David (biblická postava)

biblický izraelský král

Král David byl podle Bible druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele a panoval asi v letech 1013–973 př. n. l., tedy čtyřicet let. V Písmu svatém příběh krále Davida zaznamenávají První a druhá kniha Samuelova, První kniha královská a První kniha letopisů.[2] David byl velmi rozhodný muž a bojovník, ale byl také až na výjimky ochoten naslouchat svým služebníkům. Když byl pomazán za krále nad Izraelem, radil se i s ostatními - např. ohledně schrány úmluvy. Kromě neobvyklé víry a pokory se David vyznačoval svou citlivostí. Žalmy jsou plné jeho „vylévání srdce před Bohem“, knihy popisující jeho život nám Davida ukazují jako citlivého muže plného emocí.[3] Davidova modlitba byla vzorem pro lid ve svém podrobení se Bohu, ve své chvále a vyjádření opravdové lítosti nad hříchem.[4] David byl znám i pro své hudební (i básnické) nadání. Byl znám jako výborný zpěvák, hráč na citeru a autor podstatné části žalmů.[5] David byl králem podle srdce Hospodinova.[6] Dodnes se k Davidovi Izraelité hlásí a hvězdu zvanou Davidova nosí na své vlajce. [7]

Král David
David SM Maggiore.jpg
Narození
Betlém
Úmrtí 970 př. n. l. nebo 969 př. n. l.
Jeruzalém
Místo pohřbení Město Davidovo
Národnost Židé
Předchůdce Saul
Následovník Šalomoun
Nábož. vyznání Yahwisme
Manžel(ka) Batšeba
Ahinoam
Haggith
Abital
Míkol
Děti Šalomoun
Abšalom
Chileab
Tamar
Nathan
Adonijah
Amnon
Ibhar
Jerimoth
Ithream
Shephatiah
Hazana
Rodiče Jišaj a Nitzevet
Příbuzní Rechabeám[1], Menelik I., Basmat a Tafat (vnuci)
Funkce King of Israel (1003 př. n. l.–970 př. n. l.)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotEditovat

Do nástupu na trůnEditovat

Bůh zanevřel na krále Saula kvůli jeho neposlušnosti a vyslal proroka Samuela k Jišajovi, aby mezi jeho syny nalezl nového krále. Volba padla na Davida, Jišajova nejmladšího syna, který pásl ovce svého otce. Protože se Bohu zalíbil, nařídil Samuelovi, aby Davida pomazal jako budoucího krále Izraele.

Saul se velmi trápil bolestmi. Jeho služebníci mu doporučili poslat pro Davida, nadaného hráče na lyru. A tak David vstoupil do Saulových služeb a kdykoli Saula posedlo trápení seslané od Hospodina, David ho obveselil hrou na lyru.

Během Saulovy vlády hrozil Izraeli znovu vojenský střet s Pelištejci. David nesl jídlo svým starším bratrům, kteří společně se Saulem naslouchali výzvám pelištejského šampiona, obra Goliáše.

Nikdo z Izraelitů se mu neodvažoval postavit, a proto když David prohlásil, že může Goliáše porazit, Saul mu nakonec nebránil. David se ale rozhodl odmítnout zbroj, kterou mu král Saul nabízel (protože v ní skoro nebyl schopný chodit, natož bojovat) a připravil se na boj po svém. 1. Samuelova 17,40: "Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral pět oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny, a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci."[8]

David souboj vskutku vyhrál, když obra zasáhl kamenem z praku a zabil a zajistil tak Izraeli velké vítězství.

Král Saul učinil z vděčnosti Davida velitelem své armády a dal mu za ženu svou dceru Míkol. David zvítězil v mnoha bitvách a jeho popularita mezi lidmi rostla až do té míry, že Saul začal žárlit a pokoušel se jej zabít. Saulův syn jej na královu nevraživost upozornil, a tak David prchá do divočiny.

Saul i jeho syn Jonatan padli v bitvě s Pelištejci a David jejich smrt oplakával. A tak se David vrátil, aby vládl Izraeli jako pomazaný král, jenže sever země ovládal druhý Saulův syn. Propukla mezi nimi válka a Saulův syn byl zavražděn. Vrazi Davidova protivníka donesli Davidovi hlavu své oběti doufajíce, že dostanou odměnu. Avšak David je obvinil ze zločinu. Po této události se v Hebronu sejdou starší Izraele, aby Davida s konečnou platností ve věku 30 let potvrdili na trůnu.

Davidova vládaEditovat

Jedním z nejvýznamnějších činů krále Davida bylo dobytí Jeruzaléma na Jebúsejcích. David si také podmanil okolní království Edom, Moab, Ammón a Aram. Zajímavá je také jeho tolerance Saulových potomků. Samozřejmě, ani David nebyl dokonalý. Dopustil se cizoložství s Bat-šebou, které se pokusil zakrýt úkladnou vraždou jejího muže, Chetejce Urijáše. Z obou činů byl usvědčen prorokem Nátanem. První dítě, které se Davidovi a Bat-šebě narodilo, zemřelo po porodu. Druhým dítětem byl Šalomoun, Davidův nástupce. Největším nebezpečím pro Davidovu vládu se stala vzpoura jeho syna Abšaloma, který dokonce obsadil Jeruzalém. Pří potlačování vzpoury byl Abšalom zabit. David pak předal vládu Šalomounovi a zemřel.

Období prvních tří králů je významným obdobím izraelských dějin. Jsou to postavy, o kterých se říká, že byly při pomazání na krále uchváceny Hospodinovým duchem. Byly zřetelným „zviditelněním“ Boží vlády. Ale i toto období má svůj konec. V následujících staletích se začne naplňovat žádost izraelského národa – mít krále, jako mají ostatní národy. Následující panovníci budou většinou špatnými vládci, o kterých svatopisec bude vyprávět, že dělali to, co je zlé v Hospodinových očích. Ti, kteří měli zastupovat Boha na zemi, měli být prostředníky Božího panování, se stávají těmi, kdo odvádějí Izrael od Hospodina.[zdroj?]

ReferenceEditovat

  1. 1. Paralipomenon.
  2. Bible. www.bible21.cz [online]. [cit. 2020-10-03]. [www.bible21.cz Dostupné online]. 
  3. David, muž podle Božího srdce - O Bohu. www.obohu.cz [online]. [cit. 2020-10-03]. Dostupné online. 
  4. Bible.Chybí název periodika! [cit. 20201003]. [www.bible21.cz Dostupné online]. 
  5. David, muž podle Božího srdce - O Bohu. www.obohu.cz [online]. [cit. 2020-10-03]. Dostupné online. 
  6. Bible
  7. KRÁL DAVID – KRÁL PODLE BOŽÍHO SRDCE
  8. Neuvěřitelná odhalení - Kázání - Pět oblázků. neuveritelnaodhaleni.cz [online]. [cit. 2020-10-03]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat


Králové Izraelského království
Předchůdce:
Saul
do 970 př. n. l.
David (biblická postava)
Nástupce:
Šalomoun