Ostrovní stát

stát primárně sestávající z jednoho či více ostrovů

Ostrovní stát je takový stát, který se celý nachází na pevnině menší než kontinent, obklopené vodní plochou. Některé ostrovní státy se rozkládají na rozlehlých souostrovích (např. Filipíny, Federativní státy Mikronésie či Indonésie), jiné jsou tvořeny jediným ostrovem (např. Nauru), jiné zabírají jen část ostrova (např. Haiti, Dominikánská republika či Východní Timor), další jsou tvořeny jedním hlavním ostrovem s menšími ostrůvky kolem něj (Kuba, Island, Jamajka). Většina ostrovních států je spíše drobná, existují však i velké a lidnaté ostrovní státy s desítkami až stovkami milionů obyvatel (Indonésie, Japonsko, Filipíny, Spojené království).

mapa světa s černě vyznačenými ostrovními státy

Zvláštní případyEditovat

Austrálie nemá suchozemskou hranici se žádnou jinou zemí, takže prakticky má charakter ostrovního státu, ale hlavní australská pevnina se nepovažuje za ostrov, ale za kontinent.

Některé státy nejsou sice ostrovní, ale přesto se na ostrově či ostrovech se nachází jejich podstatná část (např. Malajsie), nebo dokonce hlavní město (Dánsko, Rovníková Guinea).

Přehled ostrovních státůEditovat

V srpnu 2013 existovalo na světě 193 nezávislých států, které byly členskými státy OSN. Z těchto 193 entit se jich 46 počítalo mezi ostrovní státy (necelých 25 % všech států světa). Nejvíce se vyskytují v oblasti Karibiku (tzv. Západní Indie) a v západním Pacifiku (Oceánie a jihovýchodní Asie).

Afrika

Asie

Evropa

Karibik

Oceánie

Ostrovním státem je i Čínská republika na ostrově Tchaj-wan a Severokyperská turecká republika na ostrově Kypr, které jsou jen částečně uznány jako nezávislé státy.

Drtivá většina závislých území na světě se nachází na ostrovech či souostroví (francouzské zámořské regiony a společenství, britská zámořská území a korunní dependence, dánské autonomní oblasti, konstituční země nizozemského království, australská či americká zámořská území apod.).