa.

Od devadesátých let se vydavatelská činnost Křesťanské akademie omezila na koprodukci s nakladatelstvími, která do svých edičních plánů zařazují jednotlivé svazky dvou základních knižnic Křesťanské akademie a rámcově respektují jejich programové vymezení.[1] Přenesla do Česka postupně veškeré své aktivity a v roce 2006 pod názvem Křesťanská akademie Řím přijala právní formu občanského sdružení se sídlem v Praze.

Edice Vigilie editovat

Edice, ve které vyšlo do roku 1989 70 svazků, byla určena pro původní exilovou i domácí básnickou a prozaickou tvorbu. Vyšlo např.:

 • Svatý Václav, sborník, 1953
 • Jan Čep: Květinové dni, 1953
 • Zdrávas Maria, sborník, 1954
 • Věra Stárková: Kniha samoty, 1954
 • Petr Den, Dva essaye z Počitadla, 1954

Edice Studium editovat

Edice (v letech 1951–1988 vyšlo 36 svazků, do roku 2008 193 svazků) byla určena převážně pro díla filozofická a esejistická:

 • Victor White, Jak studovat, 1951
 • Křesťanství a obnova společenského řádu, sborník, 1953
 • Jan Čep, O lidský svět, 1953
 • Ladislav Radimský, Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku, 1959

Náboženská edice editovat

Různorodé náboženské tituly (liturgická i katechetická díla, církevní dějiny, modlitby, homiletika, katolická dogmatika, životopisy svatých) byly zahrnuty do náboženské edice; název je vždy uváděn s malým začátečním písmenem (v letech 1967–1990 vyšlo 100 svazků). Součástí edice byly tematická řada Druhý vatikánský sněm (1967–1988, 11 svazků) a hagiografická knižnice Sůl země (1967–1989, 13 svazků):

 • Nový zákon (překlad O. M. Petrů)
 • Římský misál na neděle a významnější svátky
 • F. Joly: Co znamená věřit, 1967
 • M. Quoist: Setkání, 1967
 • A. Krchňák: Čechové na basilejském sněmu
 • Se znamením kříže, 1967
 • S. C. Lorit, Vypravování o životě papeže Jana, 1967
 • 9. Romano Guardini: Modlitba Páně, 1967
 • Život v Kristu, katechismus pro dospělé, 1968
 • Thomas Merton: Hora sedmi stupňů, 1968
 • 24. M. Luňáčková: Velká mše (životopis kardinála Josefa Berana), 1970
 • 43. Tomáš Špidlík: Otčenáš, 1973
 • 48. Jakub Loew: Ježíš nazývaný Kristus, 1975

Edice Sůl země editovat

Katechetická edice editovat

 • Návrat k Otci. Příprava ke svátosti pokání, 1968
 • Chléb života. Příprava k prvnímu svatému přijímání, 1969
 • Přijď, Duchu svatý. Příprava k svátosti biřmování, 1970
 • Mluv, Pane. Několik myšlenek o volbě povolání. 1970
 • Jsme děti Boží. Omalovánky. Kresby sester Benediktinek z Cockfosters
 • Mše svatá. Omalovánky. Kresby sester Benediktinek z Cockfosters
 • Kristus Pán. Omalovánky. Kresby sester Benediktinek z Cockfosters
 • H. Hollander: Katechetika. Metodologie náboženské výuky. 1971

Edice Druhý vatikánský sněm. Dokumenty editovat

 • II. Vatikánský sněm. Příprava a průběh, 1966

Edice Skála editovat

V letech 1976–1986 vyšlo 14 svazků. V edici vycházely papežské encykliky, projevy a oficiální vatikánské dokumenty.

 • 1. Radujte se. Apoštolská exhorta, 1976
 • 2. Dialog s nevěřícími. Dokument Sekretariátu pro nevěřící, 1976
 • 3. O některých otázkách pohlavní etiky. Prohlášení Posvátné kongregace pro nauku víry, 1976
 • 4. O mariánské úctě. Apoštolská exhorta Pavla VI., Marialis cultus, 1977
 • 5. PAULUS PP. VI., Hlásání evangelia, 1978
 • 6. Vydávat svědectví radosti a lásky, Kristus – střed srdcí. Projevy Pavla VI., 1978
 • 7. 33 dní úsměvu a pravdy. 26. 8. 1978 – 29. 9. 1978. Projevy Jana Pavla I., 1979 (spoluvydavatel Velehrad)
 • 8. Vykupitel člověka. Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis. 1979 (spoluvydavatel Velehrad)
 • 9. Důstojnost lidské osoby je základem lidské spravedlnosti a míru. – Pravda je silou míru. – Projev a poselství Jana Pavla II., 1980. Obálkový název: Základ spravedlnosti a míru (spoluvydavatel Velehrad)
 • 10. Kněžství a eucharistie. Dary Boží lásky. Dopisy Jana Pavla II. kněžím, 1981 (spoluvydavatel Velehrad)
 • 11. Katecheze v církvi. Apoštolská exhorta Jana Pavla II., Catechesi tradendae. Katecheze v církvi, 1982 (spoluvydavatel Velehrad)
 • 12. List mladým. Apoštolsky list Sv. Otce Jana Pavla II. mladým lidem celého světa u příležitosti Mezinárodního roku mládeže. 1985 (spoluvydavatel Velehrad)
 • 13. Apoštolé Slovanů. Encyklika Jana Pavla II. Slavorum Apostoli. 1985 (spoluvydavatel Velehrad)
 • 14. K Zelenému čtvrtku 1986. Dopis Jana Pavla II. všem kněžím církve. 1986 (spoluvydavatel Velehrad)

Reference editovat

 1. krestanska-akademie-rim. scriptum.cz [online]. [cit. 2019-11-30]. Dostupné online. 

Literatura editovat

 • DOLEŽAL, Miloš. Křesťanská akademie Řím (pokus o portrét jednoho exilového nakladatelství). Praha: Souvislosti č. 1, 2002. 
 • ZACH, Aleš. Kniha a český exil 1949–1990 (Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic). Praha: Torst, 1995.