Britská okupační zóna Německa

Britská okupační zóna Německa byla jedním ze čtyř okupačních útvarů, v červenci 1945 vítěznými spojenci zřízených v poválečném Německu.

Mapa zóny

V rámci této zóny vytvořila britská vojenská vláda v letech 1945 a 1946 následující správní jednotky (země):

které se 23. května 1949 staly spolkovými zeměmi SRN.

Externí odkazyEditovat