Seznam impaktových vědeckých časopisů vydávaných v Česku

seznam na projektech Wikimedia

neúplný, částečný seznam vědeckých časopisů s nenulovým impakt faktorem (IF), které jsou vydávány v České republice. Hodnoty IF jsou za rok 2012.

časopis zkratka (ISO) obor IF pořadí dle IF
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae Acta Entomol. Mus. Natl. Pragae entomologie 0,963 40/87
Acta Veterinaria Brno Acta Vet. Brno veterinární vědy 0,393 103/143
Applications of Mathematics Appl. Math. matematika, aplikovaná 0,222 240/247
Bulletin of Geoscience Bull. Geosci. geovědy, mezioborovéa, paleontologieb 1,141 109/172a, 25/50b
Biomedical Papers-Olomouc Biomed. Pap-Olomouc medicína, výzkumná a experimentální 0,990 95/121
Ceramics-Silikáty Ceram.-Silik. materiálová věda, keramika 0,418 15/27
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Cesk. Slov. Neurol. Neurochir. neurovědyc, chirurgied 0,372 240/252c, 174/199d
Chemické listy Chem. Listy chemie, mezioborová 0,453 128/152
Collection of Czechoslovak Chemical Communication Collect. Czech. Chem. Commun chemie, mezioborová 1,000 95/152
Czech Journal of Animal Science Czech J. Anim. Sci. zemědělství, mlékárenství a animal science 0,992 24/54
Czech Journal of Food Science Czech. J. Food Sci. potravinářství 0,685 86/124
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding Czech J. Genet. Plant Breed. agronomiee, plant sciencef 0,385 59/78e, 169/197f
Czechoslovak Mathematical Journal Czech. Math. J. matematika 0,300 267/295
Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. mikrobiologie 0,306 113/116
European Journal of Entomology Eur. J. Entomol. entomologie 0,918 41/87
Folia Biologica Folia Biol.-Prague biologieg, onkologieh 1,219 49/83g, 167/197h
Folia Geobotanica Folia Geobot. plant science 1,565 83/197
Folia Microbiologica Folia Microbiol. biotechnologie a aplikovaná mikrobiologiei, mikrobiologiej 0,791 133/160i, 100/116j
Folia Parasitologica Folia Parasitol. parazitologie 2,515 12/35
Folia Zoologica Folia Zool. zoologie 0,494 127/151
Fottea Fottea plant science 1,372 92/197
Horticultural Science Hortic. Sci. zahradnictví 0,786 16/32
Journal of Applied Biomedicine J. Appl. Biomed. farmakologie a farmacie 0,978 207/261
Journal of Geosciences J. Geosci. geovědy, mezioborové 0,804 134/172
Kybernetika Kybernetika počítačové vědy, kybernetika 0,619 18/21
Neural Network World Neural Netw. World počítačové vědy, umělá inteligence 0,362 104/115
Photosynthetica Photosynthetica plant sciences 0,862 130/197
Physiological Research Physiol. Res. fyziologie 1,513 58/80
Plant Soil and Environment Plant Soil Environ. agronomie 1,113 31/78
Preslia Preslia plant sciences 2,833 37/197
Radioengineering Radioengineering technika, elektronika a elektrotechnika 0,687 169/243
Soil and Water Research Soil Water Res. pedologiek, vodní zdrojel 0,333 32/34k, 72/80l
Studia Geophysica et Geodaetica Stud. Geophys. Geod. geochemie a geofyzika 0,975 53/76
Veterinární Medicína Vet. Med. veterinární vědy 0,679 83/143