Křesťanská akademie v Praze

česká společnost pro ochranu církevních památek a jejich obnovu (1875-1953)

Křesťanská akademie v Praze, také Akademie křesťanská v Praze nebo latinsky Academia christiana Pragensis byla česká společnost pro pěstování křesťanského umění, to jest ochranu církevních památek, jejich obnovu a tvorbu církevního umění. Sdružovala několik tisíc zástupců, převážně římskokatolického duchovenstva, teoretiků, laiků a výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska. Byla činná v letech 1875–1950 s hlavním sídlem v Praze. Dnešní spolek Česká křesťanská akademie není její nástupnickou organizací.

Křesťanská akademie v Praze
Vzniksrpen 1875
SídloPraha, Česko
Některá data mohou pocházet z datové položky.
 
Palác Kokořovských na Starém Městě

Od svého vzniku v srpnu roku 1875 sídlila v Praze, zprvu na Starém Městě v Řetězové ulici 5 v Paláci Kokořovských čp. 223/I, kde byla také výstavní síň památek a nových prací uměleckého řemesla. Po roce 1902 se přestěhovala do blízké ulice Karolíny Světlé; výkladní skříň s nabídkou uměleckých výrobků byla zavěšena na fasádě konventu voršilek na Národní třídě.

Historie

editovat

Prvním předsedou akademie byl ustaven vyšehradský probošt Mikuláš Karlach, mezi činovníky byli Klement Borový, Josef Mocker nebo Josef Fanta. Akademie od roku 1875 sbírala významné památky křesťanského umění, které stahovala z užívání v kostelech výměnou za nové; soupis a vytipování předmětů dlouhodobě organizoval předseda církevního a uměleckého odboru, Monsignore Eduard Šittler a vyzýval ke spolupráci všechny faráře v diecézích. Většina z těchto uměleckořemeslných památek se později dostala darem do sbírek Národního muzea v Praze, nebo do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Akademie také založila vlastní knihovnu, sbírku hudebnin a archiválií.

Akademie vydávala dva odborné časopisy: úspěšný Method pro dějiny církevního výtvarného umění a archeologii se dočkal 30 ročníků, jeho majitelem, redaktorem a vydavatelem byl Msgre Ferdinand Josef Lehner, ten byl také redaktorem druhého časopisu Cecílie – pro umění hudební, který byl ovšem po pěti ročnících nahrazen časopisem Cyril za spoluúčasti Jednoty cyrilské. Akademie měla několik odborů (sekcí), z nichž nejaktivnější byly odbor církevní a odbor výtvarný. Provozoval vlastní Paramentní ústav (pro výrobu chrámových textilií), zlatnickou a pasířskou dílnu. Měl vlastní okruh designérů a uměleckých řemeslníků. Patřili mezi ně Josef Mocker, Antonín Baum, Antonín Barvitius či Josef Fanta. Jejich činnost podporovala Jednota katolického duchovenstva.

Po nuceném zrušení společnosti komunisty v roce 1950 byla zlatnická dílna ve Školské ulici v Praze znárodněna a proměněna v družstvo Charita, chrámová služba[1].

Reference

editovat
  1. Dana Stehlíková, Encyklopedie zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Libri Praha 2003, s. 259

Literatura

editovat
  • První zpráva Akademie křesťanské v Praze za rok 1875, in: Památky archaeologické a místopisné, roč. 10, č. 3, 1875, s. 611.
  • Dějiny českého výtvarného umění, svazek III/2, Academia Praha 2001, s. 212-215, passim.
  • Dana Stehlíková, Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Libri Praha 2003