Otevřít hlavní menu

Trestní právo (časopis)

Trestní právo je odborný právnický časopis věnovaný otázkám trestního práva. Vychází od roku 1996, kdy jeho vznik iniciovala skupina trestních soudců Nejvyššího soudu v čele s jeho místopředsedou Pavlem Kučerou. Původně byl měsíčníkem a od roku 2014 je čtvrtletníkem. Časopis původně vydávalo nakladatelství ORAC s.r.o., od roku 2004 nakladatelství LexisNexis CZ s.r.o., od roku 2009 Novatrix s.r.o. a od května 2012 Wolters Kluwer ČR a.s.

Vydávání časopisu řídí redakční rada, ISSN 1211-2860. Časopis je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. Texty článků přebírá právnický informační systém ASPI nakladatelství Wolters Kluwer, a.s.

Členové redakční radyEditovat

Bývalí členové:

Externí odkazyEditovat