Seznam zvláště chráněných druhů ptáků v Česku

seznam na projektech Wikimedia

Mezi zvláště chráněné druhy ptáků v Česku řadíme dle vyhlášky 395/1992 Sb. celkem 120 ptačích druhů a 2 poddruhy rozdělených v závislosti na stupni ohrožení do tří kategorií:

  • Taxony kriticky ohrožené - 34 druhů, 1 poddruh
  • Taxony silně ohrožené - 57 druhů, 1 poddruh
  • Taxony ohrožené - 29 druhů
Orel mořský náleží společně s dalšími 34 taxony mezi kriticky ohrožené ptačí druhy v ČR
Ledňáček říční - představitel silně ohrožených druhů
Krkavec velký - představitel ohrožených druhů

Od roku 2004 (vstup do EU) jsou v ČR obecně chráněny všechny druhy volně žijících ptáků (novela 218/2004), tedy i ty, které nejsou v tomto seznamu. Výjimky jsou jen pro myslivost a odchylný postup dle § 5b.

Taxony kriticky ohrožené editovat

Taxony silně ohrožené editovat

Taxony ohrožené editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat