Západní Německo

Spolková republika Německo v letech 1949–1990
(přesměrováno z NSR)
Spolková republika Německo
Bundesrepublik Deutschland
 Americká okupační zóna Německa
 Britská okupační zóna Německa
 Francouzská okupační zóna Německa
 Sársko (1947-1956)
19491990 Německo 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna: 3. strofa písně Das Lied der Deutschen
geografie
Mapa
rozloha:
248 577 km²
obyvatelstvo
počet obyvatel:
63 254 000
národnostní složení:
státní útvar
vznik:
1949 - vytvoření z okupačních zón
zánik:
1990 - znovusjednocení Německa
státní útvary a území
Předcházející:
Americká okupační zóna Německa Americká okupační zóna Německa
Britská okupační zóna Německa Britská okupační zóna Německa
Francouzská okupační zóna Německa Francouzská okupační zóna Německa
Sársko (1947-1956) Sársko (1947-1956)
Nástupnické:
Německo Německo

Západní Německo (německy Westdeutschland) je historické a neoficiální označení území Spolkové republiky Německo (německy Bundesrepublik Deutschland) v rozmezí let 19491990 před připojením území Německé demokratické republiky a Západního Berlína. Rozloha země činila 248 577 km2, počet obyvatel pak 63 254 000 (odhad z roku 1990). Hlavním městem západoněmeckého státu byl Bonn a jeho součástí byly německé spolkové země.

Spolkové zeměEditovat

Číslo (staré) Spolkové země Zemské
hlavní město
Rozloha
(km²)
1 Bádensko-Württembersko (od roku 1952) Stuttgart 35 752
Württembersko-Bádensko (do roku 1952) Stuttgart  
Württembersko-Hohenzollernsko (do roku 1952) Tübingen  
Bádensko (do roku 1952) Freiburg im Breisgau  
2 Svobodný stát Bavorsko Mnichov 70 552
3 Svobodné hanzovní město Brémy Brémy 404
4 Svobodné a hanzovní město Hamburk Hamburk 755
5 Hesensko Wiesbaden 21 115
6 Dolní Sasko Hannover 47 387
7 Severní Porýní-Vestfálsko Düsseldorf 34 085
8 Porýní-Falc Mohuč 19 853
9 Šlesvicko-Holštýnsko Kiel 15 799
10 Sársko (přistoupilo roku 1957) Saarbrücken 2 569
Celkem 248 271

Zkratka státuEditovat

 
     Západní Německo

Komunistický režim v Československu zavedl český název státu Německá spolková republika, se zkratkou NSR, protože název Spolková republika Německo by připomínal jednotné Německo.[1] Po znovusjednocení Německa jsou v českém prostředí používány pro označení západního Německa zkratky SRN a NSR.[2]

ReferenceEditovat

  1. Federální shromáždění schválilo smlouvu, která normalizovala vztahy mezi SRN a Československem, Vyprávěj, Česká televize
  2. Spojení NSR s NDR 1990, Euroskop.cz