Pták roku

ocenění České společnosti ornitologické

Pták roku je kampaň vyhlašovaná výborem České společnosti ornitologické (ČSO). Její náplní je každý rok vybrat zajímavý ptačí druh žijící na území České republiky a přiblížit informace o něm a upozornit či upoutat pozornost široké veřejnosti na přírodu a zejména ptactvo jako takové.

Kampaň se pořádá již od roku 1992, kdy se Ptákem roku stala vlaštovka obecná (Hirundo rustica).[1]

Podobné akce probíhají i v jiných zemích.[2]

Přehled ptačích druhů s titulem Pták rokuEditovat

Rok Český název Binomické jméno Obrázek
1992 vlaštovka obecná Hirundo rustica  
1993 rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus  
1994 čáp bílý Ciconia ciconia  
1995 čejka chocholatá Vanellus vanellus  
1996 ťuhýk obecný Lanius collurio  
1997 sova pálená Tyto alba  
1998 koroptev polní Perdix perdix  
1999 konipas bílý Motacilla alba  
2000 ledňáček říční Alcedo atthis  
2001 kavka obecná Corvus monedula  
2002 poštolka obecná Falco tinnunculus  
2003 vrabec domácí Passer domesticus  
2004 rorýs obecný Apus apus  
2005 skřivan polní Alauda arvensis  
2006 orel mořský Haliaeetus albicilla  
2007 slavík obecný Luscinia megarhynchos  
2008 racek chechtavý Larus ridibundus  
2009 skorec vodní Cinclus cinclus  
2010 kukačka obecná Cuculus canorus  
2011 strnad obecný Emberiza citrinella  
2012 tetřev hlušec Tetrao urogallus  
2013 břehule říční Riparia riparia  
2014 čáp bílý
(ex aequo)
Ciconia ciconia  
čáp černý
(ex aequo)
Ciconia nigra  
2015 potápka černokrká Podiceps nigricollis  
2016 červenka obecná Erithacus rubecula  
2017 datel černý Dryocopus martius  
2018 sýček obecný Athene noctua  
2019 hrdlička divoká Streptopelia turtur  
2020 jiřička obecná Delichon urbicum  

ZdrojeEditovat