Cicit (hebrejsky ציצית‎‎, pl. cicijot) jsou rituální třásně nebo střapce, které nosí židovští muži pod svrchním oděvem (talit katan) nebo na něm (talit gadol).[1] Má připomínat Hospodinova přikázání, jako stálá znamení na šatech, v podobě zapletených copánků.[2] Shrnuje všechny příkazy Tóry a jeho nošení je micva (příkaz).

Cicit
Cicit uvázaný podle aškenázské tradice
Halachické zdroje
Texty vztahující se k tomuto článku
Tanach Nu 15, 38 (Kral, ČEP),
Dt 22, 12 (Kral, ČEP)
Babylónský talmud Menachot 39-42
Mišne Tora 2. Ahava / 4. Cicit
Tur / Šulchan aruch Orach chajim 8-25
A. Danzig Chajej adam 11-12
Kicur šulchan aruch 9. Hilchot cicit

Původ přikázáníEditovat

V Tóře stojí: „Mluv k Izraelcům a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okraji svých šatů třásně a nad třásně ať si dávají na okraj svého roucha purpurově fialovou stuhu.“ (Numeri 15:38).

Nošení cicit je také přikázáno v Deuteronomiu: „Uděláš si střapce na všech čtyřech rozích své pokrývky, kterou se přikrýváš.“ (Deuteronomium 22:12).

Vlákna a uzlyEditovat

Skládá se z jednoho dlouhého vlákna a tří kratších. Prameny nití jsou umístěny v každém ze čtyř rohů talitu.[3] Původně byla tři vlákna bílá a jedno se obarvovalo na modro (tchelet). Modré barvivo se dříve získávalo z hlemýždě chilazon, který žije na pobřeží Fénicie. Od 2. století se však zpravidla používají všechna vlákna bílá.

Všechna vlákna pak jsou protáhnuta otvorem v rohu talitu a přeloženy na polovinu, tzn. že cicit tvoří celkem osm nití. Na těchto vláknech se podle pravidel uváže pět uzlů. První uzel je dvojitý a udělá se po přeložení vláken na polovinu. Nejdelší z vláken se kolem ostatních obtočí sedmkrát, osmkrát, jedenáctkrát a třináctkrát, s dvojitým uzlem mezi každým obtočením.[1] Existují však i odlišné systémy rozdělení otoček mezi uzlíky (např. 10+5+6+5 nebo 12+12+12+3)

Pokud se nosí cicijot pod svrchním oděvem (talit katan), musí být vidět.

Číselná symbolikaEditovat

Pět uzlíků na cicit má připomínat pět knih Tóry. Čtyři cicijot nás obklopují ze čtyř světových stran, aby se nám Tóra připomínala, ať se obrátíme kamkoli.

Osm nití na cicit má připomínat osm tělesných orgánů, které nejčastěji ponoukají člověka k přestoupení: oko, ucho, ústa, nos, ruka, noha, srdce a pohlavní orgán.

39 obtočení na cicit představuje gematrickou hodnotu fráze „Hospodin je jediný.“ (JHVH echad), která je ústředním bodem židovské víry.

Gematrická hodnota slova cicit je 600. Dále má každý cicit 8 nití a 5 uzlů, tzn. celkový součet je 613, což odpovídá 613 micvot – počet přikázání v Tóře.[1][p 1]

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. Ve svitku Tóry je však slovo cicit zapisováno jako ציצת a jeho gematrická hodnota je 590.

ReferenceEditovat

  1. a b c NEWMAN, Ja'akov; SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer, 1992. ISBN 80-900895-3-4. S. 26. 
  2. Dt 22, 12 (Kral, ČEP)
  3. Nu 15, 37–41 (Kral, ČEP)

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat