Kolokvium (latinsky colloquium) může být

  1. Ústní zkouška na vysoké škole
  2. Shromáždění odborníků k určité otázce (problematice)
  3. Společná rozmluva, rozhovor.

Ústní zkouška editovat

Název kolokvium pro ústní formu zkoušky konané na vysoké škole je zastaralý. Uchazeč zkoušky prokazuje své znalosti před pověřeným zkoušejícím pedagogem (odborným asistentem, docentem, profesorem k uvedenému zplnomocněným) nebo před odbornou komisí, která je sestavena z těchto zkoušejících pedagogů.

Výsledkem procesu kolokvia je udělení nebo neudělení osvědčení o absolvování příslušné zkoušky. Na tomto základě může také dojít k udělení pedagogického, akademického nebo vědeckého titulu (např. docentury při habilitačním řízení). Fakticky se jedná o rozhovor, rozmluvu řízenou akreditační autoritou. Cílem je ověření a uznání požadovaných znalostí a následné přiznání s tím souvisejícího oprávnění, například k užívání konkrétního akademického titulu.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • Slovník cizích slov, doc. dr. Lumír Klimeš, SPN Praha, 1987

Externí odkazy editovat