Otevřít hlavní menu

Křesťanská akademie Řím

Křesťanská akademie Řím patří mezi nejstarší česká exilová nakladatelství.

HistorieEditovat

Počátky spadají do konce května 1950. Byla ustavena jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské ligy, nedlouho předtím založené v Londýně. Duchovním otcem vydavatelství byl prof. Karel Vrána. Křesťanská akademie sídlila v Nepomucenu v Římě. Jádro vydavatelské činnosti spočívalo ve dvou edičních řadách - Vigilie a Studium.

Edice VigilieEditovat

Edice, ve které vyšlo do roku 1989 68 svazků, byla určena pro původní exilovou i domácí básnickou a prozaickou tvorbu.

 • 1. Svatý Václav, sborník, 1953
 • 2. Zdrávas Maria, sborník, 1954
 • 3. Jan Čep, Květinové dni, 1953
 • 4. Věra Srárková, Kniha samoty, 1954
 • 5. Petr Den, Dva essaye z Počitadla, 1954

Edice StudiumEditovat

Edice (v letech 1951 - 1988 vyšlo 36 svazků, do r. 2008 193 sv.) byla určena převážně pro díla filozofická a esejistická.

 • 1. Viktor White, Jak studovat, 1951
 • 2. Křesťanství a obnova společenského řádu, sborník 1953
 • 3. Jan Čep, O lidský svět, 1953
 • 4. Ladislav Radimský, Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku, 1959

Náboženská ediceEditovat

 • 1. Nový zákon (překlad O. M. Petrů)
 • 2. Římský misál na neděle a významnější svátky
 • 3. Život v Kristu, Katechismus pro dospělé, 1968
 • 4. F. Joly, Co znamená věřit, 1967
 • 5. M. Quoist, Setkání, 1967
 • 6. A. Krchňák, Čechové na basilejském sněmu
 • 7. Se znamením kříže, 1967
 • 8. S.C.Lorit, Vypravování o životě papeže Jana, 1967
 • 9. R. Guardini, Modlitba Páně, 1967
 • 15. T. Merton, Hora sedmi stupňů, 1968
 • 24. M. Luňáčková, Velká mše (Životopis kardinála Josefa Berana), 1970
 • 43. T. Špidlík, Otčenáš, 1973
 • 48. Jakub Loew, Ježíš nazývaný Kristus, 1975

Edice Sůl zeměEditovat

 • 1. F. Dvorník, Svatý Vojtěch: druhý pražský biskup, 1967.
 • 2. J. Kadlec, Svatý Prokop: český strážce odkazu cyrilometodějského, 1968.
 • 3. F. Dvorník, Svatý Václav: dědic České země, 1968.
 • 4. Z. Kalista, Blahoslavená Zdislava z Lemberka
 • 5. B. Zlámal, Blahoslavený Jan Sarkander, moravský mučedník, 1969.
 • 6. J. Polc, Jan Nepomucký, 1-2, 1972.
 • 7. J. Beran, Blahoslavená Anežka Česká, 1974.
 • 8. T. Říha, Svatý Norbert a jeho dílo, 1971.
 • 9. B. Zlámal, Antonín Cyril Stojan. Apoštol křesťanské jednoty, 1973.
 • 10. Z. Kalista, Ctihodná Marie Elekta Ježíšova. Po stopách španělské mystiky v českém baroku, 1975.
 • 11. H.-I. Marrou, Svatý Augustin. Augustin a Augustiáni v českých zemích, I-II, 1979.
 • 12. B. Zlámal, Svatí Cyril a Metoděj, 1985.
 • 13. J. Heinzmann, Svatý Klement Maria Hofbauer, 1989

Katechetická ediceEditovat

 • 1. Návrat k Otci. Příprava ke svátosti pokání, 1968
 • 2. Chléb života. Příprava k prvnímu svatému přijímání, 1969
 • 3. Přijď, Duchu svatý. Příprava k svátosti biřmování, 1970

Edice Druhý vatikánský sněm. DokumentyEditovat

 • 1. II. Vatikánský sněm. Příprava a průběh, 1966

Edice SkálaEditovat

V letech 1976 - 1986 vyšlo 14 svazků.

 • 1. Radujte se. Apoštolskáexhirta, 1976
 • 5. PAULUS PP. VI., Hlásání evangelia, 1978
 • 11. IOANNES PAULUS PP. II., Katecheze v církvi, 1982


ReferenceEditovat

DOLEŽAL, Miloš. Křesťanská akademie Řím (pokus o portrét jednoho exilového nakladatelství). Praha: Souvislosti č. 1, 2002. 

ZACH, Aleš. Kniha a český exil 1949-1990 (Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic). Praha: Torst, 1995.