Gój

pojem označující příslušníka jiného než židovského národa nebo náboženství
Davidova hvězda
Židé a judaismus
ŽidéJudaismusKdo je Žid
OrtodoxníKonzervativní (Masorti)
Progresivní (Reformní - Liberální)Ultraortodoxní
SamaritániFalašovéKaraité
Etnické skupiny a jazyky
AškenázovéSefardovéMizrachim
HebrejštinaJidišLadinoGe'ezBuchori
Populace (vývoj)
EvropaAmerikaAsieAfrikaAustrálie
Náboženství
BůhPrincipy víryBoží jména
613 micvotHalachaNoachidské zákony
MesiášEschatologie
Židovské myšlení, filosofie a etika
Židovská filosofie
CdakaMusarVyvolenost
ChasidismusKabalaHaskala
Náboženské texty
TóraTanachMišnaTalmudMidraš
ToseftaMišne ToraŠulchan aruch
SidurMachzorPijutZohar
Životní cyklus, tradice a zvyky
ObřízkaPidjon ha-benSimchat batBar micva
ŠiduchSvatbaKetubaRozvod (Get)Pohřeb
KašrutŽidovský kalendářŽidovské svátky
TalitTfilinCicitKipa
MezuzaMenoraŠofarSefer Tora
Významné postavy židovství
AbrahámIzákJákobMojžíš
ŠalomounDavidElijášÁron
MaimonidesNachmanidesRaši
Ba'al Šem TovGa'on z VilnaMaharal
Náboženské budovy a instituce
ChrámSynagogaJešivaBejt midraš
RabínChazanDajanGa'on
Kohen (kněz)MašgiachGabajŠochet
MohelBejt dinRoš ješiva
Židovská liturgie
ŠemaAmidaKadiš
MinhagMinjanNosach
ŠacharitMinchaMa'arivMusaf
Dějiny Židů
starověkstředověknovověk
Blízká témata
AntisemitismusGójHolocaustIzrael
FilosemitismusSionismus
Abrahámovská náboženství

Gój (hebrejsky גוי‎, plurál: גויים‎, gojim) je hebrejské slovo, které znamená doslova „národ“[1] nebo „pronárod“.[2] Je to pojem označující příslušníka jiného než židovského národa nebo náboženství. Dlouho před časy starověkého Říma mělo slovo význam k označení někoho, kdo není Žid.[3]

Užití v biblické hebrejštině

editovat

V Tóře je slovo gój a jeho varianty zmíněno více než 550×, v Bibli zůstává v původním významu například v Genesis 12,2 nebo 14,1. V první zmínce, v Genesis 12,2, označuje Bůh při hovoru s Abrahamem tímto slovem příslušníka budoucího židovského národa (goj gadol, velký národ). V dalších verších hebrejské Bible jsou tímto slovem již označováni příslušníci neizraelských národů (které jsou označováni též jako pronárody).

V některých překladech Bible, zůstává výraz Gojim v Genesis 14,1 nepřeložený a používá se jako vlastní jméno označující místo. Podle rabínské tradice [4] pochází název místa od toho, že se zde shromáždili lidé z různých národů. Jako jejich král je uváděn Tidal. Některé biblické komentáře spojují tento národ s Gutejci.

Užití v rabínském judaismu

editovat

Ve Starém zákoně je výraz goj používán v božím popisu vyvoleného lidu: „goj echad ba-arec“, „jedinečný národ na Zemi“.

Rabínská literatura osidluje svět sedmdesáti národy (gojim), z nichž každý má svůj vlastní jazyk. Chajim ibn Attar k tomu vztahuje symboliku menory, sedmiramenného svícnu. Podle tohoto tvrzení každé rameno se svíčkou odpovídá deseti národům.

Moderní užití

editovat

Dle rabínského výkladu slova gój jako lidí jiných, než jsou Židé, se v současné době toto slovo používá ve smyslu nežidovské osoby.

Od slova gój je odvozený výraz šábesgój, který označuje Nežida, který je v židovské rodině během šábesu pověřen vykonáváním činností nezbytných k chodu domácnosti (rozsvěcení, zapalování ohně atd.).

Slovo gój má pro dnešního žida základní význam zcela neutrální.[5] Mezi židovskými extrémisty je ovšem možno se s ním setkat jako s výrazem podřadnosti. Tak například kontroverzní izraelský rabín Ovadia Josef říká: „Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst.“[6]

Odlišné výklady

editovat

Biblista Jiří Beneš ve svém výkladu verše 1,6 knihy Jóel uvádí, že hebrejský výraz גוי goj znamenal zřejmě metaforický, synonymický význam slova „hmyz“. Původní význam označoval „roj včel“ (hmyz), později neuspořádané lidské společenství.[7]

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Goy na anglické Wikipedii.

  1. Archivovaná kopie. www.askmoses.com [online]. [cit. 2009-09-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-04-05. 
  2. Dominik Opatrný cituje biblistu Josefa Krejčího – http://www.vira.cz/otazky/Jaky-je-rozdil-mezi-narodem-a-pronarodem.html, navštíveno 30. listopadu 2016.
  3. The Cambridge history of Judaism, Volume 2, Cambridge University Press, 1989, p. 193. ISBN 978-0-521-24377-3.
  4. Raši s odkazem na Berešit Raba
  5. http://www.jewfaq.org/gentiles.htm#Goyim
  6. Gójové jsou na světě proto, aby sloužili Židům, tvrdí izraelský rabín
  7. http://theses.cz/id/l1kf8h/96485-355516285.pdf

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat