Árón (prorok)

biblická postava, bratr Mojžíše

Árón nebo také Áron (hebrejsky אַהֲרֹן‎‎ Aharon) byl starozákonní prorok a první židovský velekněz.[2] Pocházel z kmene Lévi, byl bratrem Mojžíše, jeho otec se jmenoval Amram, matka Jochebed a sestra Mirjam.[3]

Árón
DD Frauenkirche Aaron.jpg
Narození 1396 př. n. l.
starověký Egypt
Úmrtí 1274 př. n. l. (ve věku 121–122 let)
Džebel Harun
Místo pohřbení Mount Hor
Manžel(ka) Elisheba
Děti Eleazar
Itamar
Nadabe
Abihu
Rodiče Amram a Jocheved
Příbuzní Mirjam a Mojžíš (sourozenci)
Kehat (dědeček)
Pinchas[1] (vnuk)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Možná hledáte: Aron (syn Mosiášův).

Áron podobně jako Mojžíš konal zázraky svou holí. Když Mojžíš pobýval na hoře Sinaji, Áron se provinil zhotovením modly zlatého telete. Během vysvěcení získal od Mojžíše náprsník s kameny, reprezentujícími kmeny Izraele, a posvátné věštecké kameny Urim a Thummim.

Zemřel ve věku 123 let na hoře Hor.

V příběhu vyjití z Egypta stojí Árón neochvějně po boku svého bratra Mojžíše, společně s ním předstupuje před faraona a přivolává na Egypt boží rány; nikdy však nepřekročí roli Mojžíšova pobočníka či mluvčího, zůstává mu plně podřízen, ačkoli je jeho starším bratrem. V klíčových místech příběhu (samotné vyjití, rozdělení Rákosového moře) jej pak biblický text nezmiňuje téměř vůbec.

V příběhu darování Tóry na hoře Sínaji se jeho postavení mění. Na horu s Mojžíšem nevystupuje Áron, nýbrž Jozue, který pak s Mojžíšem zůstává jako jeho pobočník a žák až do jeho smrti a stává se poté i jeho nástupcem. Árón naproti tomu zůstal s lidem v táboře a sehrál významnou roli v příběhu zhotovení zlatého telete. Po zhotovení přenosné svatyně se Árón a jeho synové stali dědičným kněžským rodem a jsou pověřeni konáním hlavní části chrámových obřadů. Árónský původ se u židovských kněží („kohenů“) traduje dodnes, ačkoli po zničení jeruzalémského chrámu značně ztratil na praktickém významu.

V příbězích popisujících putování pouští vystupuje Árón někdy jako společník Mojžíšův, jindy samostatně, ojediněle i jako jeho odpůrce či kritik. Veškeré zárodky sporů mezi oběma bratry jsou však brzy vysvětleny a urovnány a v kritických chvílích (hřích zvědů, Korachova vzpoura) oba vystupují společně a podporují se.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Exodus.
  2. Ex 28, 1 (Kral, ČEP)
  3. Nu 26, 59 (Kral, ČEP)

Externí odkazyEditovat