Pohanokřesťané

raní přívrženci křesťanství, kteří nevzešli z judaismu

Pohanokřesťané jsou vyznavači křesťanství, kteří etnicky nepocházejí z židovského národa a nejsou tedy židokřesťané.

Český teolog Ctirad Václav Pospíšil upřednostňuje v tomto významu neologismus etnokřesťané, což zdůvodňuje tím, že pohanokřesťané jsou přísně vzato pouze ti křesťané, kteří se na křesťanskou víru obrátili z pohanství.[1] Protože první křesťané nežidovského původu se rekrutovali ze sympatizantů s judaismem a měli těsnější nebo volnější předchozí kontakt s místní synagógou, jejímiž členy již nebyli vnímání jako pohané, ale jako „bohabojní“ (hebrejsky יִרְאֵי אֲדֹנָי‎, Jir’ej Adonaj)[2] neboli lidé z národů, kteří věří „v jediného Boha“,[3][4] má být podle jeho názoru vhodnější označovat křesťany nežidovského původu za „etnokřesťany“.

Reference editovat

  1. GRAMMATICA, Alvaro. Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4257-0. S. 13. 
  2. SICHER, Gustav. Volte život. Sborník z prací a úvah dr. Gustava Sichra. Praha: Rada židovských náboženských obcí v Praze, 1975. S. 50. 
  3. Sk 10, 2 (Kral, ČEP)
  4. Sk 16, 14 (Kral, ČEP)