Západní blok

státy, které během studené války stály proti Východnímu bloku

Západní blok (zkráceně Západ) bylo během studené války označení pro státy protikladné k Východnímu bloku (zkr. Východ). Součástí západního bloku byly Spojené státy americké, Kanada a demokratické kapitalistické státy Evropy. Státy východního bloku byly socialistické, vládl zde totalitní komunistický režim. Mezi Západem a Východem vládlo neustálé napětí. Ne všechny země ale byly v tomto boji. Třeba Rakousko, Švýcarsko nebo Finsko byly ve studené válce neutrální. Zvláštní případ byla neutrální Socialistická federativní republika Jugoslávie, která navzdory svému režimu měla přátelské vztahy s oběma stranami (Jugoslávie pak stála u vzniku Hnutí nezúčastněných zemí). Jugoslávie byla jedinou socialistickou neutrální zemí v Evropě. Další zvláštní situace byla s Francovým Španělskem, které díky svému fašismu (další diktátorský styl vlády) vedl generál Franco po boku demokratických zemí proti komunismu. Podobně tomu bylo i v Portugalsku (Salazar) nebo v Řecku, kde vládla proti komunismu vojenská junta (dříve Metaxas).

Mapa Evropy z období studené války s modře označenými státy tzv. západního bloku

Na území západního bloku byly státy s tržním hospodářstvím, resp. kapitalismem, tím prosperita rostla (blíže např. vývoj HDP na hlavu, popř. HDI atp.). Pro východní blok bylo charakteristické plánované hospodářství, tedy co se má vyrobit se plánovalo z centra, tím byl růst ekonomiky zpomalen.

Po 2. světové válce byla v Evropě poskytována pomoc UNRRA, později na toto navázal Marshallův plán, ten byl nicméně následně Východním blokem odmítnut a tak se fakticky jeho působnost omezovala jen na země západní Evropy.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat