Severoatlantická smlouva

Související informace naleznete také v článku Severoatlantická aliance.

Severoatlantická smlouva je mezinárodní smlouva, jejímž podpisem vznikla Severoatlantická aliance (NATO). 4. dubna 1949 ji ve Washingtonu podepsalo 12 států, které se tak staly zakládajícími státy NATO:

Postupný vývoj členství v NATO

Později se přidaly následující státy:

Severoatlantickou smlouvu tak podepsalo 30 států.

Smlouva obsahuje 14 článků.

V České republice je vyhlášena pod č. 66/1999 Sb.

Článek 1Editovat

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.
— [1]

Článek 5Editovat

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.

Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

— [2]

Tento článek byl poprvé použit po teroristických útocích 11. září 2001.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Washingtonská smlouva - natoaktual.cz. www.natoaktual.cz [online]. [cit. 2022-02-24]. Dostupné online. 
  2. NATO - Severoatlantická smlouva. www.military.cz [online]. [cit. 2018-07-18]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat