School ip.svg Tuto IP adresu, 185.62.108.116, používá VUT Brno a může ji sdílet větší počet uživatelů na této škole. Zprávy zanechané na této stránce tak mohou obdržet uživatelé, pro které nejsou relevantní. Při blokování této adresy či revertování z ní provedených změn proto dbejte zvýšené opatrnosti. V případě vandalismu páchaného z této adresy budou správci toto nevhodné chování hlásit zodpovědným osobám na této škole.
Vzkaz pro uživatele: Komentářům, které nejsou určeny vám, se vyhnete založením vlastního účtu.
Vzkaz pro zodpovědné osoby: Změny této stránky můžete sledovat pomocí kanálu RSS či Atom.
Zaregistrujte se
Zaregistrujte se
Vítejte ve Wikipedii, otevřené encyklopedii!

K prohlížení nebo editaci článků ve Wikipedii se nemusíte přihlašovat, ale vytvoření účtu je jednoduché a rychlé a poskytne vám mnoho výhod, například:

 • Používání takového uživatelského jména, které si vyberete.
 • Možnost prohlédnout si seznam všech vašich příspěvků.
 • Vaši vlastní uživatelskou stránku.
 • Možnost používat seznam sledovaných stránek, do kterého si můžete přidávat stránky, které vás zajímají, nebo které jste tu už založil.
 • Možnost přejmenovat článek.
 • Možnost ukládat nové stránky nebo úpravy stávajících stránek bez nutnosti opisovat protispamový kontrolní kód
 • Možnost načíst obrázky či jiné soubory.
 • Možnost upravit si vzhled a chování Wikipedie podle vlastního vkusu.
 • Právo účastnit se hlasování.
 • No a nakonec je tu i možnost stát se po jistém čase správcem (ti mohou mazat a obnovovat smazané stránky, zamknout stránku, editovat zamčené stránky nebo blokovat uživatele, kteří porušují pravidla).
Jen do toho, zaregistrujte se!

--Horst (diskuse) 13. 9. 2016, 09:48 (CEST)

Dobrý den, díky za editace, nezapomínejte prosím vyplňovat shrnutí editace, je to důležité z mnoha důvodů. Díky--Horst (diskuse) 20. 9. 2016, 08:59 (CEST)

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Nemeti. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --OJJ, Diskuse 16. 12. 2016, 17:47 (CET)

Zvažte registraci, má jen výhodyEditovat

Děkujeme za Vaše příspěvky do Wikipedie. Zároveň Vás prosíme, abyste každé nově vzniklé heslo vždy zařadil(a) do určité kategorie (příp. kategorií). Dělá se to připsáním [[Kategorie:Název kategorie]], například [[Kategorie:Němečtí fyzikové]] – každou na novou řádku na konci stránky.

Shrnutí pro poslední změnyEditovat

 
Pro Vaši informaci

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je velmi žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. Umožníte tak snazší dohled nad stránkou posledních změn, ale i budoucí nalezení konkrétní změny v historii článku.

Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. --Horst (diskuse) 1. 6. 2017, 08:42 (CEST)

Díky, hned je to lepší.--Horst (diskuse) 1. 6. 2017, 08:51 (CEST)

Lidský multitaskingEditovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Lidský multitasking. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Jvs 29. 6. 2017, 11:48 (CEST)

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Geoengineering. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Horst (diskuse) 8. 8. 2017, 14:07 (CEST)

VarováníEditovat

Dobrý den, v souvislosti s [1] a požadavkem na WP:NS [2] Vás jdu nejprve důrazně varovat, jakýkoliv další pokus o zveřejňování osobních údajů apod, či osobní útoky tolerovat nebudeme. Díky--Horst (diskuse) 30. 8. 2017, 09:53 (CEST)

Já to nezveřejnil první. Jeho jméno a příjmení bylo již v arbitráži roku 2012,[3] kterou jsem citoval (kde ho Bazi uvádí a píše „neschopnost kolegy DeeMusila krotit v jednání s oponenty svou osobní zaujatost, plamenný aktivismus...“). Tam ty „osobní údaje“ mohou být? DeeMusil byl již mnohými mnohokrát blokován [4] (zveřejňoval osobní údaje)[5] a lze s ním v diskuzi těžko vyjít. Už dříve bylo navrhováno to řešit. Wikipedia přeci nechce být Conservapedia. (P.S.: to skrývání zrovna není open politika pro otevřenou encyklopedii)185.62.108.116 30. 8. 2017, 15:44 (CEST)

SubpahýlEditovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Senzacionalismus. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --OJJ, Diskuse 6. 9. 2017, 09:39 (CEST)

Redefinice SIEditovat

Revertoval jsem Vaši editaci jako zavádějící a neodpovídající obsahu oddílu. Ten uvádí hodnoty fixovaných konstant pro redefinici; v textu je vysvětlen i význam poznámek, se kterým je Vaše doplnění v rozporu a je proto pro čtenáře zavádějící (navíc uvádění všech desetinných míst číselné hodnoty konstanty bez směrodatelné odchylky je také zavádějící, není jasné, co je ještě věrohodné desetinné místo). K Vašemu shrnutí ("rozlišení CODATA 2017 a návrh hodnoty pro SI"): CODATA uvádí obojí, tedy jak nové adjustované hodnoty konstant podle stávajících definic (Tabulka II v referenci), tak návrh nových fixovaných hodnot (Tabulka III), "rozlišení" je proto zavádějící, navíc popisek "nové SI" bude sedět, až hodnoty CODATA schválí CIPM, nemůžeme předbíhat skutečnost, ale reflektovat platný stav.

Uvedení nových hodnot konstant ve stávajících jednotkách (i s odchylkou) má své místo v mnoha jiných článcích wikipedie, je však třeba počkat, až se "akceptovaný rukopis" změní ve skutečnou publikaci výsledků adjustace 2017. Do té doby je vhodné na to případně poukázat jen v poznámkách pod čarou, a to jen tam, kde je změna významná pro vlastní článek nebo jeho oddíl. Uvítám, když po oficiální publikaci nového souboru konstant pomůžete s jejich aktualizací, bude s tím dost práce, ale prosím, zatím s tím počkejte. Dík za pochopení. Petr Karel (diskuse) 25. 10. 2017, 09:45 (CEST)

Právě že teď je to zavádějící. CODATA 2017 jsou s větším rozlišením (to je důležité při vzájemné adjustaci konstant a tam je nelze zaokrouhlovat). Do textu nové SI definice jsou čísla navrženy zaokrouhleny (oproti nejistotě měření), aby nebyly zbytečně dlouhé. Ale takhle v poznámce wiki textu je "CODATA 2017:" a zaokrouhlená hodnota, což je zavádějící (to není pravda). Chtělo to tam mít "CODATA 2017: ... , návrh na nové SI: ...". Ale stejně to bude brzy jedno.185.62.108.116 26. 10. 2017, 14:14 (CEST)
Předmětem oddílu je volba fixních hodnot konstant pro nové definice, nikoli jejich adjustované hodnoty s nepřesnostmi, a není na tom nic zavádějícího (pro toho, kdo si oddíl opravdu přečte). Tyto hodnoty měla za úkol CODATA připravit ve speciálním vydání 2017 adjustující pouze 4 konstanty (poslední úplná adjustace podle starých definic bude v r. 2018). V textu oddílu, vysvětlujícím poznámky, je jasně uvedeno "navržené upravené fixní hodnoty uvádějí poznámky", také v referenci je jasně udána jako Tabulka III zprávy. Petr Karel (diskuse) 26. 10. 2017, 18:26 (CEST)
A ještě poznámku. Navržené fixní hodnoty konstant nevznikly zaokrouhlováním, ale volbou nejvhodnější hodnoty z věrohodných, daných intervalem směrodatné odchylky. Nelze totiž říci, že "Vámi prosazovaná" střední hodnota je správnější než hodnoty navržené CODATA. Oni jen vybrali nejpraktičtější hodnotu (a prosím, věřte tomu, že správně, jsou to odborníci). Zpravidla se volí ta s nejmenším počtem platných číslic - proto v případě, že interval věrohodných hodnot obsahuje i tu s nulou na posledním platném místě, padne volba právě na nulu (respektive v případě dvou takových možných nul na tu, která je nejblíže střední hodnotě) a výsledek výběru pak vypadá jako výsledek zaokrouhlení. Shodou okolností (díky velikosti směrodatné odchylky) všechny čtyři vybrané konstanty toto splňují. V případě, že by však tento interval nulu neobsahoval, navržená hodnota by nebyla "zaokrouhlena" na hodnotu o 1 platnou číslici menší. Jako kuriozitu možno uvést i jiné důvody pro praktickou volbu takové fixní konstanty. Někteří odborníci vážně navrhovali pro novou Avogadrovu konstantu hodnotu, která by byla třetí mocninou celého čísla, aby 1 mol byl ideálně "realizovatelný" krychlovým uspořádáním částic s celočíselnou délkou strany. Protože by to však vyžadovalo (i když relativně drobný) posun oproti nejlépe známé hodnotě mimo interval věrohodných hodnot a byla by porušena kontinuita všech navazujících číselných údajů ve fyzikálně-chemických databázích, byla tato možnost brzy odmítnuta, podobně jako byl např. zvolen konzervativní přístup u daltonu, kde se diskuse táhly hodně dlouho, protože tam by se v intervalu věrohodných hodnot zůstávalo (přednost dostalo zachování atomové hmotnostní konstanty před molární hmotnostní konstantou) - a je tomu tak podle mě dobře, konzervativnost je nutná k zamezení zmatku a reálné nemožnosti uřídit aktualizaci všech takových možných databází.
Neznamená to, že nějak zavrhuji střední hodnoty, jen v oddíle o fixníh definičních hodnotách by akorát pletly čtenáře. Uvádění středních hodnot konstant získaných adjustací (a jejich směrodatné odchylky jako nedílné součásti experimentálně zjišťovaných konstant, která ukazuje, jak vůbec brát vážně poslední platné číslice střední hodnoty) však má svůj význam mnoha v jiných článcích wikipedie, pojednávajících o aktuálních hodnotách konstant, např. Fyzikální konstanty a mnoho dalších. Petr Karel (diskuse) 27. 10. 2017, 09:15 (CEST)
Mě už je to jedno. Tak jako tak je to zavádějící. Používáte v diskusi vágní/intuitivní termíny ("velikosti směrodatné odchylky", "intervalu věrohodných hodnot"). Ty závorky na konci čísel v Table II znamenají nejistotu měření. Speciální adjustace CODATA 2017 (LSA - least squares adjustment)[6] bude definitivní (nebude se čekat na standardní adjustaci CODATA 2018, protože CIPM to přijme v červnu 2018).[7] 185.62.108.116 27. 10. 2017, 09:39 (CEST)
Ano, to je pravda, ale nemyslel jsem CODATA 2018 (kterou vydají nejdříve v r. 2019; NIST např. uvádí: "For data to be considered for use in this adjustment, they must be discussed in a publication preprint or a publication by 31 December 2018."). Úplná a poslední adjustace postaru bude vydána jako 2017 CODATA special adjustment (Mohr, P. J., D. B. Newell, B. N. Taylor, and E. Tiesinga, 2017, Metrologia 54); o ní jsem psal - předpokládal se termín vydání až v r. 2018 (což není vyloučeno i přes slibnou předběžnou referenci; nakonec takový spěch není, když klíčové 4 konstanty pro redefinici jsou zpracovány). První regulární periodická adjustace CODATA 2018 již bude založena na nových definicích. Jsme tedy v tomto v plné shodě, můžeme se jen těšit na to, co úplné adjustace přinesou (jsem zvědav zejména na to, zda budou k dispozici nové výsledky ke gravitační konstantě, které by pomohly vyjasnit stávající rozdíly výsledků různých měření přesahující chyby určení, a jak budou zahrnuty do adjustace). A omlovám se za vágní/intuitivní termíny v diskusi, hlavně, že jste pochopil, co jsem chtěl říci. Petr Karel (diskuse) 31. 10. 2017, 16:19 (CET)

SubpahýlEditovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Virtuální asistent (umělá inteligence). Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --OJJ, Diskuse 14. 5. 2018, 15:11 (CEST)

Environmentální determinismusEditovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Environmentální determinismus. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Tomas62 (diskuse) 29. 6. 2018, 11:56 (CEST)

editace dobré ale...Editovat

S náhledem to půjde lépe, to shrnutí je také třeba už jsme to tu řešili, nerad bych byl nucen Vás třeba krátkodobě zastavovat, díky--Horst (diskuse) 2. 10. 2018, 14:35 (CEST)

Carl Isidor CoriEditovat

Dobrý den, Vaši editaci jsem vrátil, ale jak se teď pročítám zápisem narození Carla Isidora z Mostu, asi máte pravdu. Nemáte nějaký jiný věrohodný zdroj, ze kterého je jasné, že jde o zápis narození jeho otce? Především se mi ale zdá, že jde o jméno Cory (ne Č-), tehdy háčky v kurentu snad nebyly a Č by se psalo spřežkou Cz. Byl byste schopen ze zápisu narození Carla Isidora přepsat informace o otci z německého zápisu? Já tam vidím Jindřichův Hradec 42 (Neuhaus) i tu Karolinu Pelzel, ale celým si nejsem jistý. Díky, — Gumruch (disk.) 4. 10. 2018, 01:39 (CEST)

Dík za zdroj z HN, zapracoval jsem ho. Jen jste vůbec neodpověděl na to, pro Čory??? V HN píšou o Josefu Corim. Podívejte se např. na zápis o narození Carla Isidora a na poslední slovo vpravo dole – Curatus. Podle Vaší logiky by to bylo Čuratuš. — Gumruch (disk.) 4. 10. 2018, 15:47 (CEST)
Ok. Máte pravdu s tím Č.--185.62.108.116 8. 10. 2018, 07:19 (CEST)

KategorieEditovat

Děkujeme za Vaše příspěvky do Wikipedie. Zároveň Vás prosíme, abyste každé nově vzniklé heslo vždy zařadil(a) do určité kategorie (příp. kategorií). Dělá se to připsáním [[Kategorie:Název kategorie]], například [[Kategorie:Němečtí fyzikové]] – každou na novou řádku na konci stránky.

Proč kategorizovat?

Kategorizace článků je výhodná, protože kategorizované články mohou uživatelé Wikipedie procházet nejen podle jejich názvů, ale také podle právě takto vytvořených kategorií. Jediným kliknutím na odkaz pod daným heslem získají seznam všech článků v dané kategorii, čímž získávají kontext k tématu, které je zajímá.

Nejčastější příklady
 • U osob, u nichž je znám rok narození (a/nebo úmrtí), se přidává [[Kategorie:Narození Rok_narození]], analogicky pak [[Kategorie:Úmrtí Rok_úmrtí]], například [[Kategorie:Narození 1896]].
 • U osob, u nichž je znám den narození (a/nebo úmrtí), se přidává [[Kategorie:Narození Den_narození]], analogicky pak [[Kategorie:Úmrtí Den_úmrtí]], například [[Kategorie:Úmrtí 26. října]].
 • U žijících osob se přidává [[Kategorie:Žijící lidé]].
 • U všech osob též kategorizujte jejich pohlaví, pomocí [[Kategorie:Muži]] nebo [[Kategorie:Ženy]].
 • U věcí se známým datem vzniku či zániku se přidává [[Kategorie:Vzniklo Rok vzniku]], a/nebo [[Kategorie:Zaniklo Rok zániku]]. Lze kategorizovat i dobu vzniku a/nebo zániku nerozlišenou na roky ale na staletí, například [[Kategorie:Vzniklo ve 13. století]].
 • U obcí, okresů, krajů apod. je zvykem vložit minimálně kategorii státu, do kterého patří, například [[Kategorie:Estonsko]].
 • U bibliografií osob (popř. též u cizojazyčných názvů, které uvozuje určitý člen) je možno upravit pořadí, ve kterém se tyto budou v kategoriích zobrazovat. A sice přidáním šablony {{DEFAULTSORT:Název, tak jak má být zařazen}}, například pro heslo Jiří Stanislav Guth-Jarkovský by to bylo {{DEFAULTSORT:Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav}}.
Další odkazy

MegalodonEditovat

Díky! Zajímavé čtení. --OJJ, Diskuse 13. 2. 2019, 13:42 (CET)

Radioaktivní datováníEditovat

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

  Dobrý den, oceňujeme Váš příspěvek, ale bohužel nemůžeme přijmout text chráněný autorským právem převzatý bez dovolení z webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku Radioaktivní datování, a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, doložte to prosím e-mailem obsahujícím svolení autora. K Vámi vloženému textu byla vznesena námitka, že se nápadně podobá textu z: http://www.osacr.cz/2018/03/21/selektivni-skeptici-petr-jan-vins-z-vedeni-spolku-sisyfos-propaguje-exorcismus/

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceNápověda:Jak vytvořit článek. Díky za pochopení.

--Khamul1 (diskuse) 15. 3. 2019, 10:11 (CET)

Na stránce Radiokarbonová metoda datování je to mnoho let. Dříve než odkazované www.osacr.cz (z 2018), které spíše citovalo Wikipedii...--185.62.108.116 15. 3. 2019, 12:29 (CET)

RegistraceEditovat

 
Zaregistrujte se
Vítejte ve Wikipedii, otevřené encyklopedii!
Vítejte!ÚvodNápovědaPrůvodce WikipediíPět pilířů WikipedieCo Wikipedie neníJak zakládat nové článkySlovníček

K prohlížení ani k editaci článků ve Wikipedii se nemusíte přihlašovat, ale vytvoření účtu je jednoduché a rychlé a poskytne vám mnoho výhod, například:

 • Používání takového uživatelského jména, které si vyberete. Nemusíte poskytovat žádné své osobní údaje, skutečné jméno ani e-mail.

Přihlášení vám zpříjemní uživatelský zážitek:

 • Možnost ukládat nové stránky nebo úpravy stávajících stránek bez nutnosti opisovat protispamový kontrolní kód
 • Možnost zobrazovat seznam všech vašich příspěvků.
 • Možnost používat seznam sledovaných stránek, do kterého si můžete přidávat stránky, které vás zajímají.
 • Možnost přizpůsobit si vzhled a chování Wikipedie podle vlastního vkusu.

Přihlášení vám rozšíří možnosti přispívání:

Přihlášení vám umožní lépe se zapojit do společné práce na Wikipedii:

Jen do toho, zaregistrujte se!

— Draceane diskusepříspěvky 7. 6. 2019, 12:03 (CEST)

Fronta (zástup)Editovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Fronta (zástup). Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Mario7 (diskuse) 2. 5. 2020, 03:30 (CEST)

(mnohonásobné) přidávání útržkovitých informací do článkůEditovat

Dobrý den, dnes v noci jsem Vám revertoval několik editací, které spočívaly v přidání věty "Člověk byl ale dříve spíše masožravec". Toto jsem neprovedl z toho důvodu, že by snad vámi přidaná informace nebyla pravdivá. Wikipedie není sbírkou nahodilých informací, a tak nevnímám jako šťastné nahodilé vkládání rozporujících vět, zejména, pokud je stejná věta vkládána do mnoha článků, jak se stalo u Vašich posledních editací.

Mnohdy mají články strukturu, kterou nahodilá informace "ale.. {tvrzení rozporující kontext}" nevylepšuje.

Například:

 • Dominantním způsobem přenosu je ale aerosol. [[8]]
 • Člověk byl původně ale spíše jen masožravec. [[9]]
 • Analýza paleodat ale ukazuje, že maximum teplot nenastalo. [[10]]
 • Existence takového kufříku je ale experty považována za přežitou a nebezpečnou. [[11]]

atd.

mějte se

Jose d (diskuse) 16. 4. 2021, 13:31 (CEST)

 • Samozřejmě, že jako encyklopedie, "Wikipedie není sbírkou nahodilých informací". Ale to nahodilé je myšleno "nesystematické", "neutříděné", atp. informace. Ovšem vědecky rozporující věty (řádně ozdrojované a i vámi uznané, že nejsou nepravdivé). Vaše počínání (systematické vymazání referencí z několika článků, že člověk je původně masožravec) však ukazuje, jakoby Wikipedie byla bitevní pole. --185.62.108.116 16. 4. 2021, 15:23 (CEST)

CitaceEditovat

Dobrý den, používejte pro citace, prosím, standardizované citační šablony, nikoli prostý text uzavřený do <ref></ref>. Díky, --Vojtasafr (diskuse) 7. 9. 2021, 17:39 (CEST)

GDPR — leden 2023Editovat

Dobrý den,

všiml jsem si Vaší editace na stránce GDPR, kde jste přidal(a) větu “Se zpracováním osobních údajů je třeba vyslovit souhlas.”. To je ale mylná informace (ve Vámi uvedeném zdroji ani žádná taková informace není uvedená.

Podle GDPR je souhlas jasně tzv. zbytkovým důvodem/titulem (tedy pokud správce údaje chce zpracovávat, ale nemá k tomu žádný z jiných — GDPR předpokládaných - důvodů, může požádat o souhlas), viz např. [12]. Souhlas jako titul ke zpracování os. údajů má určité specifické vlastnosti, mj. jej nikdy není možné využít pro zpracování os. údajů, které je bezpodmínečně nutné pro poskytnutí dané služby (tj. vždy musí existovat možnost jej odmítnout).

Toto sice ve Vaší editaci naznačovala další věta (že další tituly mají před souhlasem přednost), ale domnívám se, že z článku začalo mylně vyplývat, že souhlas je nutný vždy, což není pravda. Nebylo by ale od věci do článku zařadit další kapitolu, např. Důvody ke zpracování osobních údajů, a tam důvody ke zpracování, postavení souhlasu atp. popsat podrobněji.

Zdraví, --Martin Urbanec (diskuse) 7. 1. 2023, 14:27 (CET)