Československý časopis pro fyziku

Československý časopis pro fyziku je časopis vydávaný Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky.

Československý časopis pro fyziku
Periodicita vychází 6× ročně
Země Česká republika
Jazyk čeština
Vydavatel Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
Druh tiskoviny časopis
První vydání 1951 (1872)
Šéfredaktor prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
Formát A4
Odkazy
Web https://ccf.fzu.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

MottoEditovat

„Fysikové nejen pro sebe, ale snad i k užitku pracovníků příbuzných oborů učinili během roku 1968 pokus přetvořit si tento časopis po obsahové i formální stránce v živé a potřebné periodikum, které by plnilo nejméně dvě úlohy najednou:

 • úlohu informátora dobré odborné úrovně, jenž si přitom zakládá na tom, že se vyjadřuje srozumitelně,
 • a úlohu prostředníka a mluvčího, který se uchází o důvěru pracovníků, jimž není lhostejná ani fysika ani budoucnost této země.“

(Redakce, Čs. čas. fys. A, 19 (1969), propagační nulté číslo.)

HistorieEditovat

První číslo Československého časopisu pro fysiku[1] vyšlo 30. 6. 1951 rozdělením Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky[2], který byl vydáván Jednotou českých matematiků a fyziků od roku 1872. Po určitou dobu vycházel Československý časopis pro fysiku (Sekce A) paralelně s mezinárodním časopisem Czechoslovak Journal of Physics (Section B), který měl zcela vědecké poslání. Samostatná redakce Československého časopisu pro fyziku byla založena až v roce 1967.

Časopis přináší hlavně přehledové referáty uvádějící nové výsledky zasazené do širšího kontextu, srozumitelné i čtenářům s různým vzděláním a odbornou praxí. Dále časopis nabízí aktuality, zprávy, recenze knih, rozhovory, články z historie fyziky, otázky a náměty k nejrůznějším tématům, informace pro mládež a pedagogy aj. Všechny příspěvky podléhají odborným recenzím.

Velké zásluhy si jako vedoucí redaktor časopisu v letech 1968 až 1974 získal doc. Zdeněk Málek (*11. 5. 1930 - †1. 5. 1984). Jeho dílem byly zásadní změny v koncepci a struktuře časopisu. Svým nadšením i podnětným a důsledným vedením redakčního kruhu, který sám založil, dosáhl nebývalého ohlasu časopisu mezi fyziky i v širší čtenářské obci. Právě tehdy se v časopisu začaly kromě referativních článků tisknout i aktuality a další typy příspěvků, které přispívají k tomu, že se časopis stal atraktivním pro poměrně široký okruh čtenářů. Díky žluté obálce začal být mezi čtenáři znám jako „Žlutý časopis“ a tato přezdívka mu zůstala dodnes.

V roce 1993 se časopis zvětšil na formát A4 a koncem roku 2001 získal novou grafickou úpravu. Po typografické stránce dnes představuje zcela novou kvalitu nesrovnatelnou s obdobím 70. a 80. let minulého století poznamenaným různými ekonomicko-politickými restrikcemi. Nová redakce obnovila mnohé z tradičních rubrik a zavedla i některé nové, např. rubriku věnovanou dění ve fyzice na středních a vysokých školách nebo Svět fyziky, ve které se objevovaly medailony významných osobností z dějin fyziky, historické statě či se představovala významná fyzikální pracoviště. Od téhož roku lze Československý časopis pro fyziku nalézt i na internetu.

V roce 2008 došlo k dalším změnám jak ve složení redakce, tak i ve formě a obsahu samotného časopisu. Časopis se prezentuje modernějším designem a k dispozici je také jeho on-line internetová verze. Jednotlivá čísla jsou tematicky orientována a sestavují je tzv. oboroví redaktoři z řad předních českých i slovenských fyziků. Začátkem roku 2014 byl Československý časopis pro fyziku (ve své tištěné i elektronické verzi) nově zařazen do aktualizovaného Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Autoři článků publikovaných v tomto časopisu tím mají možnost zařadit své publikační výstupy do Rejstříku informací o výsledcích.

Redakční radaEditovat

 • prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., Praha (šéfredaktor ČČF od 1.1.2018)
 • Ing. Libor Juha, CSc. (šéfredaktor ČČF v letech 2008 - 2017, včetně), Praha
 • Prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Žilina
 • Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc., Praha
 • RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Praha
 • RNDr. Ivan Gregora, CSc., Praha
 • RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Hradec Králové
 • Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Praha
 • Ing. Štefan Lányi, DrSc., Bratislava
 • Doc. Ing. Martin Orendáč, CSc., Košice
 • Doc. RNDr. Fedor Šimkovic, PhD., Bratislava
 • RNDr. Aleš Trojánek, PhD., Velké Meziříčí
 • Mgr. Eva Klimešová, Ph.D., Praha
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., Brno

Oboroví redaktořiEditovat

 • Prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., Praha – oborový redaktor pro teoretickou jadernou fyziku
 • Mgr. Michal Fárník, Ph.D., Praha – oborový redaktor pro fyziku klastrů
 • Prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc., Praha – oborový redaktor pro fyziku vysokoteplotního plazmatu a inerciální termojadernou syntézu
 • Prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc., Bratislava – oborový redaktor pro fyziku nízkoteplotního plazmatu a plazmové technologie
 • RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., Praha – oborový redaktor pro fyziku vysokoteplotního plazmatu a termojadernou syntézu (magneticky zachycené plazma)
 • RNDr. Karel Rohlena, CSc., Praha – oborový redaktor pro fyziku vysokoteplotního plazmatu a inerciální termojadernou syntézu
 • Prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat., Praha – oborový redaktor pro molekulovou fyziku
 • Doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., Praha – oborový redaktor pro fyziku a spektroskopii pevných látek a pro nanotechnologie
 • Prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc., Brno – oborový redaktor pro molekulární a buněčnou biofyziku
 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Řež u Prahy – oborový redaktor pro experimentální jadernou fyziku

ReferenceEditovat

 1. Československý časopis pro fyziku [online]. Dostupné online. 
 2. Czech Digital Mathematics Library: Časopis pro pěstování matematiky a fysiky [online]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • Brdička M.: Mají svoje osudy i časopisy ... (K stému výročí založení Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky), Čs. čas. fys. A, 22 (1972), 1-14.

Externí odkazyEditovat