Davidova hvězda
Židé a judaismus
ŽidéJudaismusKdo je Žid
OrtodoxníKonzervativní (Masorti)
Progresivní (Reformní - Liberální)Ultraortodoxní
SamaritániFalašovéKaraité
Etnické skupiny a jazyky
AškenázovéSefardovéMizrachim
HebrejštinaJidišLadinoGe'ezBuchori
Populace (vývoj)
EvropaAmerikaAsieAfrikaAustrálie
Náboženství
BůhPrincipy víryBoží jména
613 micvotHalachaNoachidské zákony
MesiášEschatologie
Židovské myšlení, filosofie a etika
Židovská filosofie
CdakaMusarVyvolenost
ChasidismusKabalaHaskala
Náboženské texty
TóraTanachMišnaTalmudMidraš
ToseftaMišne ToraŠulchan aruch
SidurMachzorPijutZohar
Životní cyklus, tradice a zvyky
ObřízkaPidjon ha-benSimchat batBar micva
ŠiduchSvatbaKetubaRozvod (Get)Pohřeb
KašrutŽidovský kalendářŽidovské svátky
TalitTfilinCicitKipa
MezuzaMenoraŠofarSefer Tora
Významné postavy židovství
AbrahámIzákJákobMojžíš
ŠalomounDavidElijášÁron
MaimonidesNachmanidesRaši
Ba'al Šem TovGa'on z VilnaMaharal
Náboženské budovy a instituce
ChrámSynagogaJešivaBejt midraš
RabínChazanDajanGa'on
Kohen (kněz)MašgiachGabajŠochet
MohelBejt dinRoš ješiva
Židovská liturgie
ŠemaAmidaKadiš
MinhagMinjanNosach
ŠacharitMinchaMa'arivMusaf
Dějiny Židů
starověkstředověknovověk
Blízká témata
AntisemitismusGójHolocaustIzrael
FilosemitismusSionismus
Abrahámovská náboženství

Sofer (hebrejsky סוֹפֵר‎, množné číslo sofrim, „písař“; česky uváděno i jako „písmař“, v druhotném významu překládáno v Novém zákoně jako „zákoník“) je v judaismu označení písaře, který se věnuje psaní svitků tóry a dalších textů tradičním způsobem a v souladu s židovskými náboženskými předpisy.

Sofer Šlomo Wašadi kolem roku 1937

V dobách prvního Jeruzalémského chrámu bylo slovo sofer obecným označením písaře. V době druhého chrámu již pojem označoval židovského znalce písmazákoníka. Je možné, že v té době působily také písařky/zákonice ženského pohlaví (soferet), srov. Est 2, 55 (Kral, ČEP) a Neh 7, 57 (Kral, ČEP).

Od dob talmudistů znovu označuje písaře hebrejských textů. Sofer ručně přepisuje svitky Tóry, sváteční svitky, mezuzot, tfilin. Sepisuje také rozvodové listy a pro zájemce i další dokumenty, jako například manželské smlouvy nebo rabínské ordinace, jejichž forma není tak přísně upravena náboženskými předpisy, ale které požívají velké vážnosti. Profese sofera vyžaduje důkladné vzdělání a v judaismu je vysoce hodnocena.

Texty psané soferem, které byly mechanicky nebo stářím poškozeny či opotřebeny, a jsou tudíž nepoužitelné, nejsou likvidovány obvyklým způsobem, nýbrž jsou uchovávány v genize nebo „pohřbeny“ na židovském hřbitově.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sofer na německé Wikipedii.

Literatura

editovat
  • Eric Ray: Sofer: The Story of a Torah Scroll. Torah Aura Publications, Los Angeles 1999. ISBN 0-933873-98-0.
  • Helge Stadelmann: Ben Sira als Schriftgelehrter. Eine Untersuchung zum Berufsbild des vor-makkabäischen Sofer unter Berücksichtigung seines Verhältnisses zu Priester-, Propheten- und Weisheitslehrertum. Mohr Siebeck, Tübingen 1980, ISBN 978-3-16-143511-9.
  • David Stern: The Jewish Bible: A Material History. University of Washington Press, Seattle / London 2017. ISBN 978-0-2957-4148-2.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat