Míkol

dcera Saula

Míkol (hebrejsky: מיכל, původně: Michal), jméno je někdy překládáno jako Mikal,[1] je postava – žena vyskytující se ve Starém zákoně.

Míkol
Míkol pomáhá Davidovi uprchnout. Rytinu vytvořil v roce 1865 Gustave Doré.
Míkol pomáhá Davidovi uprchnout.
Rytinu vytvořil v roce 1865 Gustave Doré.
Manžel(ka)David
RodičeSaul a Ahinoam
PříbuzníAbinadab ben Saul, Merav a Jonatán (sourozenci)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Její příběh popisuje 1. kniha Samuelova kapitola 18 a 19 a také 2. kniha Samuelova kapitola 3.

Je to mladší dcera krále Saula. Její sestra je Merob. „Byli pak synové Saulovi: Jonata a Jesui a Melchisua; a jména dvou dcer jeho, jméno prvorozené Merob, jméno pak mladší Míkol.“[2]

Míkol se stává manželkou DavidaEditovat

Milovala Davida a Saul se rozhodl ji proti Davidovi využít. „Milovala pak Míkol dcera Saulova Davida; což když oznámili Saulovi, líbilo se to jemu.“[3] „(Nebo řekl Saul: Dámť mu ji, aby mu byla osídlem, a aby proti němu byla ruka Filistinských.) A tak řekl Saul Davidovi: Po [této] druhé budeš mi již zetěm.“[4] Saul slíbil Davidovi, že když zabije 100 Filištínů, dá mu Míkol za manželku. Saul si myslel, že David to nedokáže a zemře. „Když vstav David, odšel, on i muži jeho, a zbil z Filistinských dvě stě mužů, jejichž obřízky přinesl David, a z úplna je dali králi, aby byl zetěm královým. I dal jemu Saul Míkol dceru svou za manželku.“[5] Tak se Míkol stala se manželkou Davida.

Míkol pomáhá Davidovi uprchnoutEditovat

„A vida Saul, nýbrž zkušené maje, že jest Hospodin s Davidem, [a že] Míkol dcera jeho miluje ho,“[6] „Potom poslal Saul posly k domu Davidovu, aby ho střáhli a zabili jej ráno. I oznámila to Davidovi Míkol manželka jeho, řkuci: Jestliže se neopatříš noci této, zítra zabit budeš. A protož spustila Míkol Davida oknem, kterýž odšed, utekl a vynikl z nebezpečenství. Vzala pak Míkol obraz a vložila na lůže, a polštář kozí položila v hlavách jeho a přikryla šaty.“[7] Pomohla tak Davidovi uprchnout, když se Saul rozhodl Davida zabít. „I řekl Saul k Míkol: Proč jsi mne tak podvedla a pustilas nepřítele mého, aby ušel? Odpověděla Míkol Saulovi: On mi řekl: Propusť mne, sic jinak zabiji tě.“[8]

Míkol a FaltiusEditovat

 
vyobrazení z Maciejowského bible: Abner (ve středu v zeleném) posílá Míkol od Faltia (vlevo je vyobrazen Faltius (nebo Izbozet?)) zpátky k Davidovi.

Poté, co David uprchl, dal Saul Míkol za manželku Faltiovi, synovinu Lais, který pocházel z Gallim. „Nebo Saul Míkol dceru svou, manželku Davidovu, dal byl Faltiovi, synu Lais, kterýž byl z Gallim.“[9] David a Míkol spolu nikdy neukončili manželství rozvodem a byli stále manželé.

David poslal pro Míkol Abnera, aby mu ji přivedl zpět. „Jemuž odpověděl: Dobře. Jáť učiním s tebou smlouvu, a však jedné věci od tebe žádám, totiž, abys neviděl tváři mé, leč prvé dáš přivésti Míkol dceru Saulovu, když bys chtěl přijíti, abys viděl tvář mou. I poslal David posly k Izbozetovi synu Saulovu, aby řekli: Dej [mi] ženu mou Míkol, kterouž jsem sobě zasnoubil ve stu obřízek Filistinských.“[10]. Abner úkol splnil a David pro něj a jeho muže udělal hostinu.[11]

Kritika Davidova chováníEditovat

 
obraz Saulova dcera Míkol pozoruje Davida tančícího před archou namaloval Francesco Salviati (Francesco de' Rossi Il Salviati)

David tančil částečně nahý na oslavu v náboženském procesí nesoucí archu úmluvy do právě dobytého Jeruzaléma. Za to byl od Míkol kritizován.

„Stalo se pak, když truhla Hospodinova vcházela do města Davidova, že Míkol dcera Saulova vyhlídala z okna, a viduci krále Davida plésajícího a poskakujícího před Hospodinem, pohrdla jím v srdci svém.“[12] „Potom navracoval se David, aby dal požehnání domu svému. I vyšla Míkol dcera Saulova vstříc Davidovi, a řekla: Jak slavný byl dnes král Izraelský, kterýž se odkrýval dnes před děvkami služebníků svých, tak jako se odkrývá jeden z lehkomyslných! I řekl David k Míkol: Před Hospodinem, (kterýž mne vyvolil nad otce tvého a nad všecken dům jeho, přikázav mi, abych byl vývodou lidu Hospodinova, [totiž] Izraele), [plésal jsem] a plésati budu před Hospodinem. Anobrž čím se ještě více opovrhu nežli tuto, a ponížím se u sebe sám, tím i u těch děvek, o nichž jsi mluvila, i u těch, [pravím], slavnější budu. Protož Míkol dcera Saulova neměla žádného plodu až do dne smrti své.“[13]

Míkol zemřela bezdětná jako trest za svou přísnou kritiku. Není uvedeno zda bezdětnost byl trest od Boha či od Davida.

DalšíEditovat

„Ale vzal král dva syny Rizpy dcery Aja, kteréž porodila Saulovi, Armona a Mifibozeta, a pět synů [sestry] Míkol dcery Saulovy, kteréž byla porodila Adrielovi synu Barzillai Molatitského.“[14]

ReferenceEditovat

 1. RAVIK, Slavomír. Biblické příběhy. [Praha]: [s.n.], 2006. 537 str. s. ISBN 80-7309-344-8, ISBN 978-80-7309-344-0. S. 124. 
 2. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 1. kniha Samuelova, kapitola 14, odstavec 49
 3. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 1. kniha Samuelova, kapitola 18, odstavec 20
 4. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 1. kniha Samuelova, kapitola 18, odstavec 21
 5. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 1. kniha Samuelova, kapitola 18, odstavec 27
 6. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 1. kniha Samuelova, kapitola 18, odstavec 28
 7. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 1. kniha Samuelova, kapitola 19, odstavec 11, 12, 13
 8. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 1. kniha Samuelova, kapitola 19, odstavec 17
 9. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 1. kniha Samuelova, kapitola 25, odstavec 44
 10. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 2. kniha Samuelova, kapitola 3, odstavec 13-14
 11. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 2. kniha Samuelova, kapitola 3, odstavec 20.
 12. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 2. kniha Samuelova, kapitola 6, odstavec 16.
 13. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 2. kniha Samuelova, kapitola 6, odstavec 20-23.
 14. Bible svatá podle vydání Bible kralické z roku 1613, 2. kniha Samuelova, kapitola 21, odstavec 8.

Externí odkazyEditovat