Zámořské společenství

Zámořské společenství (francouzsky collectivité d'outre-mer – odtud zkratka COM) je správní jednotka Francie.
Pojem zámořské společenství poprvé definovala novela francouzské ústavy v roce 2003, ačkoliv podobný pojem (územní společenství) se objevil už v roce 1976.

Mapa zámořských společenství (modrou barvou)

Charakteristika editovat

Jedná se o obecné označení různých území po celém světě, která spadají pod svrchovanost Francie, přičemž se rozlišují společenství, která jsou nedílnou součástí Francie a tím i Evropské unie, a společenství, která mají v rámci Evropské unie zvláštní status. Každé toto území má jiné postavení vůči kontinentální Francii. Všem je však společný vysoký stupeň autonomie.

Zámořská společenství editovat

K červnu 2020 se jednalo o těchto 5 území (podle článku 74 francouzské ústavy):

Vedle toho Nová Kaledonie je zámořským územím se zvláštním postavením (sui generis) podle hlavy XIII ústavy a na základě výsledku referenda o nezávislosti (2018).

Další zámořská území, totiž Guyana a ostrovy Guadeloupe, Martinique, Réunion a Mayotte, mají statut řádných departementů, ovšem v kombinaci se statutem zámořského regionu (départements et régions d'outre-mer (DROM)).

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • KOVÁŘ, M. Vybrané problémy z regionální geografie (část Frankofonie). Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. 60 s. ISBN 978-80-7368-354-2

Související články editovat

Externí odkazy editovat