Megilot

soubor pěti biblických knih

Megilot či (hebrejsky חמש מגילות‎, Chameš megilot, doslova Pět svitků) je součást třetí části hebrejské bible (Tanachu), kterou jsou Spisy (כתובים‎, Ktuvim). Těchto pět relativně krátkých knih je v židovské tradici čteno při různých svátcích.

Čtyři z pěti svátečních svitků určených pro svátky Pesach, Šavuot, Tiš'a be-av a Sukot (zprava doleva)

Přehled řazení svitků a svátků při kterých se předčítají

editovat
název židovský svátek
Píseň písní Pesach (šabat chol ha-mo'ed)
Kniha Rút Šavu'ot
Kniha Pláč Tiš'a be-av
Kniha Kazatel Sukot (šabat chol ha-mo'ed)
Kniha Ester Purim
 
Židovsko-protestantský a katolický kánon starého zákona

Historie

editovat

Většinou se uvádějí v pořadí v jakém po sobě následují svátky při kterých jsou čteny. V několika rukopisech se ale objevuje i jejich chronologický pořádek: Rút (předdavidovský příběh), Píseň písní, Kazatel (připisované Šalomounovi), Pláč (zboření Šalomounova chrámu) a Ester (exil). V případě některých svitků se ještě na přelomu prvního století obhajovalo jejich místo v kánonu knih Bible. Přesto časem začaly být vnímány jako (ucelený) soubor knih a tak se jim dostalo i zvláštního označení.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Literatura

editovat
  • CHALUPA, P., Královna Ester. Kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním, Svitavy: Trinitas, 1999.
  • CHIOLERIO, Marco, Blaze tomu, kdo slyší tato slova, Praha: Paulínky, 1997. ISBN 80-86025-10-1
  • Jeruzalémská bible. Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou. IV. svazek, Knihy Jozue, Soudců, Rut, Praha: Krystal, 1997.
  • Jeruzalémská bible. Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou. VII. svazek, Tobiáš, Judit, Ester, Knihy Makabejské, Praha: Krystal, 1996.
  • NEWMAN, Ja'akov; SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer, 1992. ISBN 80-900895-3-4. Heslo Pět svitků. 
  • VLKOVÁ, G.I., Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona, Olomouc: VÚP, 2005.
  • Výklady ke Starému zákonu. Díl II. Knihy výpravné, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.
  • Výklady ke Starému zákonu. Díl VI. Knihy naučné, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.