Mašgiach (hebrejsky משגיח‎, dosl. „dohlížitel“, „kontrolor“) je člověk, jehož úkolem je dohlížet na dodržování zásad přípravy košer jídla v potravinářských zařízeních (veřejných jídelnách, restauracích, hotelích nebo podnicích na výrobu potravin.) Práci mašgiacha může vykonávat také žena - té se pak říká mašgicha (hebrejsky משגחה‎). Mašgiach nebo mašgicha musí být halachičtí praktikující židé.

Povinnosti mašgiacha editovat

Mašgiach kontroluje všechny suroviny, ze kterých se v daném zařízení vyrábějí potraviny nebo hotová jídla. Jeho úkolem je kontrolovat, zda tyto suroviny odpovídají zásadám kašrutu z hlediska složení i přípravy. Mašgiach musí dohlížet zejména na:

  • maso - u savců a drůbeže ověřuje, zda bylo maso řádně poraženo a zda je zbaveno krve. U ryb sleduje, zda jde o košer druhy.
  • vejce - kontroluje, zda použitá vejce neobsahují krvavé skvrny.
  • ovoce a zeleninu - pečlivě kontroluje, zda neobsahují hmyz.
  • víno a produkty vyráběné z vína - kontroluje, zda tyto výrobky mají hechšer.

Mašgiach ruchani editovat

Mašgiach ruchani (hebrejsky משגיח רוחני‎) je termín označující rabína v ješivě, který pomáhá studentům s osobními záležitostmi, které přímo nesouvisí s jejich studiem. Plní roli osobního rádce.

Literatura editovat

Externí odkazy editovat