Dobrý den! Děkuji za Vaše příspěvky do Wikipedie. Zároveň Vás však prosím o častější používání tlačítka Ukázat náhled. To Vám ukáže, jak bude článek vypadat po Vašich úpravách, ale nic se nezapisuje do historie článku ani do seznamu posledních změn. Stránka posledních změn je pro wikipedisty velmi důležitá, jelikož se na ní zobrazují veškeré změny ve Wikipedii. Při častém ukládání jednoho článku jednou osobou se poslední změnyhistorie článku zbytečně přeplňují a znepřehledňují.

Až budete mít pocit, že jsou Vaše úpravy hotovy, zadejte do pole Shrnutí editace stručný popis Vámi provedených změn a změny uložte. Uložením zároveň dáváte najevo, že další změny v nejbližších okamžicích neplánujete a že se jiní wikipedisté mohou na článek vrhnout, opravit překlepy či jej doplnit. V případě častého ukládání hrozí riziko, že dojde k tzv. editačnímu konfliktu, tedy stavu, kdy dva wikipedisté editují tentýž článek zároveň. Díky moc za pochopení. --Horst 19. 1. 2012, 21:23 (UTC)

Portál KřesťanstvíEditovat

Dobrý den, děkuji za Váš nový článek teologie náhrady, který jsem přidal mezi „nové články“ na portálu Křesťanství. Tam také můžete:

  • požádat o založení nového článku o některém z křesťanských témat
  • upozornit na svůj nový nebo podstatně rozšířený článek z této oblasti
  • navrhnout některý článek do rubriky Osobnost nebo Článek měsíce

Pokud Vás k tomuto tématu napadne něco jiného, můžete napsat do portálové diskuse.

Zdraví Fagnes 23. 1. 2012, 15:46 (UTC)

Mezijazykové odkazyEditovat

Nevěděl byste prosím, jak se řekne teologie náhrady v jiných jazycích? Bylo by totiž vhodné dohledat případné články o tomto tématu v jiných jazykových verzích Wikipedie a do článku doplnit mezijazykové odkazy. Hezký den přeje Fagnes 24. 1. 2012, 13:50 (UTC)

V angličtině se pro teologii náhrady používá výraz supersessionism či replacement theology. V češtině je problém teologie náhrady podrobně rozebrán na internetové stránce http://www.icej.cz/slovo_z_jeruzalema/krestane/nahrada.html Jeled 24. 1. 2012, 20:49 (UTC)
Doplnil jsem tedy Vámi uváděný externí odkaz do článku. Nejsem si sice jist, jestli obecně nejsou tyto stránky trochu tendenční, ale myslím, že odkaz je použitelný. Mezitím už tam někdo jiný vložil odkaz na článek v němčině a slovenštině, na jejich základě jsem tam vložil odkaz na další jazyky. Zdraví Fagnes 24. 1. 2012, 23:24 (UTC)

Prosím používejte shrnutí editaceEditovat

שלום, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je velmi žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. Umožníte tak snazší dohled nad stránkou posledních změn, ale i budoucí nalezení konkrétní změny v historii článku.

Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. תודה. Faigl.ladislav slovačiny 13. 5. 2013, 14:31 (UTC)

Děkuji za upozornění. Vkládání článků a úprav je pro mně zatím tak trochu španělská vesnice, ale budu se snažit, abych pravidla dodržoval. Jeled (diskuse) 14. 5. 2013, 08:10 (UTC)

„Nefunkční odkaz“Editovat

Prosím, vemte na vědomí, že červené odkazy jsou ve Wikipedii žádoucí. Jednak upozorňují čtenáře (a tedy možné editory) na téma, které je potřeba založit, jednak se z nich časem stanou odkazy modré. Naopak zrušení odkazu jen protože je červený je nežádoucí. --Tchoř (diskuse) 30. 10. 2014, 19:40 (UTC)

Jsem si toho vědom. V případě věty, kde jsem tento odkaz přepsal (zrušil), jsem totiž měl pocit, že odkaz je nadbytečný, a sice z důvodu existence téhož odkazu v pravé části s fotografii a mapkou. Kromě toho mi přišlo divné, aby sousloví "stejnojmenná provincie" byla odkazem na "provincii Marib". Nicméně respektuji Váš názor a pokud v textu opět doplníte odkaz, který jsem zrušil, nebudu ho již rušit. Jeled (diskuse) 31. 10. 2014, 15:12 (UTC)

Encyklopedický stylEditovat

Prosím, snažte se respektovat, že by wikipedie měla být encyklopedií, snažící se zprostředkovávat (pokud to jen trochu jde, někdy je to opravdu obtížné) objektivní informace. Vaše články o mesiánském judaismu a Akivovi naprosto nesplňovaly parametry encyklopedického stylu. Chcete-li psát o tématech, ke kterým máte osobní vztah, zkuste o nich psát věcně a snažte se zachovávat neutrální úhel pohledu. Pokud se vám to někdy zcela nepovede, najde se určitě někdo, kdo text upraví, ale z vlastní zkušenosti vím, že je lépe se tomu vyhnout od začátku. Rovněž je dobré respektovat obecnou terminologii (Ješua x Ježíš). Wikipedie by neměla být platformou pro apologetiku ideologií, i když se tak může někdy zdát. Děkuji za pochopení.--Thomazzo (diskuse) 11. 12. 2014, 01:24 (CET)

Nemám nic proti tomu, když někdo upraví můj text, aby víc odpovídal parametrům encyklopedického stylu, ale to, co jste s článkem o mesiánském judaismu udělal, nemá se zprostředkováním objektivních informací nic společného. Spíše se jedná z Vaší strany o pouhé nekritické přejímání informací, jež jsou sice v encyklopedickém stylu uveřejněny v anglické verzi wikipedie, ale jež s objektivitou a neutrálním pohledem, natož pak s pravdivostí, nemají téměř nic společného. Myslel jsem, že česká verze nemusí kopírovat to, co se nepovedlo v anglické verzi.
Mám na mysli především tvrzení, že mesiánský judaismus je synkretické náboženské hnutí, od něhož se odvíjí jak následná nesprávně používaná terminologie, tak rozpor v dataci kořenů mesiánského judaismu – nemohou být přece za kořen považována 60. a 70. léta 20. století, zároveň období tzv. židokřesťanství a k tomu ještě 19. století, kdy vznikaly kongregace židovských konvertitů ke křesťanství. Ono to sice nějak spolu souvisí, ale kořen je jednoznačně v období, kdy vznikla v 1. století první mesiánská synagóga v Jeruzalémě, která neměla s náboženským synkretismem nic společného.
Za období synkretismu je možné považovat maximálně to, co se odehrávalo v rámci mesiánského hnutí (to by však nemělo být zaměňováno s mesiánským judaismem) od 19. století do 70. let 20. století, kdy docházelo k znovu objevování toho, co mesiánský judaismus vlastně byl a je. Po tomto procesu je však zřejmé, že znakem mesiánského judaismu zůstává, na rozdíl od křesťanství, uznání platnosti a závaznosti psané Tóry. To, co vzešlo z mesiánského hnutí (např. hnutí Návrat ke kořenům) a neuznává platnost a závaznost psané Tóry, nemůže být zahrnováno mezi mesiánský judaismus. Jeled (diskuse) 12. 12. 2014, 13:09 (CET)
1) Termín mesiánský judaismus byl použitý poprvé v hnutí, které vycházelo z hnutí židovských konvertitů, tudíž se (logicky) termín mesiánský judaismus aplikuje na toto hnutí a hnutí z něj vycházející a s ním související. 2) Mesiánský judaismus dnes není totožný s židokřesťanstvím z 1. století (židokřesťané neuznávali Pavlovy listy, pravděpodobně neznali Nový zákon v podobě, v jaké jej znají mesiánští židé jako Brit ha-chadaša, ani neuznávali trojiční učení v podobě, jak jej dnes uznává většina mesiánských obcí apod.) 3) Nehodlám s vámi diskutovat o interních teologicko-synkretických procesech v rámci mesiánského judaismu. Wikipedie není akademická půda a pravidla wikipedie nepřipouští vlastní výzkum. Máte-li informace o tom, co píšete, ověřené, sepište publikaci, předložte ji do recenzního řízení a pokud bude vaše dílo uznáno jako věrohodné a náležitě odzdrojované vědecké pojednání, není problém z něj citovat a odvolat se na něj poté jako na důvěryhodný sekundární zdroj v encyklopedii.--Thomazzo (diskuse) 14. 12. 2014, 13:20 (CET)
1) Argument, že nějaký termín byl poprvé použit v nějakém hnutí a proto musí být logicky aplikován na toto hnutí, je naprostý nesmysl. Důležitější je totiž to, k označení čeho byl tento pojem původně použit, a ještě důležitější je, k označení čeho se tento pojem používá v současné době (viz níže u pojmu „křesťan“). 2) Problém a ani spor není v tom, zda mesiánský judaismus je nebo není totožný s židokřesťanstvím z 1. století. Jedná se totiž o to, kde jsou kořeny mesiánského judaismu. Je to podobné jako s křesťanstvím – za kořeny se považuje to, co bylo započato apoštoly Ježíše Krista a především činností apoštola Pavla v Antiochii, kde „byli učedníci poprvé nazváni křesťany“ (Skutky 11:26, EP), a to přesto, že ti, kdo byli „poprvé nazváni křesťany“ neznali Nový zákon, jak jej znají křesťané dnes. 3) Nemusíte diskutovat o interních teologicko-synkretických procesech v rámci mesiánského hnutí. Úplně postačí, když z věrohodného zdroje doložíte, že se vyznavači mesiánského judaismu považují za synkretické náboženské hnutí, nebo jinými slovy, když v tomto směru doložíte věrohodnost přejímaných informací, kterými jste nahradil můj text v článku o mesiánském judaismu. Jeled (diskuse) 14. 12. 2014, 16:51 (CET)
1) Termín mesiánský judaismus byl použitý poprvé v hnutí, které vycházelo z hnutí židovských konvertitů, tudíž se (logicky) termín mesiánský judaismus aplikuje na toto hnutí a hnutí z něj vycházející a s ním související. To je prostý fakt. Vaše tvrzení je pouze vaše dedukce. Ta nemá v encyklopedii co dělat. 2) Fakt, že v minulosti existovaly skupiny, které praktikovaly židovské náboženské předpisy společně s vírou v Ježíše jako mesiáše, je v článku zmíněn dostatečně. 3) Nesmyslné je brát jako relevantní, za co se vyznavači tzv. mesiánského judaismu považují (ostatně jejich postoj je v článku zmíněn, stejně jako postoj těch, kdo s tímto postojem nesouhlasí, neboť se jedná o kontroverzní téma). Dnešní křesťané se rovněž považují za nový Izrael a přesto nejsou označováni za židy nebo židovskou sektu. Mesiánští židé zcela splňují charakteristiku synkretického hnutí, kombinujícího dva stávající náboženské systémy dohromady. Pokud slovu synkretismus (nebo lépe zde:https://en.wikipedia.org/wiki/Syncretism) nerozumíte nebo vás uráží, není to problém článku ani dotyčného slova. Účelem encyklopedie je předkládat v rámci možností fakta, ne informace, které se mi líbí nebo které jsou mým přáním. Článek na en:wiki je v tomto ohledu napsán dobře, je komplexnější a lépe odzdrojovaný. --Thomazzo (diskuse) 14. 12. 2014, 17:55 (CET)
1) Pokud chcete argumentovat prostými fakty a doložit Vaše tvrzení v bodě 1, pak byste měl konečně předložit informaci o tom, kdo konkrétně z židovských konvertitů termín "mesiánský judaismus" použil a k označení čeho. Tato informace chybí i na en:wiki a přiznám se, že ani mě tato informace není známá. 2) Ano, tento fakt je sice zmíněn, nicméně koliduje s informací, že mesiánský judaismus má kořeny v 60. a 70. letech 20. století. Jestliže tzv. "židokřesťanství" není judaismem, tak čím je? 3) Vím, co je synkretismus, a termín samotný mě nijak neuráží ani mi nevadí, když je používán k označení případů, kde k náboženskému synkretismu doopravdy dochází. Při výkladu toho, co je "mesiánský judaismus", je mimo jiné zapotřebí vycházet z obecně uznávané terminologie. A judaismus je "náboženství židovského národa" (viz Judaismus). Slovo "mesiánský" nenavazuje na pojem jiného náboženského systému, ale na náboženský pojem židovského národa. Jinými slovy, mesiánští židé nekombinují dva stávající náboženské systémy, ale navazuji na počátky mesiánského židovského směru 1. století, což jsem měl dostatečně ozdrojované. Jeled (diskuse) 14. 12. 2014, 21:10 (CET)
Kdy byl termín mesiánský judaismus použitý a kdy se takto začaly nazývat určité organizace je v článku uvedeno a odzdrojováno. Na to stačí umět číst. 2) Judaismus takový, jak jej chápeme dnes, v 1. století neexistoval, je tudíž nesmysl hovořit o tom, že v té době existoval nějaký mesiánský judaismus (který nota bene vychází z relativně soudobé židovské náboženské a liturgické praxe). Opět - v článku je toto zmíněno a na to stačí umět číst. 3) Obrat "náboženský pojem židovského národa" (sic!) nedává smysl. Je vidět že operujete s pojmy, kterým sám nerozumíte. Věta "mesiánští židé nekombinují dva stávající náboženské systémy, ale navazuji na počátky mesiánského židovského směru 1. století" je vaše domněnka, nikoli fakt – asi jako kdybych tvrdil, že současní ultraortodoxní židé následují přesně tutéž halachu, kterou seslal Bůh již Mojžíšovi na Sinaji jen proto, že oni sami to o sobě tvrdí a mají na to spoustu knih, kterými to dokazují – to není argument a v encyklopedii formulace tohoto typu nemají co dělat. Tím končím diskusi, diskutovat s vámi o vaší víře a katechismu nehodlám. Věřte si čemu chcete, je to vaše právo, ale netahejte to do wikipedie jako "fakta". Encyklopedie není prostorem pro náboženskou apologetiku. --Thomazzo (diskuse) 14. 12. 2014, 23:50 (CET)
1) Ten, kdo umí číst a čte, může snadno zjistit relevantnost Vámi zmíněného ozdrojování. Anglický text prvního uváděného zdroje je přinejmenším typu „jedna baba povídala“ a rozhodně tedy nesvědčí o hodnověrnosti toho, co jste v diskuzi se mnou prezentoval jako fakta. 2) Samozřejmě, že podoby judaismu 1. století se liší od podob judaismu, které existují dnes, ale to neznamená, že v 1. století judaismus ještě nebyl. Nebo se snad podle Vás autor českého wikipedického textu (autorem nejsem já) mýlí, když pod heslem Judaismus uvádí, že „judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l.“? 3) Jistěže Vám nemůže dávat smysl něco, čemu nechcete rozumět. V tom případě ale nemáte žádný předpoklad k tomu, abyste posuzoval používané pojmy, jež se nějakým způsobem dotýkají „náboženství židovského národa“ a mezi něž patří např. i slovo MAŠIACH a z něho odvozené a počeštěné výrazy Mesiáš, mesiánský či mesiášský. Jeled (diskuse) 15. 12. 2014, 16:57 (CET)

MilostrdenstvíEditovat

Smazal jsem Váš doplněk k definici milosrdenství, protože vymezení odpovídá spíš "daru" než "milosrdenství". Rozhodně neříká "jinými slovy" totéž. Mám podezření na špatný překlad z angličtiny ve Vašem zdroji. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 16. 4. 2015, 11:11 (CEST)

Google = 0, proč?Editovat

Děkuji Vám za informace v článku Etnokřesťané. Bohužel jeho zpracování zatím nesplňuje požadavek na ověřitelnost. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby bylo možné jej označit jako plnohodnotný článek. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po 14 dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Horst (diskuse) 10. 6. 2015, 21:47 (CEST)

No, jestliže za ověřitelný a věrohodný zdroj nelze považovat odkaz na odbornou publikaci, která byla vydána univerzitou v Olomouci a v níž se termín "etnokřesťané" používá v celé publikaci, pak nevím, kde by se ještě plnohodnotnější zdroje pro článek daly nalézt. Jeled (diskuse) 11. 6. 2015, 15:09 (CEST)
To také nevím, ale zde je známé závazné pravidlo o 2 NNVZ a také i Wikipedie:Žádný vlastní výzkum, tedy jestli to dobře chápu, ona publikace je primárním zdrojem a to ještě k tomu jedním. Bude třeba nalézt více nezávislých zdrojů, jinak je to na smazání nebo sloučení do jiného článku--Horst (diskuse) 11. 6. 2015, 15:16 (CEST)
Mám dojem, že jsem ten pojem "etnokřesťané" četl i v jiné publikaci, ale zatím je to jen dojem, takže to zatím nemohu doložit ještě z dalšího zdroje. Nicméně termín "pohanokřesťané" je poměrně frekventovaný, takže bych se pokusil do těch 14 dnů vytvořit krátký článek na toto téma - v něm bych pak zakomponoval to, co jsem uvedl v článku "etnokřesťané". Ale i tak si myslím, že by pro českou Wikipedii byla škoda, pokud by přišla o heslo "etnokřesťané", které opravdu lépe a přesněji vystihuje to, co se jinak uvádí pod pojem "pohanokřesťané". Je totiž otázkou času, kdy i slovo "etnokřesťané" bude frekventovanější. Jeled (diskuse) 12. 6. 2015, 15:24 (CEST)
Zkusil jsem požádat kolegy z Portálu Křesťanství, třeba by mohli pomoci. Ale i Vaše řešení mi přijde dobré, každopádně, nikdo - ani já nechce ničit Vaší práci, jen bychom měli mít vše podle pravidel. Díky --Horst (diskuse) 12. 6. 2015, 15:37 (CEST)

KategorizujteEditovat

Děkujeme za Vaše příspěvky do Wikipedie. Zároveň Vás prosíme, abyste každé nově vzniklé heslo vždy zařadil(a) do určité kategorie (příp. kategorií). Dělá se to připsáním [[Kategorie:Název kategorie]], například [[Kategorie:Němečtí fyzikové]] – každou na novou řádku na konci stránky.

Proč kategorizovat?

Kategorizace článků je výhodná, protože kategorizované články mohou uživatelé Wikipedie procházet nejen podle jejich názvů, ale také podle právě takto vytvořených kategorií. Jediným kliknutím na odkaz pod daným heslem získají seznam všech článků v dané kategorii, čímž získávají kontext k tématu, které je zajímá.

Nejčastější příklady
  • U osob, u nichž je znám rok narození (a/nebo úmrtí), se přidává [[Kategorie:Narození Rok_narození]], analogicky pak [[Kategorie:Úmrtí Rok_úmrtí]], například [[Kategorie:Narození 1896]].
  • U osob, u nichž je znám den narození (a/nebo úmrtí), se přidává [[Kategorie:Narození Den_narození]], analogicky pak [[Kategorie:Úmrtí Den_úmrtí]], například [[Kategorie:Úmrtí 26. října]].
  • U žijících osob se přidává [[Kategorie:Žijící lidé]].
  • U všech osob též kategorizujte jejich pohlaví, pomocí [[Kategorie:Muži]] nebo [[Kategorie:Ženy]].
  • U věcí se známým datem vzniku či zániku se přidává [[Kategorie:Vzniklo Rok vzniku]], a/nebo [[Kategorie:Zaniklo Rok zániku]]. Lze kategorizovat i dobu vzniku a/nebo zániku nerozlišenou na roky ale na staletí, například [[Kategorie:Vzniklo ve 13. století]].
  • U obcí, okresů, krajů apod. je zvykem vložit minimálně kategorii státu, do kterého patří, například [[Kategorie:Estonsko]].
  • U bibliografií osob (popř. též u cizojazyčných názvů, které uvozuje určitý člen) je možno upravit pořadí, ve kterém se tyto budou v kategoriích zobrazovat. A sice přidáním šablony {{DEFAULTSORT:Název, tak jak má být zařazen}}, například pro heslo Jiří Stanislav Guth-Jarkovský by to bylo {{DEFAULTSORT:Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav}}.
Další odkazy

--Horst (diskuse) 26. 6. 2017, 13:23 (CEST)


Děkuji za upozornění i vysvětlení. Jeled (diskuse) 27. 6. 2017, 11:58 (CEST)

Malá editaceEditovat

Dobrý den, seznamte se prosím s tím, co je malá editace. Prosím, neoznačujte jako malé ty editace, které mají vliv na obsahový význam článků, tj. ani reverty, které nevracejí evidentní vandalismy. Správné používání malé editace pomáhá k lepší kontrole posledních změn. Děkuji za pochopení. – Přidávání informací do článku, i když se jedná jen o jednu větu nebo její část, není malá editace. --Matěj Orlický (diskuse) 5. 11. 2017, 18:52 (CET)

Děkuji za upozornění. Jeled (diskuse) 5. 11. 2017, 19:05 (CET)

PřesunEditovat

Přesun prosím provádějte dle Wikipedie:Slučování a přesun stránek tak, aby byla zachována historie stránek. Pokud to nejde, požádejte na WP:NS. Díky. --OJJ, Diskuse 2. 2. 2018, 08:32 (CET)

Děkuji za upozornění, prostuduji si Vámi uvedené pokyny. Podobnou věc jsem bohužel udělal nejen u původního článku Jeroboám II., ale i u článku Zacharjáš (král).Jeled (diskuse) 2. 2. 2018, 08:42 (CET)
Však nespadl svět. :) Sloučeno. Díky za dobré rozšíření. --OJJ, Diskuse 2. 2. 2018, 09:05 (CET)

We sent you an e-mailEditovat

Hello Jeled,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (diskuse) 25. 9. 2020, 20:47 (CEST)