Roš ješiva

vedoucí židovské náboženské školy
Davidova hvězda
Židé a judaismus
ŽidéJudaismusKdo je Žid
OrtodoxníKonzervativní (Masorti)
Progresivní (Reformní - Liberální)Ultraortodoxní
SamaritániFalašovéKaraité
Etnické skupiny a jazyky
AškenázovéSefardovéMizrachim
HebrejštinaJidišLadinoGe'ezBuchori
Populace (vývoj)
EvropaAmerikaAsieAfrikaAustrálie
Náboženství
BůhPrincipy víryBoží jména
613 micvotHalachaNoachidské zákony
MesiášEschatologie
Židovské myšlení, filosofie a etika
Židovská filosofie
CdakaMusarVyvolenost
ChasidismusKabalaHaskala
Náboženské texty
TóraTanachMišnaTalmudMidraš
ToseftaMišne ToraŠulchan aruch
SidurMachzorPijutZohar
Životní cyklus, tradice a zvyky
ObřízkaPidjon ha-benSimchat batBar micva
ŠiduchSvatbaKetubaRozvod (Get)Pohřeb
KašrutŽidovský kalendářŽidovské svátky
TalitTfilinCicitKipa
MezuzaMenoraŠofarSefer Tora
Významné postavy židovství
AbrahámIzákJákobMojžíš
ŠalomounDavidElijášÁron
MaimonidesNachmanidesRaši
Ba'al Šem TovGa'on z VilnaMaharal
Náboženské budovy a instituce
ChrámSynagogaJešivaBejt midraš
RabínChazanDajanGa'on
Kohen (kněz)MašgiachGabajŠochet
MohelBejt dinRoš ješiva
Židovská liturgie
ŠemaAmidaKadiš
MinhagMinjanNosach
ŠacharitMinchaMa'arivMusaf
Dějiny Židů
starověkstředověknovověk
Blízká témata
AntisemitismusGójHolocaustIzrael
FilosemitismusSionismus
Abrahámovská náboženství

Roš ješiva (hebrejsky ראש ישיבה‎, mn. č.. hebrejsky rašej ješiva) je titul určený děkanovi židovské duchovní školy talmudu (ješiva).

Výraz je spojení dvou hebrejských slov roš („hlava“) a ješiva (židovská náboženská škola). Roš ješiva musí mít komplextní znalost talmudu, schopnost analyzovat a předkládat nové perspektivy, zvané chidušim (novellae), ústně a často také v tištěné formě.

Hlavní poslání editovat

Hlavním cílem roš ješivy je dozor nad talmudickým studiem a praktickými záležitostmi a často vedl mistrovské hodiny ši'ur. Je to také on, kdo rozhoduje, zda může být student připuštěn k rabínským zkouškám (smicha).

Primární úlohou roš ješivy není pouze funkce děkana, nýbrž obecně nejvyšší pedagogické autority ješivy. Studenti, kteří studovali v ješivě, jsou obvykle označováni jako studenti toho kterého roš ješivy, neboť jeho výuka je obvykle klíčová pro formování vlastní metody poznávání talmudu a kritického myšlení a tato metoda je založena na osobním stylu roš ješivy.

Kromě toho ješivy hrají ústřední roli v životě některých společenstev ortodoxních židů, proto je postavení roš ješivy více než jen jeho pozice v rámci ješivy. Roš ješiva má často vůdčí roli v rámci širšího společenství. V chasidském judaismu je role roš ješivy je druhotná oproti rabínovi, jenž je hlavou chasidské dynastie, kterou řídí. V mnoha chasidských skupinách bývá roš ješiva té které školy syn nebo zeť rabína a současně je jeho předpokládaným nástupcem. Nicméně role, kterou hrají ješivy v chasidských společenstvích, zdaleka není tak významná, jako je tomu v litevských židovských komunitách (lita'im). Chasidští studenti se obvykle žení ve věku 18 let, což je ve většině případů také věk završení jejich vzdělání v ješivě, zatímco studenti v litevských společenstvích nadále studují, minimálně do věku 23, a většina z nich pokračuje ve studiu i po svatbě. Výsledkem je, že roš ješivové v litevském společenství hrají daleko významnější roli než v chasidském.

Význační roš ješivové editovat

Do doby před holokaustem se většina velkých ješiv nacházela ve východní Evropě. V současné době je většina ješiv a jejich roš ješivové v USA a Izraeli.

Někteří význační roš ješivové:

Externí odkazy editovat